hirdetés
Széchenyi-staféta

A világ mai romlását, a csőcselék uralmát és az idegen üldözését nem tudom másnak tekinteni, mint saját soraim közvetlen következményének. – Stafétánkban Széchenyi István Naplóját adják kézről kézre írók, és a kapott bekezdésre esszében reflektálnak. Márton Lászlótól Péterfy Gergely vette át a stafétabotot.

Búcsú

A Litera oldalán írók búcsúznak Esterházy Pétertől. Garaczi László versét olvashatják.

hirdetés

Magasiskola

Wirth Imre: Szalad a lány

Az apja a férfi, aki megáll szokásos / sétaútján, összerezzen, mikor a lánya / hangját hallja, tétován int is, de már / megáll a mozdulat, mintha csak / emléket látnának mind a ketten. – Wirth Imre versét olvashatják. 

Búcsú

Petőcz András: Az apám és Esterházy

Este van. A teraszon, a városban és országosan is tompa derengés, / mindenütt, ahol az apám és Esterházy annyira szerettek elüldögélni. – A Litera oldalán írók búcsúznak Esterházy Pétertől. Petőcz András versét olvashatják.

Hír

Újra Spanyolnátha műhelytábor Tiszaörs-fürdőn

Kötetrevalók – Szövegsorsok, szövegéletek címmel rendezik meg július 25. és 28. között a Spanyolnátha művészeti folyóirat műhelytáborát. A tábor idejében a Spanyolnátha műhelynaplóját olvashatják majd a Literán.

Recenzió

Disztópikus vízió, nemi szerepek

Louise O'Neill: Örökké a tiéd, Tilos az Á Könyvek, 2016

Hogyan válhatott Louise O’Neill sokkoló látomása még ezek mellett is a műfaj egyik kiemelkedő darabjává? A választ az írónő radikálisan feminista állásfoglalása szolgáltatja. – Kiss Kata Dóra recenzióját olvashatják Louise O'Neill Örökké a tiéd című regényéről. 

Könyvajánló

Mészöly Miklós: A tágasság iskolája

Azt is jelenti ez, hogy a magány eleve jellemzője a magát mind jobban tisztázó énnek, személyiségnek? A magány az öntudat fokmérője is? - 2001. július 22-én, ma tizenöt éve halt meg Mészöly Miklós. Ez alkalomból a Jelenkor Kiadó életműsorozatának legutóbb megjelent kötetéből, a Sólymok csillagvilágából olvashatnak nálunk egy részletet.

Hírösszefoglaló

Könyv(tár)életek

Kiadatlan Charlotte Brontë-műveket is tartalmaz az a különleges könyv, amelyre nemrég tett szert a haworthi Brontë Parsonage Museum. – Heti hírösszefoglalónkat olvashatják.

Búcsú

Vécsei Rita Andrea: Nyúlnyakú hattyú

"Egy évek óta elfeledett szöveg-játékomnak a kurziválás törlésétől eltekintve változtatás nélküli közreadása Esterházy Péternek és Csokonai Lilinek ajánlva" –  A Litera oldalán írók búcsúznak Esterházy Pétertől. Vécsei Rita Andrea írását olvashatják.

Búcsú

Kántor Zsolt: Esterházy: szellem által lehelt

EP nem misztifikálta az attitűdöt, amely egyfajta önfelszámolást, önfeláldozást várt el a befogadástól, szinte olyan mértékű feloldódást a mű atmoszférájában, ami már eltörölné esetleg a saját és a másik közötti határt. – A Litera oldalán írók búcsúznak Esterházy Pétertől. Kántor Zsolt írását olvashatják.

Könyvajánló

Végel László: Két tükör között

Egy-egy szubjektív, vallomásos esszét könnyebb megírnom, mint a nyilvánosság előtt szólni személyes világképemről, hitvallásomról, írói mivoltomról. Főleg az utóbbi okoz nagy kínokat, talán azért, mert a szépirodalmat a legszemélyesebb ügynek tartom. Mindig azt sajnáltam, hogy nem vagyok banktisztviselő, mint Eliot. − Végel László Két tükör között című könyvét ajánljuk.

Búcsú

Csaplár Vilmos: Sms Caelestis

A Litera oldalán írók búcsúznak Esterházy Pétertől. Csaplár Vilmos írását olvashatják. Alatta Szebeni András fotóját láthatják.

Búcsú

G. István László: Porcukrot teába

(EP-nek)

Idéztél, de lehet-e nem téged idézni, / ha rólad van szó? Most más a kérdés: lehet-e / nem téged idézni, ha rólad már nem lehet szó, / csak a nyomodról, az emlékedről? Feloldja-e / a porcukrot a tea? –  A Litera oldalán írók búcsúznak Esterházy Pétertől. G. István László versét olvashatják.

Búcsú

Kun Árpád: Mondatonként

Van valami kényelmetlen, esetleges, hogy valaki olyannal beszéljünk, akivel már eleve beszélünk egy sokkal tökéletesebb szinten. Mint olvasó az ő írójával. Kora szerint bátyám lehetne, egyébként meg halhatatlan. –  A Litera oldalán írók búcsúznak Esterházy Pétertől. Kun Árpád írását olvashatják.

Könyvajánló

Bán Zsófia: Turul és dínó

A minduntalan visszatérő kérdés persze az – csakúgy, mint a holokausztáldozatok jóvátétele kapcsán –, hogy mennyiben lehet „jóvátenni” egy normalitástól, gyermeknemzéstől, szabad szerelemtől, leszármazottaktól és méltóságtól megfosztott életet. - Bán Zsófia Turul és dínó című könyvét ajánljuk.

Kritika

Mítoszokra mindig van igény

Bán Zsófia: Turul és dínó, Magvető Könyvkiadó, 2016

Bán Zsófia egy megoldást lát arra, hogy a fiatalokat megóvjuk ezektől a hamis képzetektől: szembenézni a múlttal, ha olykor fájdalmas és szégyenteljes is, így segítve a nemzeti identitás tisztázását. - Pokorni Anna Aliz kritikája Bán Zsófia Turul és dínó című kötetéről.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Oroszország a Szolzsenyicin 100-ra készül

Kihirdették az Orosz Booker-díj 24 jelöltjét. Szolzsenyicin születésének 100 éves évfordulójára készül Oroszország. A Spiegel is Esterházytól búcsúzik. – Heti hírösszefoglalónkat olvashatják.