hirdetés

INTERJÚ

Tábor Ádám: Vers, kísérlet, mozgalom, megismerés

Nálunk a neoavantgárd kényszerrel szűnt meg, emigrációba kényszerítették azokat, akik csinálták, de külföldön is visszaszorult. Ez a fajta művészet és irodalom ugyanis mozgalom és bálványromboló attitűd nélkül nem lehetséges. – A hónap szerzőjével, Tábor Ádámmal Fehér Renátó készített interjút.

A hónap szerzője

Tábor Ádám: A rendszerváltás kori budapesti dadaisták

„A kopár szík sarja” – A Hejettes Szomlyazók kiállítása a Ludwigban

A kopár szík sarja című kiállításon a csoport 1987-92 közti munkássága látható. Anonim festményeken, rajzokon kívül videók és néhány fontos installációjuk – A hónap szerzője, Tábor Ádám a Hejettes Szomlyazók kiállítását ajánlja a Ludwig Múzeumban.

hirdetés

A hónap szerzője bemutatja

Ayhan Gökhan két verse – Tábor Ádám ajánlásával

Lírája egyrészt a biblikus keresztény hit és a legmodernebb létérzékelés/lírai nyelv, másrészt a testi szenvedés/halál és a szellem/relígió pólusainak személyes erőterében születik. – A hónap szerzője, Tábor Ádám, Ayhan Gökhan verseit ajánlja.

A hónap szerzője

Tábor Ádám: Egy elfelejtett zseniális film

A Kárpátok félelmetesen gyönyörű lejtőin élő huculok között játszódó, az ő folklórjukból és egy közel száz évvel korábbi történetből szabadon merítő filmballada ugyanúgy újra és újra megnézhető, ahogy egy nagy vers vagy zenedarab újraolvasható, -hallgatható. – A hónap szerzője Paradzsanov Elfelejtett ősök árnyai című filmjét ajánlja.

A hónap szerzője

Tábor Ádám: Aiónforduló: dráma és lehetőségek

Miklóssy Endre Vízöntő – vagy amit akartok című új könyvéről

Hatalmas tudományos, filozófiai és művészeti ismeretanyagot mozgósít egy dialogikus krisztiánus alapértékelés jegyében. A Shakespeare-t parafrazeáló című Vízöntő – vagy amit akartok ezért maga is rendkívül produktív krizeológiai könyv. – A hónap szerzője, Tábor Ádám Miklóssy Endre új könyvét ajánlja.

A hónap szerzője

Tábor Ádám: Az írástudók képfegyverei; Új lehetetlenség

Új év     új lehetetlenség / a megváltást kísérleni / egy percenttel se add alább / valaki leszel vagy senki / amint az év-szám egyre nő / a tét hatványozódik / amennyivel a sors mostohább / annyival most vagy sohább – A hónap szerzője, Tábor Ádám két versét olvashatják.

A hónap szerzője

Tábor Ádám: A tükör misztériuma

Lehet a mű tükörkép: a külső, érzéki valóság tükörképe. Lehet maga is érzéki valóság: a belső, lelki világ perspektivisztikus tükörképe. És lehet élő lélek: a nem-külső és nem-belső, mert nem-osztott valóság: az igazság tükörképe: bölcsesség. – A hónap szerzője, Tábor Ádám esszéjét olvashatják.

Tábor Ádám 70.

A váratlan

Tábor Ádám ízig-vérig a szellem embere; ha verset ír, bölcseleti tájékozottsága költeményeinek biztos hátországa. Ha esszét ír, teljes filozófiai vértezettséggel érvel és elemez. – A ma hetvenéves Tábor Ádámot Jánossy Lajos köszönti.

A hónap szerzője

A hónap szerzője: Tábor Ádám

A Litera minden hónapban „megválasztja” a hónap szerzőjét. Havonta egy író, költő áll a figyelem a fókuszában, aki több műfajban is megmutatja magát, készül vele interjú, közöljük friss műveit, megkérdezzük más művészeti területek alkotásairól és a fiatal irodalomról is. 2017 augusztusában Tábor Ádám a hónap szerzője a Literán.

hirdetés
  • 1