hirdetés
2012. március 21.

Csordás Gábor 2flekken

2flekken

Búcsú etc.

Mert búcsúzni annyi, mint megmondani, hogy hova megyek, és mikor jövök vissza. Lehet, nem úgy, nem onnan és nem akkor, ahogy ígértem és szeretnéd, de az már egy másik történet, és nem biztos, hogy lesz kedvem elmesélni. - Csordás Gábor 2flekkje, a sorozat záródarabja.

2flekken

Világok etc.

Akik ismerjük költészetét, tudhattuk már, milyen az a világ, amelyikben ő nincs jelen. A sok világ közül, amelyeket költészetével megalkotott, nem egy volt ilyen. - Csordás Gábor 2flekkenje.

hirdetés

2flekken

Romok etc.

Igen, én is untam a régi világot, csupa rom volt... A szó szoros értelmében romos épületek meredeztek körülöttem, és romos egzisztenciák tébláboltak közöttük. Szánalom és együttérzés helyett azonban haragot és gyűlöletet éreztem. - Csordás Gábor 2flekkenje.

2flekken

Zóna etc.

Minden könyvtárnak vannak hozzáférhetetlen könyvei, és minden könyvtár állományát rontja, bontja, pusztítja az idő. De olyan könyvtár, amelyikben egy láthatatlan kéz átírja a könyveket,  csak egy van. Ez a láthatatlan kéz soha semmit nem csinál véletlenül, és ami nem véletlen, az tanulsággal terhes.  - Csordás Gábor 2flekkenje.

2flekken

Usztasák etc.

1990-ben a legnagyobb presztízsű magyar irodalmi folyóirat egyik szerkesztője azzal adta vissza nekem, hogy usztasa szöveget nem szeretnének közölni. Pedig akkor már látható volt: Magyarországnak az volna az egyetlen esélye, ha szóba hoznánk antiszemita, cigánygyűlölő, parasztgúnyoló, cselédpofozó etc. felmenőinket. - Csordás Gábor 2flekkenje.

2flekken

Aranyfény etc.

Az aranyfényt itt egy eresztékeiből kiszakadt, a dőlés határán magányosan egyensúlyozó homlokzatról mossa le lassan a kékség. Valaha étterem volt mögötte... - Csordás Gábor 2flekkenje.

2flekken

Bikák etc.

Daliák ki, bika be. Alacsony, koromfekete jószág, magas, lant alakú szarvain rézgömb. Fújtat, bőg, kapálja a homokot, alaposan felbőszítették. - Csordás Gábor 2flekkenje.

2flekken

Ráncok etc.

Annak, hogy egy inget úgy-ahogy kivasaljunk, szükséges (bár nem elégséges) feltétele, hogy elszakadjunk az euklidészi sík fogalmától. Ez egy férfinak, például nekem, csak akkor sikerül, ha görcsösen összpontosít: nem síkban utazunk, babám! - Csordás Gábor 2flekkenje.

2flekken

Emlékezés etc.

Érdekes, hogy ha nem tévedtem volna – mint ahogy, ismétlem, tévedtem –, akkor Proust kezdőmondatában a „longtemps” mindenféle szótári jelentés dacára azt jelentené, hogy „jó ideje”, „régóta”. Hiszen amit sokáig csinálok, és még nem fejeztem be, azt régóta csinálom. Milyen szép példa lehetne ez Saussure tételére, mely szerint a nyelvet nem pozitív jelentések, hanem különbségek alkotják! - Csordás Gábor 2flekkenje.

2flekken

Sötétség etc.

A vers címe: Sötétség. Ebben a sötétségben térünk vissza Prousthoz, akinek magányos haldoklója közben ráébredt, hogy a szállodai szoba ajtaja alatt beszűrődő fénysáv nem a pirkadat világossága volt, hanem a folyosói mécsesé, amelyet épp az imént oltott el a nyugovóra térő személyzet. - Csordás Gábor 2flekkenje.

2flekken

Emberevés etc.

A szarvak és paták elkészítési módjának ismertetése után egy rémtörténet következik egy kislányról, akit a könyv szerzője feldarabolva, ecetben pácolva, fűszerezve és besózva, sütésre-főzésre előkészítve talál szülei házában. A szülők azzal védekeznek, hogy miután a kislány meghalt, arra gondoltak, kár elrothadni hagyni ennyi finom húst. - Csordás Gábor 2flekkenje.

2flekken

Boldogság etc.

Az örök boldogság utáni vágy pedig nem vidám dolog. Az örök boldogság utáni vágy nem más, mint örök boldogtalanság. - Csordás Gábor 2flekkenje.

2flekken

Szívfájdalom etc.

Amikor mostanában egyre több hely, dolog és esemény juttatja eszembe, hogy talán utoljára adatik látnom, megélnem, megtapasztalnom, akkor valójában ezzel az „ostoba és nemtelen ékesség”-gel cicomázom fel létezésemet. - Mától egy éven át Csordás Gábor és Solymosi Bálint írja a Litera 2flekkenjeit. Elsőként Csordás Gábor írását olvashatják.

hirdetés
  • 1