hirdetés
2018. május 14.

K. Horváth Zsolt 2flekken

2flekken

K. Horváth Zsolt: Jelenetek a bábok életéből: a Mazsola és Tádé világképe

A Mazsola és Tádé történeteiben Manócska képviseli a felnőttvilág normáit, melyek minden esetben egyértelműek és világosak, megszegésük pedig következetesen ugyanazt a szankciót vonja maga után. Bálint Ágnes meséje ennyiben egy olyan transzparens, kölcsönösen előnyös, demokratikus társadalmi világ képét nyújtja, amilyen Magyarország sohasem volt, és azt hiszem, soha nem is lesz. – K. Horváth Zsolt 2flekken.

2flekken

K. Horváth Zsolt: Rossz közérzet az egyetemen, E. P. Thompson és a tudás áruvá válása

Bár egyre többet hallunk a „tudástermelésről" és a „tudásközpontokról", egyre kevésbé fontos az a közös ismeretkör, műveltség, melyet korábban a társadalmi kohézió alapját jelentette. – K. Horváth Zsolt 2 flekken.

hirdetés

2flekken

K. Horváth Zsolt: A tyúk vagy a tojás? Demokrácia kicsiben és nagyban

A gyermeki világ tiszteletében és megértő formálásában Mérei demokratikus garanciákat lát: amit kiskorában közösségi szinten megtanul a gyermek, azt felnőttként társadalmi–politikai szinten nemcsak alkalmazni, de kamatoztatni is tudja. – K. Horváth Zsolt 2flekken.

2flekken

K. Horváth Zsolt: A drámai tagozat – Pedagógiai hősköltemény Szentesen

Bácskai Mihály a tekintélyelvű, poroszos engedelmességre nevelés helyett a diákszínpadban, az irodalmi-drámai tagozatban, s egyáltalán az iskola intézményében az önismeretet, a kreativitást, a kritikai szellemet, a társas hatóképességet, a kooperációra törekvést hangsúlyozta – K. Horváth Zsolt 2flekken.

2flekken

K. Horváth Zsolt: Kommunista gyónás vagy csoportterápia?

...a lapos közhelyek mocsarában olykor esélyt adhatnánk a kéznyújtásnyira fekvő múltunk megértésének is. Talán jobban értenénk azt is, hogy mi történik ma körülöttünk: jelenünk minden ízében történeti. – K. Horváth Zsolt 2flekken.

2flekken

K. Horváth Zsolt: Föld! Föld! Rabjai a földnek

Sőt, a front elvonulta után, a túlélés érdekében a falvakban, kisebb városokban meg kellett szervezni az élelmiszerellátást, ehhez földre, eszközökre, koordinációra volt szükség, vagyis főhatalom nélkül kialakult egyfajta öngondoskodás és munkamegosztás. – K. Horváth Zsolt 2flekken.

2flekken

K. Horváth Zsolt: Ballagás: akaratod rabja voltam

Nem pusztán univerzális kamaszos lázadásról szól, de egy a téridőben jól behatárolható, a közvetlen demokráciáért fellebbező szembeszegülésről. A film atmoszférájától szinte elválaszthatatlan az akkor feltörekvő bakancsos Edda. – K. Horváth Zsolt 2flekken.

2flekken

K. Horváth Zsolt: A Rákosi név megint szép lesz – Az „ismeretlen" lehetséges szerepe a pedagógiában

A kihívás abban állt, hogy Rákosi fogadott a diákokkal, olyan verset fog felolvasni, melynek nem fogják tudni elmondani a tartalmát. – K. Horváth Zsolt 2flekken.

2flekken

K. Horváth Zsolt: A szegény kis demokrata klapec szimbolikus nyöszörgései

Arra gondoltam, hogy most talán nevetni fognak a hallgatók, de amikor néhány kínos másodperc után újrakezdtem, akkor láttam arcukon a megfagyott pillanat döbbenetét. – K. Horváth Zsolt egy éven keresztül ír tárcát a Literára. Az első bejegyzését olvashatják.

hirdetés
  • 1