hirdetés
2018. március 26.

Lendület

Lendület

Vaderna Gábor: Az erotika veszélyei a XVIII. század végi Komáromban

1790-ben egy komáromi lap különös esetről tudósított: egy skót orvos Londonban egy különös ágyat kölcsönöz az édes együttlétre áhítozó pároknak. Vajon miért volt olyan fontos ez a hír, hogy még a magyarok érdeklődésére is számot tarthatott? – Vaderna Gábor írása a Lendület csoport sorozatában.

Lendület

Csörsz Rumen István: „A vad egres nem malozsa”

Kultsár István (1760–1828) személyében kivételes adottságú közvetítője akadt a népdalok ügyének. Vajon milyen kulturális folyamatok mozgatták ezt a színes egyéniségű (bár néha kissé felszínes, sokoldalúságában csapongásra hajlamos) értelmiségit? – Csörsz Rumen István írása a Lendület csoport sorozatában.

hirdetés

Lendület

Kiss Margit: A húszon túl? Nem, a húsz az!

A tízes számrendszer meglétére – több más nyelv mellett – a magyarban is léteznek nyelvileg rekonstruálható nyomok. A negyven, ötven, hatvan stb. számneveink olyan összetételek, amelyeknek a négy, öt, hat stb. előtagjuk mellett a második tagjuk, a -van, -ven – Kresznerics által vonásoknak nevezett – ősi örökségű elem. – A Lendület kutatócsoport sorozatában Kiss Margit írása.

Lendület

Rédey János Gergely: Héraklés és Pallas magyar ivadékai

...a Magyar Királyságban az irodalom nyugati mintákhoz viszonyított művelését és a barbarussal vívott küzdelmet együttesen felkarolni szinte egy és ugyanazt jelenti az Európához, azaz a műveltséghez való tartozással. – A Lendület kutatócsoport sorozatában Rédey János Gergely írása.

Lendület

Dóbék Ágnes: Egy magyar utazó Itáliában a XVIII. század végén

A számtalan, Itália-járás ihlette irodalmi mű közül Sándor Istvánét (1750–1815) mutatom be. A tudós-író, bibliográfius Itália-élményét is összegző útleírását 1793-ban, Győrben tette közzé Egy külföldön útazó magyarnak jó barátjához küldetett levelei címmel. - Lendület című sorozatunkban Dóbék Ágnes írását olvashatják.

Lendület

Hegedüs Béla: Valóságos kaméleon

Meg vagyok győződve róla – mi mást tehetnék –, hogy Kalmár György másfél éves keleti, közel-keleti utazása során láthatott kaméleont. Ha mást nem, hát Stephan Schultz halálában hamuszürkévé vált preparált példányát. – Hegedüs Béla írása Lendület című sorozatunkban.

LENDÜLET

Csörsz Rumen István: Íróbarátok egy kocsmadal tükrében

Az ártalmatlanabb közköltési műfajok szép példájaként említhetjük a skótok nemzeti énekét, az Auld lang syne-t. A közhiedelemmel ellentétben nem Robert Burns írta: ő csupán néhány szakasszal kibővítette a már régóta közszájon forgó társasági dalt. – Csörsz Rumen István írása Lendület című sorozatunkban.

LENDÜLET

Mészáros Gábor: Botrány/hősök

Alighanem árnyalatnyi különbség mutatkozik meg a reformkor híres írója, Fáy András magánélete és a nőknek szánt közéleti szerep között, mely szerepben szerinte a nő nem jelenhet meg a társadalomban mint független egzisztenciával bíró személyiség, életének középpontjában ugyanis a férjnek kell állnia. – Mészáros Gábor esszéje Pálóczi Horváth Ádámról és Fáy Andrásról a Lendületben.

LENDÜLET

Lengyel Réka: Magyarország nem London

Olvassanak a „két kezű, és két lábú állatok”!

Másnap tartották ugyanis II. Lipót császárrá koronázásának ünnepét: az alkalomhoz illően pompás szentmisét követően a piacon felállított nagy tartályból ingyen ihatta a nép a bort, gróf Esterházyné ablakaiból pedig pénzt dobáltak a szegényeknek. – Lengyel Réka esszéje a Müller-féle első győri könyvtárról a Lendületben.

Lendület

Vaderna Gábor: Nyugat és kelet, Tisza és Duna

1750–1820

Berzsenyi tudta, Kazinczy nyelvújítási álláspontjának érzékeny pontjára fog tapintani. A levél további része ugyanis azt taglalja, hogy Berzsenyi szerint nemcsak a tiszai nyelvi formákat kellene a nyelvújítás során előnyben részesíteni. – Vaderna Gábor esszéje Berzsenyi és Kazinczy nyelvújításról folytatott levélváltásáról a Lendületben.

Lendület

Lendület – Új sorozat a Literán

A XVIII. századi Nyugat-Magyarország eddig csak részleteiben ismert kulturális életének feltárására jött létre 2017-ben a Lendület kutatócsoport. Mostantól havonta olvashatnak esszéket a Literán a kutatócsoport tagjaitól, a társult egyetemi tanároktól és irodalomtörténészektől olyan szerzőkről, mint Berzsenyi vagy Pálóczi Horváth Ádám.

hirdetés
  • 1