hirdetés
2014. április 20.

Nádas Péter 2flekken

Konferencia

VÁROS-narratívák – Konferencia Nádas könyvéről

Német-magyar párhuzamok és eltérések a reformáció korában és ma címmel rendhagyó műhelykonferenciát rendez az MTA BTK Nádas Péter Az élet sója című könyvéről, a szerző jelenlétében. A Literára írt tárcákból született kötetről október 28-án tanácskoznak az Országház utcában.

LiteraTV

Nádas Péter: Az élet sója – Könyvbemutató

Nádas Péter Az élet sója címmel egy éven át írt a Litera 2flekken rovatába. A sorozatból könyv született a Jelenkor Kiadó gondozásában. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon rendezett könyvbemutató felvételét most teljes terjedelmében megtekinthetik a Literán. 

hirdetés

2flekken

Az élet sója 12.

Mert akadnak korszakok, amikor a maga helyét és formáját minden szépen megtalálja, míg bőségben jönnek aztán más korszakok, amikor semmi nem pászentos többé semmivel, senki és senkivel nem tud megegyezni semmiben, hanem mindenki körkörösen védekezik, és mindenkit körkörösen leharcol, és a dolgok pászentosságának elvével a kutya sem foglalkozik. – Nádas Péter záró írása a 2flekken rovatban.

2flekken

Az élet sója 11.

Az ember olyan állat, aki adott esetben a testi léténél is fontosabbnak tekinti az eszmét, holott az eszmék gyakran téveszmének bizonyulnak. Amiből egyenes úton nem következik, hogy minden eszme téveszme lenne, de az sem, hogy emberáldozattal kéne bizonyítanunk egy eszme igazát. Ha azonban sírjaikat egyetlen óriási síkságon képzelnénk el, akkor nem keveseknek tényleg a látóhatáron túl domborodnának hantjai. – Nádas Péter írása a 2flekken rovatban.

2flekken

Az élet sója 10.

Az életnagyságú Arimateai József és szolgája Nikodémusz a domborművekkel gazdagon feldíszített szarkofágba helyezi Jézus Krisztus testét. Most vették le a keresztről, a mellkasába ütött sebből még ömlik a tüdő véres vizenyője. Arcán még friss a halál, felénk fordul vele. – Nádas Péter írása a 2flekken rovatban.

2flekken

Az élet sója 9.

A sójáról híres városka főtemplomának harangtornyából kihajolva hangos szóval hirdetem hát, hogy van ilyen magyar szó. Szélhűdés eredetileg őrjöngést jelentett, most jó ideje bénulást vagy hirtelen szívhalált. De bárhogy legyen, amint belép a látogató a szűk és alacsony kora középkori kapubélleten és eltátja a száját, mert tekintetét lenyűgözi a késő gótika minden építészeti pompája és rafinériája... - Nádas Péter 2flekken.

2flekken

Az élet sója 8.

A titokzatos harangok esetében az egyetlen és legfőbb rendezőelv az úgynevezett ütőhang. Legalábbis a szakemberek így tartják. A harangöntők a különböző fémötvözeteikkel, az öntés módszerével, a harang várható súlyával és a harangtest gondosan megtervezett és modellált formáival mintegy előre, belső hallásukkal hallják, hogy milyen lesz az ütőhang... - Nádas Péter írása.

2flekken

Az élet sója 7.

Az első ütés, a prím hangmagasságához képest egy egész hanggal mélyül el. Nem harmóniára, hanem belső mélységre nyit. Visszafogott, lágy hangot ad. S mint minden elmélyülésben, van benne valami követésre méltó, megbízható. Megyünk vele. Teste szintén sima, dísztelen, 1180 kiló. - Nádas Péter írása a 2flekken rovatban.

2flekken

Az élet sója 6.

Talán az angyalok adják, Rilke szerint ők a vállunk mögött állnak. Pál korinthosbéliekhez, újabb írásmód szerint a korinthusiakhoz írott második levele ötödik szakaszának tizenhetedik sorát öntötték domború betűkkel a harangtestbe. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, így szól vala Károli, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. - Nádas Péter írása a 2flekken rovatban.

2flekken

Az élet sója 5.

A harangokat a mai napig úgy öntik, mint egykoron, s hogy az új harangnak milyen hangszíne és hangmagassága lesz, azt sem az anyag fizikai tulajdonságai, sem a forma számtani és mértani adottságai alapján nem lehet előre megmondani. A harangöntők nem mesteremberek, hanem mesterségük művészei. Ha pedig mesteremberek, akkor a harangjuk is úgy fog szólni, mint egy repedt tehénkolomp. - Nádas Péter 2flekken.

2flekken

Az élet sója 4.

A sós forrásvizet a folyón, hajókkal, vagy apály és áradás esetén lajtos kocsikon szállították át Steinbach sópárolóiba. Ám nem csak a hajósok és a fuvarosok voltak a városka polgárai, hanem ők maguk is a városi sóházakban deponálták a kitermelt sójukat, a városi raktárnokoknál, hogy aztán városi kereskedők gondoskodjanak az eladásról. Csöndes függőségükhöz nem férhetett kétség. - Nádas Péter 2flekken.

2flekken

Az élet sója 3.

Amióta világ a világ, így van jól ez a férfiak között. Ha nem jön az ellen nagy túlerővel messziről, akkor a férfiak a saját kocsmájukban járatják a szájukat, s itt kell egymással megmérkőzniük, ha pedig hangos érzeményeikkel minden tisztességes emberi kapcsolatot rendesen tönkretettek, akkor a szemközti ivóban bizton találnak maguknak leverni való ellenfelet. - Nádas Péter írása a 2flekken rovatban.

2flekken

Az élet sója 2.

A városka polgárai eltakarították a templomot kerítő, védőműként ható egyházi támfalat, s mintegy belenyitották a domb testébe a barokkosan íves, könnyed lépcsőiket, statikailag így tették biztonságosabbá, piacozásukhoz így hozták közelebb a dómjukat. - Nádas Péter írása a 2flekken rovatban.

2flekken

Az élet sója

Franciaország leghíresebb sókertjei a sötéten hangzó Noirmoutier-ban vannak. Annak a kis óceáni szigetnek a partján, ahol több száz osztrák, német és magyar sorstársával együtt Kuncz Aladár raboskodott fönn a várban. Két évtizede már, hogy oda tartok, lássam, de még nem sikerült elérnem. - Mostantól egy éven át Nádas Péter és Saly Noémi írja a 2flekket a Literán. Nádas Péter első írását olvashatják.

hirdetés
  • 1