hirdetés
2013. november 25.

Takács Zsuzsa

Alföld 2009/április

Hány vers létezhet a világon?

Az áprilisi Alföldből Takács Zsuzsa verseit és Vörös István Kemény István verseiről írt tanulmányát ajánljuk.

Parnasszus 2009/1.

Némi reményt kifejezni

Megjelent a Parnasszus 2009-es első száma. Benne tanulmányok Takács Zsuzsa költészetéről és prózájáról, emlékezések, tanulmányok Sziveri Jánosról. A Literán a Takács Zsuzsával készült interjú részlete, Bozsik Péter Sziveri-esszéje, valamit Tandori Dezső és Borbély Szilárd egy-egy verse olvasható.

hirdetés

Körkérdés

Ünnepi kulinária IV.

Angyalkoszt és hajába' krumpli, egy enyhén töpörödött 1961-es kubai jonatán alma és végre egy igazi vegetáriánus menü az ünnepi étlapon. Gasztronómiai körkérdéssorozatunkban Abody Ritát, Balázs Attilát, Takács Zsuzsát és Balogh Robertet kérdeztük.

George Szirtes, PNL, női kritikusok és Takács Zsuzsa Szigligeten

Elkészült a JAK-tábor programja

Az idei JAK-tábor auguzstus 26-án kedden indul és augusztus 30-án szombaton tartják meg a záróbulit.

Az idei táborlakóknak is lehetőségük lesz rá, hogy szemináriumokon vegyenek részt: a költői szemináriumot Vörös István, a prózaíróit Garaczi László, a drámaíróit Kárpáti Péter tartja: kedden délután négytől, más napokon délelőtt tizenegytől rendezik meg ezeket (a drámaíró szeminárium szerdán dupla órával indul).

Karnevál

2008. április 13. - Takács Zsuzsa

A test és a nemiség megvetése, mint a teremtés megvetése. Misztika és érosz: „Segít megtapasztalni az isteni életet magunkban és másokban, sőt az egész teremtésben is.” Lásd továbbá: Emily Dickinson levele: a testi szerelem ’megváltás’ jellegéről. Ugyanez Anselm Grűn és Gerhardt Riedl könyvében: „Ha erotikus úton járunk minden intenzív tapasztalatban megérezhetjük Istent”.

Rémálomfejtés

2008. április 12. – Takács Zsuzsa

Rémálmát azonban senkivel sem sikerül megosztania, mert kőszívűsége miatt mindenki visszautasítja közeledését. A forgatókönyv és maga a film is álomjelenettel zárul, de Isak halálában végül a boldog hazatalálást éli meg. „Azt álmodtam, hogy állok a vízparton, és kiabálok a messzeségbe..., megkönnyebbültem.”– mondja. (Nem tudom, miért nem szeretem Isak álmának ezt a részét.

Transz

2008. április 11.  – Takács Zsuzsa

Reggel váratlan dolog történik, rendezőm reményei ellenére, a vártnál egy nappal korábban meghalok. Hiába várnak rám, színészem és rendezőm és a verskedvelő közönség, ilyen állapotban mégsem mutatkozhatom. Nem akarom elrontani a verseimmel való találkozás ünnepét.  Nem küldöm el a halálomról szóló e-mailt sem, mert közben megszólal a telefon, és én lemondom a részvételemet.

A nagy beteg

2008. április 10. - Takács Zsuzsa

Vita az interneten arról, hogy őrült volt-e Blake. Az egyik levelező idézi Wordsworth-t: „Nem kétséges, hogy a szerencsétlen ember őrült volt, de mégis valami  miatt ennek az embernek az őrültsége jobban érdekel, mint Lord Byron és Walter Scott egészsége.

Építőkocka

2008. április 8 - Takács Zsuzsa

Baudry szerint Platón „foglya a valóság illuziójának és áldozata annak, amit éber állapotban hallucinációnak, alvás közben álomnak nevezünk.” A falra árnyékként vetülő tárgyakat: az ember- és állatszobrokat, más agyagból készült képmásokat Baudry kulisszának látja. A kulissza, a maszk egyébként az álom színházi kelléke.

Tartani, mellétenni

2008. április 8. – Takács Zsuzsa

Beszélgetés a rádióban Győri Lászlóval Szerb Antal Száz verse ürügyén. 44-ben készült a kötet. Ideális pillanat a lényegre való koncentrálásra. Szerb Antal, Radnóti, Sárközy Jób története.
Az én válogatásomban is benne maradna:

A regresszió vigaszjellege

2008. április 6. – Takács Zsuzsa

Mi az, amitől Jób, megalázottságában, az önkény által széttaposva még a szájára is téve a kezét, hogy egy szót se szólhasson, megvilágosodik? Jób nem az erős Istent pillantja meg, a lényegre ébred rá. Nem a krokodiltól ijed meg, akinek a kérkedő Isten parancsol. Arra ébred rá, hogy nemcsak neki van szüksége Istenre, hanem Istennek is őrá.

Levelek Takács Zsuzsához

Takács Zsuzsa és Ambrus Judit levélváltása

Részlet a Nyitott Műhelyben tartott Nyitott Estből. A teljes levelezést a Beszélő márciusi számában olvashatják majd; a Beszélő-estek sorozat következő alkalmán a vendégek március 27-én Erdős Virág és Németh Gábor lesznek.

Ésszerű pusztulás

Alföld 2008. március

Megjelent az Alföld márciusi száma, melyben olyan szerzők írásaival is találkozhatunk, mint K. Kabai Lóránt, Vörös István (vers); Mailáth Nóra, Szabó Róbert Csaba (próza); Szkárosi Endre, Czeizel Endre (tanulmány); László Emese, Halmai Tamás (recenzió). Takács Zsuzsa verseit, Szegedy-Maszák Mihály tanulmányát és Kulcsár-Szabó Zoltán recenzióját mi is közzétesszük.

Próza feltétlenül és feltételekkel

Takács Zsuzsa: A megtévesztő külsejű vendég. Önéletrajzaim, Magvető, 2007

Takács Zsuzsa ember- és világképe elsősorban olyan alkotókéval rokon, mint (nem, semmiképpen sem Nemes Nagy Ágnes, hanem) Pilinszky vagy Albert Camus. Profán szakralitása pedig egészen a sajátja, ezekből a hagyományokból sem levezethető.

Kritika

"A Kármel hegyére vezető út”

Takács Zsuzsa: Üdvözlégy, utazás!. Magvető Kiadó, 2004

E költészetben, ha nappal van, paradox módon akkor is éjszaka: "Feljött a Nap, sötétséget ontva. / A vak szem a világ minden / nézését fölissza. Vagyis: / könyörgünk, feléd fordulunk. / Az elfelejtett Könyv / most kinyílik önmagától, / és a Pokolra enged látni. / Egymáshoz verődve / függünk nézésed előtt.” (Vad hely) Egyfajta heideggeri "világéj” ez, mely mindent elborít kérlelhetetlenül.

hirdetés