hirdetés
2018. február 5.

Vendég: Versum

Vendég: Versum

Vendég: Versum – Mark Strand

Strand sallangmentes stílusának tolmácsolása rendkívül hálás feladat, ugyanakkor komoly veszélyeket is hordoz: olyan váratlanul felbukkanó hálókat, melyekbe könnyen belegabalyodhatunk – A Vendég: Versum huszonegyedik részében Závada Péter fordítását és kommentárját olvashatják Mark Strandről.

Vendég: Versum

Vendég: Versum – Emily Dickinson

Huszonegyedik századi magyar olvasóként csak megsejteni tudom értelmüket, csak elképzelni mondandójuk akusztikáját. De gyér angoltudással is fölmérhető: izgalmasan modern a dickinsoni verstudat. – A Vendég: Versum huszadik részében Halmai Tamás fordítását és kommentárját olvashatják Emily Dickinsonról.

hirdetés

Vendég: Versum

Vendég: Versum – Ljuba Jakimcsuk

Ez a részben orosz, részben ukrán nyelvű költészet minden szempontból tükörképe a politikai helyzetnek: sokszólamú, töredezett, időnként lemondó, máskor reményteli. – A Vendég: Versum tizenkilencdik részében Vonnák Diána fordítását és kommentárját olvashatják Ljuba Jakimcsukról.

Vendég: Versum

Vendég: Versum – Michael Donhauser

Itt a költői én maga elé tárja nagyítóját és immáron szuperplánban írja le, amit lát. A látképből következtet az érzésekre. Lágyan ír, de megfoghatóan, szelíden és tapintatosan. – A Vendég: Versum tizennyolcadik részében Szabó Tibor Zsombor fordítását és kommentárját olvashatják Michael Donhauserről.

Vendég: Versum

Vendég: Versum – Louise Glück

A szövegek teli vannak résekkel, szakadásokkal, vagyis hiányzó átkötésekkel és történetelemekkel, amelyeket az olvasónak kell pótolni – A Vendég: Versum tizenhetedik részében Branczeiz Anna fordítását és kommentárját olvashatják Louise Glückről.

Vendég: Versum

Vendég: Versum – Saeed Jones

Azt gondoltam, és most is azt gondolom, hogy a vers közepi kép a szöveg kulcsa, azt kell jól megcsinálni. Persze kérdés, hogy milyen a jó. – A Vendég: Versum tizenhatodik részében Mohácsi Balázs fordítását és kommentárját olvashatják Saeed Jonesról.

Vendég: Versum

Vendég: Versum – Ron Padgett

Művei fordításának legkomolyabb nehézségét pedig éppen az okozhatja, ami az eredetit olyannyira olvashatóvá teszi. Úgy is mondhatnám: amit megnyerünk a minimalizmuson, azt elveszítjük a fordításon. – A Vendég: Versum tizenötödik részében Makai Máté fordítását és kommentárját olvashatják Ron Padgettről.

Vendég: Versum

Vendég: Versum – Sarah Howe

És valamiért azt gondolom, hogy sok napfény árad a versből. Talán a házasság miatt. A visszafojtott feszültség is szivárog. – A Vendég: Versum tizennegyedik részében Toroczkay András fordítását és kommentárját olvashatják Sarah Howe-ról.

Vendég: Versum

Vendég: Versum – Adam Zagajewski

Azt hiszem, örökérvényű mindaz, amiért ő és a kortársai kiálltak, és minden kornak megvannak a maga elszánt igazságkeresői és leleplezői. – A Vendég: Versum tizenharmadik részében Sipos Tamás fordítását és kommentárját olvashatják Adam Zagajewskiről.

Vendég: Versum

Vendég: Versum – James Wright

Ahhoz képest, ahogyan a világ ideje halad, az emberélet nagyon könnyen tűnik elvesztegetett időnek. Mégis, csak az ember képes elvesztegetni az életét, és közben fel is fogni ezt. – A Vendég: Versum tizenkettedik részében Krusovszky Dénes fordítását és kommentárját olvashatják James Wrightról.

Vendég: Versum

Vendég: Versum – Nora Iuga

A könnyedség, ahogy látszatra csak lebeg, közben meg bazi erős, és képes a semmiből odanyomni. Mindeközben olyan frissnek hat, mint sok fiatal, pályakezdő író, pedig annak idején Paul Celannak volt kortársa. – A Vendég: Versum tizenegyedik részében André Ferenc fordítását és kommentárját olvashatják Nora Iugáról.

Vendég: Versum

Vendég: Versum – Christian Loidl

Egy világ, mely régi szánok faanyagából van, vagy a labirintus kertészeinek homloka mögötti fagyasztók, ezek mind úgy bonthatják le a konvencionális képzeteinket, és építenek fel újat, hogy számomra öröm belegondolni – A Vendég: Versum tizedik részében Bordás Máté fordítását és kommentárját olvashatják Christian Loidlról.

Vendég: Versum

Vendég: Versum – Szemjon Hanyin

Talán pont ennek a két teljesen ellentétes szemantikai töltettel rendelkező nyelv szembeállításának köszönhetően válik oly érdekessé mind maga a költemény, mind pedig a fordítói munka – A Vendég: Versum kilencedik részében Bóna Éva fordítását és kommentárját olvashatják Szemjon Hanyinról.

Vendég: Versum

Vendég: Versum – Francisco Díaz de Castro

Ettől a fordítás is nehéz, mert a vers alakja legalább annyira szarik a farmra, mint amennyire tudja, hogy nincs bocsánat. Menekül, mondhatnánk egy terapeutafotel stabil súlyeloszlásával. – A Vendég: Versum nyolcadik részében Szolcsányi Ákos fordítását és kommentárját olvashatják Francisco Díaz de Castróról.

Vendég: Versum

Vendég: Versum – Virna Teixeira

Mintha a vers az unheimlich (elsősorban talán kafkai és David Lynch-i) dimenziói között performálná a megtalált fragmentumokból összevágott filmtekercs zavarbaejtő antilogikáját. – a Vendég: Versum hetedik részében Urbán Bálint fordítását és kommentárját olvashatják Virna Teixeiráról.

hirdetés