hirdetés
2017. június 4.

Visky András 2flekken

2flekken

Visky András: Bibliaóra_12 (Sem zsidó, sem görög)

nem vettem észre, mikor állt be a csend, csak amikor Balk néni beszélni kezdett, te ezt most még nem érted, mondta halkan, mint aki meghallotta a gondolataimat, vannak kimondhatatlan szavak, amelyek a lélekben születnek és ott van egyedül értelmük... – Visky András 2 flekken.

2flekken

Visky András: Bibliaóra_11 (Szabad Európa)

egyik napról a másikra, mondhatni, eljött az idő, amikor már semmi és senki nem zavarta Szabad Európát, BBC hangját sem törték meg a recsegések és az elektromos robbanások, a Globetrotterből vidám zene szólt – Visky András 2flekken.

hirdetés

2flekken

Visky András: Bibliaóra_10 (Mennyei Jeruzsálem)

bizony félelem lett úrrá rajtunk is, mert a bejelentéssel együtt kerített hatalmába a felismerés, hogy nincs hova mennünk, semmit nem hagytunk hátra sehol, apánk szabadon engedésének mindeddig még a legcsekélyebb lehetősége és reménye sem merült fel, nekünk a fogság lett az otthonunk... – Visky András 2flekken.

2flekken

Visky András: Bibliaóra_9 (lélek)

ennél közelebb a fogság már nem is kerülhetne, itt van a szomszédban, a saját udvarunkon, és ha jobban meggondolom, még ennél is közelebb, egészében véve mérhetetlen közelségben, a kimondott és visszatartott szavakban például, hogy úgy mondjam, meg a nagyon is otthonos rémületben meg bűntudatban – Visky András 2flekken.

2flekken

Visky András: Bibliaóra_8 (Kisjézus)

Anyánk jól megtömi a kályhát, ünnep van, kivételesen néhány darab fát is dob a bádog éhes hasába, jó lenne, ha most megfőne a kukorica és hiánytalanul kiengedné magából a méznél is édesebb levét – Visky András 2flekken.

2flekken

Visky András: Bibliaóra_7 (Messiás)

adventkor mi a kis Jézus születését várjuk, négy barakkal odébb, a mienkre merőleges utcában Făgăşan bácsi a Messiást, Anyánk énekkel ébreszt, gyertyát gyújt, „származott egy vesszőszál Isaaai törzséből, virágszál növekeeedék fel aaa gyökeréből", olyan szépen hajlítgatja a színes magánhangzókat, hogy megfájdul tőle a szívem – Visky András 2flekken.

2flekken

Visky András: Bibliaóra_6 (Izsák)

egyedül Anyánk szólította Marin úrnak Marint, mindenki más a măi pungaşule!, te gazember meglehetősen közvetlen megszólítással élt... – Visky András 2flekken.

2flekken

Visky András: Bibliaóra_5 (Mária)

azt játsszuk, hogy kiállunk a barakk elé, nézünk fölfelé az égre, és akinek először csöpög vér az arcára, az nyer, vér!, kiáltjuk boldogan, ha a puha, meleg érintést érezzük... – Visky András 2flekken.

2flekken

Visky András: Bibliaóra_4 (Péter)

1955 pünkösdje óta egyre inkább bebizonyosodott, hogy nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, állapítja meg a jegyzőkönyv, ezen a napon történt, hogy az ünnepi istentiszteleten kettős tüzes nyelvek szálltak alá a magasból és a falu népe elhatározta, hogy a názáreti Jézus feltétlen uralma alá veti az életét – Visky András 2flekken.

2flekken

Visky András: Bibliaóra_3 (Ábrahám)

otthon még csak-csak, de haza az nincs, sohasem is volt, mindig is jövevények voltunk és vándorok, bozgorok meg zsidók, az Írás szerint Ábrahám magvai, migratorii, kiáltotta át az út túloldaláról Marin, amikor lerészegedett, migratorii és bozgorii és jidanii, szép szó, mondta Anyánk, nem kell félni – Visky András 2 flekken.

2flekken

Visky András: Bibliaóra_2 (Gómer)

az első, fél tízes harangszóra, amikor a repedt, háborúban sebet kapott nagyharang kondul meg, már Anyánk körül ülünk mindannyian, csendességet tartunk, Anyánk fölolvassa nekünk a napi szakaszt, amikor meg Zele összehúzza a két harangot, ez a harmadik harangozás, imát mondunk, majd átmegyünk mindannyian a templomba – Visky András 2 flekken.

2flekken

Visky András: Bibliaóra_1 (Elizeus)

és arra a pünkösdre gondoltunk, amikor komor medvék törtek be hozzánk és letartóztatták az Apánkat, bennünket meg játékos kedvükben egyenként széttéptek, előbb a szemünk láttára Anyánkat borította el a vér, majd Anyánk szeme láttára a gyermekeket a legidősebbtől a legkisebbig... – Visky András mostantól egy éven át tárcaírónk. Az első bejegyzését olvashatják.

hirdetés
  • 1