hirdetés

ainu: Az ainu írás 1.

Mesterséges beszéd, mozaik-írással. Betü-képírás, a betükre bontott valóság. Tervezett írással alkotott új beszéd
------------------------------

Az ainu írás
------------------------------
készítő:
http://www.geocities.jp/csikcsongor
------------------------------

Betükre bontott ainu valóság
Amikor gyerek voltam és írni tanultam, nem értettem miért jelent az egér szó, egeret. Ösztönösen éreztem, az lenne a magától érthető, ha az egeret fel lehetne ismerni. De az „e-g-é-r” betük láttán, ez nem lehetséges. Az ainu nyelv választ adott a kiváncsiságomra. Ebben a nyelvben is betünként kell leírni a szót, viszont az eredmény az ember számára érthető valóságot, az egeret fogja mutatni.

Írás eredete
A magyar rovás-, a norvég futhark-, a főníciai-, a római-, a görög- stb. írásnak, az ainu írással való hasonlósága nem véletlen. Az európában használt rúnaírásokat alakították át a görögök és a rómaiak, amiből a mai írásunk kialakult. A rúnaírásoknál már korábban létezett az ainuk írása. A kínaiak szerint az írás eredete a Sárga-folyóban élő sárkányhoz kapcsolódik. Az Arvisurában, a Sárga-folyó által körül ölelt Ordosz térsége, mint megannyi nép (pl hunok, ainuk) állomáshelye szerepel. Agaba itt, 6000 évvel korábban reformálta meg, azaz vette át, az ainuk írástudományát. Fennáll a lehetőség, hogy a legtöbb írás őse, a húsvét szigeti, sziluett-kontúros rongo-rongo írásból kialakult, rúnaírásszerű, egyenes vonalakból álló, hangjegyeket jelölő, egyszerű, betü-képírás (mozaik-írás) -ból ered.

Beszéd kialakulása írásból
Az ainu írás a képírásokhoz hasonlóan képet jelöl, viszont egyidejüleg a szavak hangalakját is rögzíti, így az ainu beszéd mint az ainu nyelv része, az írásból alakult ki.
Mivel az elsődlegesen fonetikailag determinált szavakba, utólag nehéz lenne a képeket beleerőltetni.

1 betü= 1 hang, több betüből összerakott kép = több hangból álló szó

egy példa a hangot és a képet egyszerre rögzíteni képes betü-képírásra. Jelentése ember
Merre megy” az ainu ember?
Semmi sem tűnik véletlennek az ajnó jól megtervezett jeleiben. Jobbról balra
Égtáj szerint Keletről nyugatra, a nap útját járva.
az „emberi pár” mely közösen alkotja az „emberi faj” életbenmaradásának a feltételét, pontosan 1 teljes négyzetet tesz ki.

Beszédben felhasználható hangok meghatározása
Elődeink, „Istentől kapott nevére” voltak kiváncsiak a dolgoknak, mikor 7 féle jelből vázlatokat készítettek róla. A legsűrítettebb filozófisztikus tartalmú, legőszintébb pálcika rajzot kiválasztva, kiolvasták a hangjegyeket, mely a dolog fonetikus jelentésévé vált.
Az ainu írásban felhasznált, hét féle térbeli elem: a pont(nulladik), az egyenes, a ferde, a kereszteződés, az egyszerű- vagy a páratlan elágazás, a karika és a csepp forma. A lehető legkevesebb vonás alkalmazására törekedtek, súrolva a semmi és a valami, azaz a létezés határát. A matematikailag értelmezett pontnak nincs kiterjedése, így az nem létezik. A pontot az ainuk nem számolták a látható hét jel közé. Egy betüt a horizontális és vertikális helyzetű lehetőség viszonylatában, tükrözéssel vagy elforgatással járó művelet által felcserélgethették. A hangokat kódoló hét alapformát, 90 fokonként elforgatva, ujabb hangzásokat és térbeli variációs elemeket kaptak, színesebbé téve a beszédet, és megnövelve a rajzi kifejezés lehetőségeit. (összesen 14 hang, azaz 14 formai jegy)
A hetes számisztikai szerepe, talán a Húsvét-sziget-i őseiktől ered, akiknek leghíresebb, több tíz tonnás szoboregyüttese, éppen 7 daraba moai figura. Ő számuka a hetes szeretetét, talán a legismertebb űrbéli állandó szolgáltatta, a göncölszekér néven ismert nagy medve. (a világ népei kivétel nélkül számon tartották ezt a csillagalakzatot. Pl: Az amerikai indiánok szerint 3 vadász (a szekér rúdja) üldöz egy medvét)

hirdetés