hirdetés

Róka Béla: Epigramma fordítás «Piroscipő»-nek

A «Piroscipő» által közreadott
- angol nyelvű - "eredeti":

EPIGRAM ON FORNEY AND STEVENS.

Mr. Forney once said of Thad*. Stevens, he is the devils own servant.

Once Forney, indignant, with Bilingsgate mind,
To send poor old Thad, to the devil inclined;
Now Forney and Thad, like two birds of a feather,
Most cordially go to the devil together.

A (szubjektív) fordításom:

KÖZÖS ÚTIRÁNY
– Forney és Stevans epgrammája –

Forney Úr egy ízben fent nevezett Stevenst emlegeté bőszen: Belzebubé lészen!

Ám mivel jó Forney még ott helyben érzé méltatlannak élcét,
Hát üzentet is rögvest a jó Taddeuszért: a pokol felé csúszván becsmérelé csak lényét;

Mostanság jó Forney, s jó komája Tádé, akár csak két gerle,
Jószerivel együtt – baráti lélekkel – mennek már pokolra, s perre...

* Megjegyzés:
1. A „Thad” kifejezés a Thaddeus (Tádé) férfi személynév becézett alakja.
2. Tisztában vagyok avval, hogy több, mint valószínű, az eredeti szövegnek ez egy meglehetősen „elvonatkoztatott”
„átköltése” lehet.
Az igazság az, hogy a tényleges eredetit nem leltem meg a net-en. Viszont találtam egy - a XIX. századi angolszász (amerikai) folyóiratokat tárgyaló - portált:
The Nineteenth Century in Print: Periodicals, amelyen utalás történik az epigrammára.
Az tűnik valószínűnek számomra , hogy ezek a bizonyos Forney, valamint Stevens urak, talán Amerika „folklórjának” részei, ám nem feltétlenül a „legfényesebb” glóriettel fejük felett lévők közül valóak…
3. Teljességgel tisztában vagyok avval is, hogy az, amit itt leírtam, elüt az epigramma-írás viszonylag kötött szabályaitól – avval nem „korrelál” feltétlenül… –, hiszen akkor disztichonban – egy hexameterből és egy pentameterből álló versformában – kellett volna megírnom.
Én igyekeztem valami egyénit adni – hát ez jött össze…

hirdetés