hirdetés

: EPISODE 24.

KUTYA: Az elnök emberei

Starsky és Huch az öntudatos és ellentmondást nem tűrő páros vadul hajszolta az idétlen fehér csíkkal még feltűnőbbé varázsolt piros Mustangot a város utcáin, melyeket a forgatás miatt jó előre lezártak szarrugdosó kolegáik. Az öntapadós villogót már jóval az előző sarkon végrehajtott úgymond "becsúszó szerelés" előtt elhagyták valahol a 6th avenue és az elkerülhetetlennek látszó felborulás környékén, azonban keménytökű amerikai zsaruk lévén jelen pillanatban megelégedtek a hűtőrács mögött rejtező sziréna nyújtotta kiváltságokkal is, majd tovább haladtak a jól sejthető végkifejlet felé.
Mindeközben Cigi és Kutya, kihasználva egy lefüggönyözött Volgában rejlő minden lehetőséget, az újvilági jónép pszichés terhelésével foglalatoskodott szorgalmasan:
- Te Cigi! - szóltam bölcsész-mérnök barátomhoz elbeszélőből mintegy előlépve szereplővé - Ezek az ÁVÓ-sok tiszta hülyék voltak. Alig lehet kilátni a szélvédőn ettől a vacak fekete szaténcafrangtól.
- Te most a vezetéssel foglalkozz Kutya komám! Az image-ünk megteremtését csak bízd ide, szakavatott kollégádra és személyes tanácsadódra. S ha már itt tartunk, azt javaslom, hogy taposs a gázba. Elvégre Amerikában úgy kell viselkednünk, mint az amerikaiak! - mondta az orákulumok magabiztos bölcsességével hangjában személyes tanácsadóm, s lábát átemelve a nemlétező sebváltón, segített a kivitelezésben, gondolván, hogy egyedül kevés vagyok a hatalmas pedál hathatós üzemeltetéséhez. Az automata sebváltóval és ZIL motorral szerelt üldözőgép - melyet jómagam csak "Cerberos"-nak, Cigi pedig nemes egyszerűséggel "nagy budinak" becézett - lomhán felbőgött, majd utasait a krémszínű műbőr ülésbe paszírozva határozott lendületet vett, a New Jersey kertváros sztrádányi útfelületén, s szerterebbenő teenager rapperektől, valamint sorozatgyilkos pszicho-terapeutáktól övezve eltűnt a második bekezdés aljának vége felé.
Starsky & Huch eme rövidnek tűnő idő intervallum alatt horogra akasztott egy pedofil pornóképekkel házaló svéd ikerpárt, akik szemmel láthatóan maguk is gyakorlói voltak a filmszakmának - már csak testi adottságaikból következően is (90/60/90) - és mint aki jól végezte dolgát, (végül is ez volna a feladatuk: serve and save) tovább indultak menteni a még menthetőt.
Cigi kirakta balra az indexet, majd gázelvétel nélkül és a jobbkéz szabály bagatell paradoxonját figyelmen kívül hagyva az ellenkező irányba fordult hatalmas szovjet dereglyénkkel.
- Csak a megtévesztés miatt. Soha ne hagyd, hogy kiismerjenek a szemetek - mondta a kerekek méltatlankodó csikorgásától és a tökig nyomott autódudáktól alig hallhatóan, én pedig hevesen bólogattam, és a kapaszkodástól kifehéredett ujjaimmal a biztonsági öv után kezdtem kaparászni, mire ő:
- Felesleges bekapcsolnod, már itt is vagyunk. - azzal intett egyet az őrbódé előtt álló amerikai katona archetipusának, majd autónkkal megállapodott a Fehér ház Holland kertjének tulipánágyásában. Az elnök a lépcsőn állt és a következő szavakat intézte hozzánk:
- It was a very good job guys! I love that pictures! - majd átváltott magyarra és hozzátette: A virágokkal meg ne is törődjetek, a feleségemnek majd beadjuk, hogy a pincéből kiszabadult egy csapat cefalopoid, és ők fingták szét az ötven dolcsis virághagymáit.

CIGI: Permanentó

A ballonkabátos tag tett egy lépést hátra. A mozdulatsorban egy elvontabb elektro-pop vonulat finoman elegyedett a reumás fájdalmakkal. Gomolygó füstfelleget szívott be az orrán, majd belefújta egy görbe szivarcsonkba, lecsendesítve a végén izzó parazsat. Columbo felügyelő nem volt a véletlenek pártján, ezért elindult a tények után, ahelyett, hogy előttük járt volna, hiszen a forgatókönyvet ahhoz már eléggé ismerte, hogy tudja jól, az első képsorok úgyis leleplezik a bűnöst.
Kutya az ágy lábába kapaszkodott, gondolván az Istené az, és minden energiájával beletemetkezett a feltámadásba. Aztán farizeusi nemtörődömséggel ereszette el a muzeális értékű fadarabot, amit egy orrban csonkolt ukrán kereskedőtől vett, aki egy rózsaszín medúzával osztotta meg burgonyapárlatos hétköznapjait, hogy hozzáillessze ahhoz a századelős matrachoz, amit egy kardfogú tigris ádámcsutkájáért cserélt el, és bevonta Kosztelnyik Pista bácsi neoklasszicista jegyeket hordozó szőttesével. Leszámítva az egyébként másodlagos jelentőséggel bíró szőttest, matracot és ágylábat, Kutya az utóbbit azért eresztette el, hogy magához vonja a kávéval telt alumíniumvedret, ami igencsak akadozva küzdötte át magát azon a keresztbe lehányt, egész estét betöltő szex hírdetésen, amit a rosszindulatúan kategorizáló írói fantázia terített oda ágyelőként.
Columbo felügyelő egy pillanatra megállt, és egy lepedő méretű rongyzsebkendő segítségével visszagyömöszölt egy szőrökkel gazdagon átszőtt fikadarabot az orrlyukába.
Kutya, alighogy feltápászkodott, zembe kellett néznie az otthonát ért amortizáció gerjesztette bűntudattal, minek következtében megpróbált mesterségesen újjáéleszteni egy elhullott fikuszlevelet. Mikor több órás elkeseredett küzdelem után végre belátta: vége, kész a leltár és beállt a halál is, akkor levélpépes tenyerét csapzott mellszőrzetébe törölgetve megkísérelt elmormolni egy miatyánkot, kevés sikerrel, ugyanis a nyelve folyton a szájpadlására ragadt a kaucsuktól.
A felügyelő bizonytalanul lépdelt hátrafelé, miközben kezeivel levélcafatokat és rémült vöröshangyákat tapasztott a ballonkabátjára, majd hirtelen eszébe jutott, hogy egy csomót felejtett. Akkor lehajolt és kibogozta a cipőfűzőjét, úgy indult a virágágyás felé, ahol már frissen kitaposott fekhely várta a petóniák között.
Cigi az ablakpárkányra támaszkodva füstölgött, és lomha fricskákkal pöckölt néhány kiszáradt légytetemet a mélybe, majd végignézte amint egy álcázott anyajegy lopva arrébb mászik az alkarján. Közben ott billegett az ablakban, jó bounge jumping promóterként miden pillanatban ugrásra készen, tudván, hogy az csak a földszintig buli, utána vissza az egész. Ha a kliens véletlenül mégis az alagsorig jutna, nos a kötél akkor is lelketlenül visszarántja onnan.
Columbo szájából kávét fröcskölt egy csészébe, közben a fejét lassan előrehajtotta, míg a porcelánt a felmagasságú bárpultra nem helyelyezte. Aztán lassan kihátrált, és mikor már az ajtóban járt, visszavonta azt a tréfás bókot, amit a korosodó pincérnő szoknyájára tett, mire az egyszeriben fiatalodni kezdett.
Miután végre egymásra találtak, Cigi és Kutya nekiült, hogy megnézzék a Rákroncsderbi című műsort, hogy ezzel is utaljanak a történetszerkezet esetleges sajátosságaira, és ezáltal lehetővé tegyék a történetszerkezetre való utalást magát is. A közvetítés egyébként nagyjából arról szólt, hogy horribilis költségeken kitenyésztett, tekintélyes méretű ősrák duplikátumok rükvercbe kapcsolva hajtottak a végkimerülésig, mellőzve a keresztény etika legalapvetőbb szabályszerűségeit, bár a kultúrtörténeti alaposság tekintetében példásan követve azokat. Azután Cigi javaslatára magukra kapcsolták a kötélidegzetet, és nélkülözve minden eredetiséget, leugrottak egy sörért.
Columbo mit sem sejtve korzózott egyre tekintélyesebb méretű szivarjával a szájában, mikor a tandem arra a pontra ért, ahol épp egy másodperccel korábban kellett volna járnia, és csak annyit észlelt az egészből, hogy két őrült felfelé zuhan. Abban a pillanatban minden megfordult a fejében. Csak az nem.

hirdetés