hirdetés

Róka Béla: ERROR-TERROR!!!

avagy
Affenébe, már megint odalett egy ötletem...!

Bizonyára sokan látták talán azt a minapi televíziós hír-beszámolót, illetve az annak részét képező (nyilván felettébb érdekfeszítő és gondolatébresztő) videofelvételt (jómagam sajnos csak a szövegalámondást hallottam,
fél-füllel), amelyet egy a számítástechnika felhasználásának távlati lehetőségeit, valamint a felhasználás lehetséges buktatóit, illetve a problémák elkerülésének hatékony metódusait is kutató – ilyenformán vélhetőleg valamely titkosszolgálat „gyámságát” és/vagy anyagi támogatását is élvező – társaság képviselői vetítettek le amerikai nemzetbiztonsági hivatalnokok ez alkalomból meginvitált csoportja előtt.
   Ahogy a kommentátor szavaiból kivettem, a felvétel azt láttatta, miképpen veszik át „jószándékú” emberek az ellenőrzést az Egyesült Államok egy elektromosáram-termelő erőművének számítógépes irányítórendszere felett, kívülről
– az Interneten keresztül – „áttörve” annak számítástechnikai „tűzfalát”, hogy azután „belematatva” egy kissé a rendszerbe, kárt (vagy csak riadalmat?) okozzanak...
   Az előbbi – a mondat vége felé látható, és a bizonytalanságot jelző – zárójelesség és kérdőjelesség, egyrészt arra utal, hogy – mint ahogy azt már említettem – nem láttam, csak hallottam a beszámolót, ezért mivel a károkozás jellegére nem történt szóbeli utalás, így arról mit sem tudok. (Meglehet, éppen azért nem utaltak rá, merthogy az a felvételeken egyértelműen látszott...)
   Anélkül persze, hogy egy hasonló szándékú beavatkozásra irányuló, alkalmas „bűvész-trükk” kiötlésének tekintetében kiterjedt elméleti fejtegetésekbe bocsátkoznék, talán megfogalmazható: a generátorok forgásirányának hirtelen megváltoztatását, avagy pedig a generátor-terhelés (az erőmű-teljesítmény) növelésének és csökkentésének igen-igen rövid ciklus-idejű váltogatását kiváltó parancs-sorozatot indukáló program-csomagocska rendszerbe juttatása megfelelhetne a célnak. (Meglehet persze, hogy mindez marhaság, és valami egészen más módszer volt az „üdvözítő”, de hirtelenjében most ez jutott eszembe...)

hirdetés