hirdetés

Róka Béla: ERROR-TERROR! (folyt.)

A hírolvasó mindenesetre sietett közölni: a „performance” imitált körülmények között történt. Hogy a hír vonatkozásában ez pontosan mit is jelentett, arról nem szólt a fáma, ám véleményem szerint az „imitált” kifejezés itt két dologra utalhatott:
a) A videofelvétel egy előzetes egyeztetés útján kiválasztott, valódi erőműben készült, és előre megbeszélt módon, de a lehető legkisebb károkozás célkitűzésével – inkább csak a figyelemfelkeltés szándékával – megírt forgatókönyv szerint végrehajtott, sikeres „támadást” dokumentált. (Hogy a támadás tényét és körülményeit előzetesen csak valamely titkosszolgálattal egyeztették-e a végrehajtók [vagyis az erőmű alkalmazottait teljességgel meglepte volna az „esemény”], avagy pedig őket is bevonták volna a „kísérletbe” [tehát maguk is számítottak rá], az most mellékes.)
b) A felvételen szereplő „erőművi” helyszín voltaképpen egy – a demonstráció céljának megfelelően kialakított és berendezett – speciális laboratórium volt, így tehát a kísérlet teljesen „steril” körülmények között valósult meg, s ilyen formán az E.Á. energia-rendszerének egyetlen elemében sem történt tényleges károkozás.
Akárhogyan is történt, a bemutatóra összecsődített nemzet-biztonságiak hitelesnek tartották a felvételt (legalábbis a hírbeszámoló szerint), vagyis úgy vélték: egy hasonló céllal végrehajtott, de már nem bemutató jellegű – tehát valós körülmények között, valósan rossz szándékkal végbevitt, és több erőművet érintő – „matatás”, az amerikai nemzetgazdaság vonatkozásában akár katasztrofális eredményre is vezethetne...
Hogy miért hozták mindezt nyilvánosságra? Nos annak magyarázata – legalábbis számomra – teljesen egyértelmű. Annak oka ugyanis az lehet, hogy a vázolt probléma, már nem probléma az E.Á-ban...! A dokumentált bemutató publikálása tehát azt jelenti, hogy:
1. Az Államok Nemzetbiztonsági Hivatala már az Elnök számára is egyértelművé tette ennek a hmmm... „kis problémának” – potenciálisan beláthatatlan következményekre vezető – nemzetbiztonsági kockázat-növelő hatását.
2. Az Elnök – mérlegelve a „Cég” által ecsetelt lehetséges legveszélyesebb következményű kimeneteleket – nyilvánvalóan megtette már az alább következő, legfontosabb rész-intézkedéseket:
a) utasította energetikai miniszterét (tudtommal az E.Á-ban létezik ilyen hivatalt betöltő személy), hogy az haladéktalanul utasítsa az E.Á. energia-előállító rendszere hálózatába tartozó valamennyi létesítmény vezetőjét, hogy ideiglenesen tegyék lehetetlenné (szüntessék meg) irányító-rendszereiknek az Internetre való rákapcsolhatóságát.
b) utasította a „Céget” (a Nemzetbiztonsági Hivatalt), hogy az…
- bízza meg a bemutatót prezentáló (szervezetet?, magáncéget?, intézményt?) egy a biztonsági rés betapasztását közvetlenül megvalósító program(-rendszer) kifejlesztésével. (Ennek kifejlesztése pedig, nyilván meg is történt már...),
- a lehető legsürgősebben végezzen (végeztessen) ismételt vizsgálatokat az E.Á. katonai védelmi rendszerében esetleg fellelhető, hasonló computer-technológiai biztonsági kockázatok felfedezésére (tudtommal volt már hasonló vizsgálat, korábban is), továbbá
- kutassa fel a nemzeti infrastruktúra más elemeinek (vízellátás, repülés, szállítás, hírközlési, informatikai, kereskedelem, pénzügy, államigazgatás stb.) irányító-rendszereibe történendő
„belepiszkálás” lehetőségét kínáló „réseket”, végül
- dolgozzon ki hatékony megelőzési stratégiát a hasonló (Interneten, illetve bármely más számítástechnikai hálózaton keresztül megvalósulóan fenyegető) – az E.Á. katonai, ipari infrastrukturális potenciáljának veszélyeztetését célzó – Error-Terror hathatós kivédésének módozataira.

hirdetés