hirdetés

Róka Béla: IRODALMI PÁRBAJ! ¦ Első oldal

Jelen közlésben ¦ a helyhez illő módon ¦ a mai nappal
IRODALMI PÁRBAJRA hívtam ki:
¦ «ajanosi»,
¦ «kriptoman»
fedőnév alatt, itt, e honlapon publikáló urakat.

Gáláns ajánlatot tettem nekik.

I. KIHÍVOTT FELEK "JOGAI":
1. A "Lovagi Torna" KEZDŐ IDŐPONTJA kijelölésének joga
(Ésszerűségi okokból, valamint, hogy "afférunk" komolytalanná ne váljék, a "Lovagi Torna" kezdő időpontjául egy a jelen "párbaj-kihívás" közlésétől számított 30 napnál nem későbbi időpontot javasolok.)
2. A TÉMAVÁLASZTÁS joga
Tehát afelől is Kihívott Felek dönthetnek, hogy miről is szóljon a "Lovagi Torna".
3. A FŐ MŰFAJI BESOROLÁS megválasztásának joga
Kihívottaké a jog tehát abban is, hogy mi légyen irodalmi "küzdelmünk" fő "fegyver"-kategóriája:
- líra
- próza;
4. A RÉSZ-MŰFAJ megválasztásának joga
Kihívott Felek határozhatják meg tehát "duell"-ünk "fegyvernemét" is, vagyis azt, hogy mi volna a fő műfaji elhatároláson belüli rész-műfaj:
- vers,
- rövidebb lélegzetű prózai mű:
- glossza, karcolat, novella, esetleg humoreszk,
- elbeszélés, kisregény, esszé,
- regény,
- rövidebb vagy hosszabb színdarab,
- (verses) dráma,
- eposz,
stb., stb., stb.
(A humoros műfajt azért talán mégsem igen ajánlanám Kihívottaknak, merthogy ugyanis humorálisan nyilván meglehetősen alacsony szinten vannak "feltöltekezve"...
Márpedig: "Akinek humora van, mindent tud, akinek viszont nincs, az mindenre képes..." [Peterdi Pál])
5. A KIDOLGOZÁSRA SZÁNT IDŐ (leadási határidő) meghatározásának joga
Vagyis tehát írásaink leadási határidejéről is Kihívott Felek dönthetnek.
Eme kidolgozási idő vonatkozásában ¦ ugyancsak ésszerűségi okokból ¦ a következő (vagy egy ehhez hasonló) felosztás figyelembe vételét javaslom:
- rövid (6-8 szakaszú) vers esetében: legfeljebb 3 nap
- tárca, karcolat, humoreszk, vagy rövid glossza
vonatkozásában: max. 5 nap
- rövidebb elbeszélés, vagy kisnovella esetében: 14 nap
- hosszabb lélegzetű esszé, illetve novella vagy kisregény,
illetve rövidebb színdarab vonatkozásában: 30 nap
- nagyobb lélegzetű regény, vagy komolyabb színdarab
esetében: 90 nap
- drámai vagy eposzi kategóriában: 180 nap
A nagyobb lélegzetű írások, úgymint: regény, illetve terjedelmesebb színdarab, vagy dráma, netán eposz esetében az első két-három fejezet, illetve szín, avagy eposzi "ív" közlése elegendő.

hirdetés