hirdetés

Mátyási Mátyás: Marjai két bukolikus élménye (2018, augusztus)


1. Jó munkát, mondják itt az emberek annak, aki éppen valamit tevékenykedik, (kerítést fest, de ez közömbös). Elmennek mellette és amint futólag retinájukon kép képződik, nevezetesen, hogy éppen valaki (most éppenséggel te, de a személy is közömbös), valamit tesz, csinál, azaz tehát tevékenykedik, a szájukon ezek a jelentés teli hangzók jönnek ki. Futólag, mondom, mert nem meresztik hosszan a szemüket az illetőre, hiszen ők is éppen valamit tevékenykedni fognak, vagy abban vannak éppen benne, azaz célirányosan és megfontoltan, az éppen végzett/elvégzendő dolguk mikéntjének mércéjéhez mérve viselkednek, figyelmüket inkább saját dolgukra összpontosítva.

De te sem (ha végül mégis kikötnénk a személyednél és a kapunál) bámulod meg őket, hiszen éppen a munkádat végzed. Mindenesetre válaszoddal – köszönöm szépen – úgyszólván jóváhagyólag iktatod ezt a számodra szokatlan, ritkán hallott, voltaképpen barátságos kívánságot, mely ráadásul nagy izgalmakat is tartogat, hiszen a különös tartalmú, egyesek számára mindent, sokak számára semmit sem jelentő, szemétdombra vethető, de ott mégis győzedelmesen felragyogó, rövidsége ellenére végtelen tartalmakat magába sűrítő szócskával kezdődik.

Nevezett szó elemzéséhez csak a legméltóbbak foghatnak hozzá, de te azért ne félj. Ha mostani tevékenységeddel végeztél, nem lehetetlen, hogy úgy fogod érezni: közéjük tartozol.

2. Amikor látod, hogy odafenn a felhőtlen kék égen – csak a forró nap sárga gombja ég –, a külön-különféle féle irányba haladó, zümmögő repülőgépek állhatatosan túrják orrukkal a levegőt, a látványnak oly tetszetős fehér kondenzcsíkot hátrahagyva…

(jobban mondva az éppen esedékesnek vélt térbeli helyüket foglalják el egy végtelenül rövid pillanatra)
(vagy, ha neked jobban tetszik, az éppen itt és mégsem itt kétértelmű játékát játsszák)
(ha feltételezzük, hogy a térben elfoglalt hely egyben létbizonyíték, talán mondható, hogy a nem-hely nemlét-bizonyíték)

.…akkor – mindezen elvi megfontolások ellenére – azt gondolod: nincs semmi baj! Van nyüzsgés, mozgás, elevenség, elcsépelt kifejezéssel élve: élet!
Igaz, kicsit messze, már-már értelmezhetetlenül nagy magasságban, ám ez nem baj: a körülötted porló száraz semmit valamiképpen mégis magához emeli!

hirdetés