hirdetés

Róka Béla: Menekülés az M82-ből

Hangulat-„megágyazó”
(Előszó helyett)

Képzeld el, ott vagy a süllyedő Titanic-on! éspedig a tatja felőli hátsó fedélzeten, a csaknem 240 méter hosszú, négykéményes hajó-óriás középső két kéménye közötti felezőponttól számított nagyjából úgy 2/3 résznyi, közel 80 méternyi távolságra.
   Megvan? Elképzelted? Előtted van a döbbenetes tabló – az 1912. évi hajó-katasztrófáról készült jónéhány film egyikéből talán általad is ismert jelenetsor? Az, ahogy midőn a Cunard Társaság elsüllyeszthetetlennek kikiáltott, vadonatúj személy-szállítója az óceán Kék Szalagjáért versenyeztetve jéghegynek ütközik, majd miután – jobb oldali víz-záró rekeszeiből egyszerre hét darab is felhasadván – orra és eleje mind vészesebb tempóban merül alá az óceánba, azonközben a hajófar egyre meredekebb szögben emelkedik és emelkedik, s amint a tat-fedélzet lejtése már a 60°-ot is meghaladja, a titáni jármű karakteres sziluettjét leginkább meghatározó hatalmas, több mint 20 méter magas, s csaknem 7 méter átmérőjű kémények szörnyületes „látványossággal” akként omlanak egyenként a vízbe, hogy az oda épp most beleeső, de az alig több mint 2 °C-os közegben szívgörccsel küszködő és fuldokolva kapálózó, illetve a korábban önként, már végső kétségbeesésükben leugrott, s így a megfagyásuk előtti utolsó pillanatokban már evickélni is képtelen emberek csapatait sújtják agyon; majd a dráma folytatásaként ekkor a hajó mélyéből a legrémületesebb pokolbéli hangoknak olyan hördülései hatolnak fel, melyeket meghallván a legderekabb férfiak is rögvest bevizelnek; hangok, méghozzá a hajógerinc tájékáról, ahol is a 24 darab, egyenként 45-50 tonna súlyú – korábban még soha, sehol le nem gyártott méretű és teljesítményű –, monstruózus kazánok sorakoztak, melyek most láthatatlanul, ám annál halálosabb bizonyossággal adják a saját végzetük „katasztrófa-filmjét” végignézni kénytelen emberek tudomására a hajó altestében végbemenő iszonyatos rombolás lejátszódásának tényét, azt, ahogyan a gőzkazán-„Herkulesek” sorra szakadnak ki betonágyukból, majd miután rémületes fém-csikorgásokkal kísért ciklikus ide-oda bucskázásaik közepette át-meg-átszaggatják a hajó gyomrában lévő különféle raktárak és gépészeti helyiségek elválasztó falait – közben szisztematikusan letarolva az ott feltorlódott eszközöket és berendezéseket is –, némelyikük egy már sérült (vízzel-telt) víz-záró rekeszbe robbanva, végre is a hajó-legenda testének kettétörését idézi elő, s az ekként szerte repülő repesz-darabok aknatüzével a körös-körül mentőcsónakokban didergő utasokat, valamint a jégkásában még itt-ott lapickoló, félholt embereket is elárasztja.

hirdetés