hirdetés

: NEVETŐ LEXIKON

NEVETŐ LEXIKON

Közreadja: „Yogi Bear” „Tűzlelkű” „Űrvándor” „Geniefox” „Firesoul”
„Spacewanderer” „Tündérróka” „Maci Laci” Róka Béla

kesztyűbe dudálás: Német nyelvterületről származó, középkori gyökerű, tradicionális zenei sport. A forrásmunkák a Harmincéves Háború véres harcai során többször felégetett felső-bajorországi Unterhaus (Alsóház) – egyes vélemények szerint Unterhose (Alsógatya) – város híresen muzikális polgárai örömére rendezett tavaszköszöntő mulatság-sorozatok záróakkordjaként megtartott hagyományosan népünnepély-szerű polgármester-választási procedúráját jelölik meg eredetként.
Kezdetben csak férfiak művelhették; manapság – kissé megváltoztatott szabályokkal és névvel – nők és országgyűlési képviselők is gyakorolják. Lásd: iszapbírkózás.
Hagyományos formájában két férfi – két polgármester-jelölt – áll egymással szemközt a főtéren egy 4x4 méteres fehérvászon lepedőn. Egyikük – gyakorta, de nem feltétlenül – képzettebb (értsd: idősebb, tapasztaltabb, higgadtabb, invenciózusabb) muzsikus. Másikuk – többnyire, de nem kizárólagosan – képzetlenebb (fiatalabb, vérmesebb, ám tapasztalatlanabb és kevésbé ötletdús) zenész.
A játékot egy bíró felügyeli, aki a vetélkedő „nyitányaként” egy dézsa jéghideg forrásvíznek a mérkőzni vágyó jelöltek közé öntésével, majd a dézsa alján maradt utolsó cseppeknek a Nap felől álló versenyzőre hintésével, végül a mindkettejükhöz intézett: handarbeit (kézimunka) felkiáltással elindítja a mérkőzést.
Ezt követően a „kezdőember” leveszi bal kezéről a szattyán-bőr kesztyűjét és – jelezvén, hogy zenélni vágy – meglegyinti vele elébb a szembenálló jobb, majd bal arcát, aztán a földre dobja a kéztyűt. Erre a fogadó – viszontjelezvén, hogy elfogadja a bizalmat (értsd: kihívást) és kész párban jót zenélni (licht-hoch Deutsch nyelvjárásban: duellieren Musik machen /magyar átiratban: párbajózni/) – felveszi az elárvult ruhadarabot a földről, majd visszalegyinti vele a kezdeményezőt, aztán ő is a földre ejti a kézrevalót, majd sajátját lehúzván térdrogyasztó tülköléssel beledudál abba – ekképp megmutatván, hogy mit tud –, mire a másik is (hasonló módon megfújva saját „hangszerét”) szintén megrezegteti a levegőt, sporttársa dobhártyáját és a hallgatóság idegeit.
Ily módon – felváltva felelgetve egymásnak – mind eredetibb és virtuózabb cikornyákkal toldják meg az első motívumokat mindaddig, míg a bíró azt nem kiáltja, hogy: schlußpoente!; ekkor mindketten felhúzván az addig dudálásra használt fél pár bőrneműjüket, a lepedő két átellenes oldalához vonulnak, s kesztyűs kezükkel megfogván annak sarkait, fejük felett átemelve egymásra borítják a vizeslepedőt...
A polgármester választást végül az a jelölt nyeri, aki az ellenfél szurkolótáborából több embert tud a zenetudományával hazamenekülésre késztetve eltávolítani, esetleg átpártoltatni a saját szurkolótáborába. Többes jelölés vagy döntetlen esetén az a jelölt jut tovább, aki a mérkőzés végén szárazabb alsónadrágot tud felmutatni. További kétség vagy bizonytalanság esetén nadrágváltás, majd ismételt dudálás következik.

hieroglifa: A hierogli-félék az Észak-Afrika keleti térségének vidékén honos, ritka növénycsalád tagjai. Jobbára cserje méretű növények. Egyik különleges, Egyiptomban honos alfajuk – a hieroglifa – azonban vélhetőleg az ott uralkodó egyedi időjárási viszonyoknak köszönhetően, szinte fa méretűvé növekszik, leveleinek erezete pedig olyan változatos dombor-vonalakkal díszes, mely egyedülálló a földi flóra világában, olyan képet mutat ugyanis, mintha valamiféle „írásjelek” sorakoznának a levelek halványsárgás felületén.

bakteriológia: a szociál-pszichológiának egy speciális, a vasúti váltóőrök mélylélektanával foglalkozó, leíró jellegű ága

QUARELIN Szergej Mihailovics: orosz Európa-bajnok bírkózó és természetgyógyász. A közelmúltban vált ismertté egyedülállóan fájdalommulasztó hatású fejfogásáról. Annak, aki a kezei közé került, ha oka lett volna is, lehetősége még nem volt panaszra...

libertas: A Dél-amerikai cuprum-cruzeiro (rézpénz) indiánoknál a pubertás kort befejező felnőtté avatási szertartás és ünnep.

hirdetés