hirdetés

Baksai Leonidasz: Olvastam egy könyvet

avagy
Recenzió egy mondatban, a John Brockmann szerkesztésében közreadott: „A következő 50 év – A tudomány a XXI. század első felében”, c. könyv kapcsán

Bármit is mondjanak vagy írjanak egyes frenetikus genetikusok és aszociális szociológusok, valamint bájolgó bilógusok, avagy szertelen (sz)ámítástechnikusok és imbecillis (dez)informatikusok arról, hogy mennyire fantasztikus és boldog jövő vár ránk, úgy 50 év múlva, az igazság mégiscsak az, hogy egy olyan – embertelen (s meglehet, tán EMBEREN TÚLIAN embertelen!) – rém-világ megformálódását éljük napjainkban, amelyben a KULTURÁLTSÁG, MŰVELTSÉG és JÓLNEVELTSÉG, illetve a KÖRNYEZETI és TÁRSADALMI PROBLÉMÁK IRÁNTI ÉRZÉKENYSÉG, avagy a MÁSOK IRÁNTI EGYÜTTÉRZÉS, MÉLTÁNYOSSÁG és KÖNYÖRÜLETESSÉG, nevezetű fogalmak (illetve az eme kifejezések szemantikai értékét adó meghatározások) éppen annyira elavult és ósdi eszmékké devalválódnak majd, mint amennyire avítt és megmosolyogtatóan naiv fogalommá lett az: EGYENLŐSÉG!, SZABADSÁG!, TESTVÉRISÉG! – a Nagy Francia Forradalom hármas tagolású jelmondata –, a XX. század-végi – illúzióit vesztett – „modern” ember szemében, illetve mint amenyire túlhaladottan értelmetlenek és hasznavehetetlenek immár (mivelhogy gazdaságilag nem kifizetődőek) az olyan kifejezések, mint: (ERKÖLCSI) TISZTESSÉG, ADOTT SZÓ, BECSÜLET, ELVHŰSÉG, MEGVESZTEGETHETETLENSÉG, HAZASZERETET, SZEMÉLYES BÁTORSÁG és ÖNFELÁLDOZÁSI KÉSZSÉG, a XXI. század-eleji globalizált jelenkor technokrata-finánc-kapitalista-biznisz-imperialista haszonszemlélete által determinált „világpolgára” számára.
 

hirdetés