hirdetés

1956 és A rézfaszú bagó

Alföld 2007/3

2007. március 8.
Az Alföld márciusi száma több tanulmányt is közöl a Debrecenei Irodalmi Napok 1956-ra emlékező konferenciájának anyagából. Emellett Darvasi László, Jász Attila, Lovas Ildikó és Háy János regényeiből közöl részleteket.
hirdetés

A debreceni Alföld folyóirat szépirodalmi blokkjában Tornai József versei is olvashatóak, köztük a sokat ígérő című: A rézfaszú bagó. Gál Ferenc, Király Levente, Varga Zoltán Tamás és Mogyorósi László versei olvashatók még a fennemlített regényrészleteken kívül, melyekből Jász Attiláé verses.

 
1956 és az irodalom kapcsolatát megidéző blokkjában Standeisky Éva Az Írószövetség 1956-ban, Pomogáts Béla A zsarnokság univerzuma (Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról), Aczél Géza A baloldaliság csapdájában (1956 előképe a kassáki életműben) és Angyalosi Gergely Az „ellenforradalom” képei (Az 1956-os események rendszerhű ábrázolásairól) című tanulmánya olvasható. Valamint Karátson Gábor és Sárközy Mátyás értekezései.
 
A Műhely rovatban tanulmányok olvashatóak Szegedy-Maszák Mihálytól és Bazsányi Sándortól.
 
A kritika rovatban Eisemann Gy9rgy a Jókai művek ezredvégi olvashatóságáról, Hansági Ágnes a Ráció Kiadó Induló modernség – kezdődő avantgárd című kötetéről, Apor Péter a Typotex Kiadónál megjelent Havasréti József Alternatív regiszterek című kötetéről és Milián Orsolya a szintén a Ráció Kiadónál napvilágot látott Kép – írás – művészet kötetről ír.
 
 
Alföld
Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat
2007/3
ötvennyolcadik évfolyam – 2007. március
112 oldal, 300 Ft
 
Főszerkesztő: Aczél Géza
Szerkesztők: Borbély Szilárd, Szirák Péter
Főmunkatárs: Angyalosi Gergely
Munkatárs: Fodor Péter
 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 4024 Debrecen, Piac u. 26/A. I. em.
Telefon és fax: 52/412-626
Postafiók: 4001 Debrecen 144.
e-mail: alfold@mail.debrecen.com

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.