hirdetés

A Tranzitból indul a Penna

2009. február 9.
„Oly módon szeretnénk egyszerre élvezetes és kifejező, önkifejező és szuggesztív szövegeket létrehozni a gyerekekkel, hogy ne tanításnak, hanem élvezetes játéknak, saját személyes világuk és életterük kiterjesztésének éljék meg a produktumok létrehozását” – 10-15 éves gyerekek számára indít kreatív írás tanfolyamot Penna címen Abody Rita író, aki cikkünkben a tanfolyam céljairól és létrejöttének okairól is beszél – az alakuló ülésre február 21-én kerül sor a Tranzit Art Caféban.
hirdetés

„Ennek az önképzőkör-jellegű írásoktatási formának a megteremtését három tényező motiválta. Egyrészt az a tény, hogy a tanórai fogalmazás-oktatáson kívül sehol sem oktatnak módszeresen gyerekeknek kreatív írást úgy, mint művészi tevékenységet, holott – akárcsak az egyéb művészi hajlamok, a zene, tánc vagy a rajz – ez a tehetség is korán megmutatkozhat. Másrészt: a jelen túlnyomó szerepet betöltő vizuális kultúrája, a film és a tévé mellett szükségesnek tartom, hogy ráirányítsuk a figyelmet a verbális kultúra fontosságára, kreativitására, az önkifejezést és a világ megértését, értelmezését aktívan elősegítő voltára. Harmadrészt: abból a feltevésből indultam ki, hogy a gyerekek képességei között, akik már öt-hat évesen is képesek a számítógépes logika felnőtteket jóval túlszárnyaló megértésére és használatára, ott kell lennie a nyelvvel, a kifejezéssel kapcsolatos hihetetlenül gazdag alapképességeknek is – annak a képességnek, amely a világ és önmagunk sokoldalú megismerését segíti elő, és amelyet a hagyományos fogalmazás-oktatás csak bizonyos célszerű irányban fejleszt. De a számítógépek és digitális-vizuális élmények korában az írást is el lehet sajátítani „többdimenziós” formaként, amely egyszerre több irányban és rétegben hat.” – mondta most induló kurzusáról Abody Rita író. „Ez az írás-oktatás nem meglévő formákat oktat és gyakoroltat, hanem első fokon készségfejlesztést jelent. Alapja az asszociatív készség és analitikus látásmód felébresztése és gazdagítása, a szövegek hatásmechanizmusának felismerése, végül a kettő összekapcsolása. Oly módon szeretnénk egyszerre élvezetes és kifejező, önkifejező és szuggesztív szövegeket létrehozni a gyerekekkel, hogy ne tanításnak, hanem élvezetes játéknak, saját személyes világuk és életterük kiterjesztésének éljék meg a produktumok létrehozását. Fontos elem a szemlélet nyitottsága, az elfogulatlanság és előítélet-nélküliség, amellyel majd tárgyainkra tekintünk.”

Mint az író elmondta, a tanfolyam kezdeti szakaszát követi a „klasszikus” írásformákkal való megismerkedés, melyhez a világirodalom klasszikusa nyújtanak majd mintákat. A kurzusra jelentkezők egyaránt foglalkoznak majd versekkel, novellákkal, naplóval, elemzéssel, esszével és újságcikkel, félévenként műsort és kiadványt állítanak össze a produkciókból. „De a hangsúly a szabadság és az öröm érzetén van, amellyel alkotni fogunk.” – tette hozzá a kurzus vezetője.
 
Az első, megbeszélő találkozóra február 11-én kerül sor a Tranzit Art Caféban.

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.