hirdetés

Aczél Géza: (szino)líra 2. (részlet)

2018. április 17.

mikor nagy költőnk megdalolta hogy a hazának nincsen háza az érzelgős kamasz fiú ha akkor / élne s templomba járna biztos betette volna a bibliába könyörgését mert igazi népakarat nélkül / mi a szépség hétköznapjaink iramában a természetbe menekült magányban mint a bölcsesség / s a jog uralma – Aczél Géza Jelenkor Kiadónál megjelent új kötetéből olvashatnak két verset.

hirdetés

alapelv

még csak az kellene hogy vénségemre elkezdjek moralizálni ám ha néha elindulok a kályhától
kifejezett en idegesít lelki szemem előtt vibrálva a bágyadt mosolyú bácsi ki benny hill módján
kerek szemekkel rámereng jóságos közönnyel miként az egzisztencialista hajlamtól semleges
világegyetem a körülött e pulzáló délelőtt i képre s úgy érdekli mint gyomorbeteget a kényszer
hogy mi lesz ebédre de legalább egy oldalnézetből szimpatikus innen indulva eltolva mosolyt
fakasztó vonásaid beleszakadhatsz a szürke tömegbe futva tolakodva riadtan és merengve míg
ki nem gyöngyözöd magadból a nagy átlagot mely jellemedből már mindent áthatott maradsz
cukorkás nagyapának szűk tarisznyádba pakolt történéseid közben egyre jobban fájnak mikor
nehézkesen ellanyhulsz a főhelyeken a családi körben s feléd hivatalos dolgok sem özönölnek
hogy kétes históriákba csomagold váltakozó alapelveid sémáit melyekben jellemednek torzult
döccenése már alig számít mivel gyakran voltál mohó a hűtlenségre hűtlen az érzelmességben
netán kegyetlen szilárd tartásod is félig mögötted mint egy sokat futott és kifáradt hátvédsoré

alsóház

mikor nagy költőnk megdalolta hogy a hazának nincsen háza az érzelgős kamasz fiú ha akkor
élne s templomba járna biztos betette volna a bibliába könyörgését mert igazi népakarat nélkül
mi a szépség hétköznapjaink iramában a természetbe menekült magányban mint a bölcsesség
s a jog uralma ha rozoga szekerek sáros utak száraz kenyérhéjak mögött is felrémlik az igazak
kiteljesedő hatalma az elcsigázott lelket kissé még egyben tartva és remegtetve a fakuló pillák
görbülő hegyén némi reményt hogy ott feljebb az új dizájnban megoldatlan gondjaikra várnak
a laikus testvérek által beszavazott ak és majd alsó- vagy felsőházban hoznak türelmes érveket
miért érdemes hogy legyen több gyerek s szóródjon szét minden lelki lom mert a bizalom őszi
fák lombozatán átszűrődő fénye megnyugvást terít a fövényre ahonnan az eluralkodás kedélye
vétetett majd az ember egyszer csak megszűnik mint kisgyerek s nem győz ámulni hogy egész
életen át teljesen mindegy milyen rigmusra jár a haza házát ellepik a gengszterek s megtöretve
nézi mikor a gőg feldereng mint egyetlen törvényszerű aktus s heroikussá lesz a pesszimizmus

Aczél Géza különös értelmező szótárának e második kötete is az utóbbi évtizedben született önéletrajzi trilógiában – (vissza)galopp, (kontra)galopp, (búcsú)galopp – kialakított és készre csiszolt versformát és dikciót, a „faltól falig” érő, rímtelen verssort alkalmazza, amelyet belülről bokrosan burjánzó belső rímek tördelnek fel, érdekes feszültséget hozva létre a nagylélegzetű szabadvers és a makáma közötti állandó ingadozással. A hosszú sorok tizenkét soros versszakokat alkotnak, az így létrejövő szócikkek pedig többnyire önéletrajzi fogantatásúak, így válnak egy lassan több évtizedes, töredékességében is monumentális múltidézés részleteivé.

Aczél Géza József Attila- és Babérkoszorú-díjas költő 1947-ben született Ajakon. Magyar-orosz szakot végzett a debreceni egyetemen (KLTE), 1975-ben doktori címet szerzett Kassák Lajos avantgárd korszakáról írott dolgozatával. 1978 és 2015 között a debreceni Alföld folyóirat szerkesztője, főszerkesztő-helyettese, majd főszerkesztője volt. Verseskötetei mellett több tanulmánykötete jelent meg a magyar avantgárd történetéről, köztük egy Kassák-monográfia.Verseskötetei a Jelenkor Kiadónál:A. G. úr X-ben (1997), (ablak)(szakács) (2003), (szakma)alkony (2005), (fél)édes hendikep (2006), (vissza)galopp (2007), (vers)szakadás (2008), (kontra)galopp (2009), (ő)szike (2010), (búcsú)galopp (2012), (szino)líra (2014)

Aczél Géza: (szino)líra 2., Jelenkor Könyvkiadó, 2018, 104 oldal, 1699 Ft

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.