hirdetés

Arany-pályázatot írt ki a 2000 és a Szépírók Társasága

2017. december 15.

Szépírók Társasága és a 2000 Irodalmi és Társadalmi havi lap pályázatot ír ki Arany János bicentenáriumának tiszteletére. Négy témában várnak esszéket, valamint olyan irodalmi művekkel is pályázni lehet, amelyek a parafrázisok, imitációk és paródiák gesztusával közelítik meg Arany János költői tevékenységét. Határidő: 2018. január 3.

hirdetés

A Szépírók Társasága és a 2000 Irodalmi és Társadalmi havi lap szépirodalmi és esszépályázatot írt ki Arany János bicentenáriumának tiszteletére. Pályázni lehet publikálatlan irodalmi esszékkel és szépirodalmi alkotásokkal. Fontos tudni azonban, hogy egy pályázó csak egy pályaművet nyújthat be. A pályázatok elbírálásában a Szépírók Társasága és a 2000 delegáltjai vesznek részt. A legjobb, díjazott pályaműveket a 2000 közölni fogja.

Első kategóriában esszéket várnak a pályázat, méghozzá négy különböző témában. Az esszék terjedelmének 20-25 000 leütés között kell lennie.

Az esszétémák között szerepel Arany János írói bátorsága, mely Arany politikai szerepének kérdéskörre fókuszál: a magyar irodalom forradalmár-politizáló szemléletében többször fogalmazódott meg bírálat Arany politikai szerepéről – legélesebben talán Ady Endre részéről; a harmincas években nagy vita volt Móricz és Kosztolányi között e kérdésben; a hetvenes években pedig Eörsi István újra erőteljes bírálattal illette a szerzőt. A kérdés a következő e téma kapcsán: mit gondolhatunk ma e erről problémáról?

Második esszétéma az eposz/elbeszélő költemény műfajának mai jelenléte, mivel az utóbbi egy-két évtizedben meglepő módon és nem kis mértékben megszaporodtak a verses elbeszélő költemények (Juhász Ferenctől Szálinger Balázsig). E műfaji különlegességnek szerepéről és súlyáról szeretnének többet, mind műfajelméleti, mind történeti szempontból megtudni.

A következő téma Arany és a magyar irodalom ironikus-humoros vonulatát kívánja felszínre hozni. Németh László elterjedt, nagyhatású véleménye szerint a tragikus magyar „sorsirodalomtól" távol áll a humor és irónia kategóriája, s a magyar irodalomnak minden ízében súlyosnak, mélynek és komolynak kellene lennie. Vajon hogyan állja ki e vélemény a történetiség próbáját (pl. Arany életművében), s hogyan viszonyuljunk egy ilyen véleményhez az utóbbi évtizedek erőteljesen ironikus irodalmiságának olvasta után?

A negyedik esszétéma kérdése: mit tehetnek az írói barátságok és szövetségek? Az Arany-Petőfi írói barátság kapcsán kétféle megítélés tapasztalható a közvélekedésben: a barátság mindenben segít és kibontakozásra serkent – valamint: a barátság sokban akadályozza is az önálló eredetiség térnyerését. Vajon hogyan működnek az irodalom történetében és jelenében a nagy barátságok – segítőleg vagy gátlólag?

Második kategóriában szépirodalmi alkotásokat várnak, versben vagy prózában: olyan irodalmi műveket, melyek nem a hódoló ódák emelkedett hangnemével, hanem a parafrázisok, imitációk és paródiák gesztusával közelítenék meg az egyik legnagyobb magyar humorista költőnek tevékenységét.

A pályázatok beadási határideje: 2018. január 3. szerda éjfél. Érdeklődni és a pályaműveket beküldeni ezen a címen lehet: ketezer.palyazat@gmail.com, illetve itt. Eredményhirdetés 2018 februárjában, a Szépírók Társasága Arany-emléknapján.

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.