hirdetés

Átadták a 2013-as Szépíró Díjakat

2013. június 8.

2013. június 6-án adták át a 2013. év Szépírók Díját. A költészeti díjat Szálinger Balázs Köztársasága, a prózai díjat Oravecz Imre: Kaliforniai fürj című műve nyerte, a Szépírók Társasága esszédíját Báthori Csaba: Ellenmérgek című kötete kapta.

hirdetés

Június 6-án, este 7 órakor került sor a 2013. évi Szépíró Díjak átadására az Andrássy úti Alexandra Könyváruház Lotz-termében.

Az idei díjazottak voltak:

Szálinger Balázs (költői díj),
Oravecz Imre (szépprózai díj),
Báthori Csaba (esszéírói díj).

Laudált Selyem Zsuzsa távollétében Nagy ildikó Noémi,  Tarján Tamás távollétében Szilágyi Zsófia és Tábor Ádám.

A díjakat átadta Mészáros Sándor elnök. A díj szponzora Matyi Dezső, az Alexandra Könyveház tulajdonosa.

Szálinger Balázs: Köztársaság, Magvető Kiadó, 2012
Szálinger Balázs könyve különleges költői körutazás, mely napjaink Magyarországáról indul, hogy a három műnemen (líra, dráma, epika) és Róma birodalmán keresztül a közeljövő Budapestjére térjünk vissza. Szálinger nagy témája a közélet és a magánélet egymástól elválaszthatatlan egységellentéte. A feszült egymásrautaltságot humorral és iróniával, sokszor a történelem segítségével oldja fel, ez távolítja és nagyítja a Köztársaság tétjét: hogyan tudunk hitelesen megszólalni privát dolgainkról a nyilvánosság előtt? Hogyan lehet közünk saját magunkhoz a mindenkori többieken keresztül? Ezt járja körül több versciklusban és egy drámában, hogy a Háború című utópisztikus szerelmi verses elbeszélés zárja a könyvet. Napjaink Budapestje, látszólag minden rendben, mindenki rohan, teszi a dolgát, tehát semmi sincs rendben. Ugyanazon a napon robban ki a III. világháború és érkezik visszafordíthatatlan pontjához egy szakítás is. A Köztársaság Szálinger pályájának fontos állomása: összegzés és előretekintés egyazon mozzanatban. A költő játékos és termékeny lírai teret hozott létre, melyben a műnemek és a műfajok, a témák és a motívumok is változatos módon illeszkednek a kötet történetívéhez. A köztársaságok, a respublikák közös részeihez.

Oravecz Imre: Kaliforniai fürj, Jelenkor Kiadó, 2013
A 19. század második felében és az azt követő századfordulón nagy tömegek keltek útra Magyarországról Észak-Amerikába. Zömük kevésföldű parasztember vagy nincstelen zsellér volt, de akadtak köztük szép számmal jobb módúak is, akik további gyarapodásukat remélték a kivándorlástól. Eredetileg csak annyi időt szándékoztak az Új Világban tölteni, amennyi ahhoz kellett, hogy némi pénzt gyűjtsenek, és hazatérvén földet vehessenek, házat, istállót építtethessenek, kit milyen cél vezérelt. Csak hát odaát többnyire minden másként alakult, mint tervezték. Különös, de ez a nagy, emberi dráma jóformán visszhangtalan maradt a magyar irodalomban, és máig nincs méltó feldolgozása. Ezen a helyzeten igyekszik változtatni Oravecz Imre regénye, ezt a szinte eposzi méretű küzdelmet ábrázolja, amelyet ezeknek a férfiaknak és nőknek, fiataloknak és öregeknek, felnőtteknek és gyerekeknek az exodus, az óhazából való távozás és az új hazában való megmaradás jelentett. A regény az Ondrok gödrében megismert Árvai-család történetét mondja tovább.

Báthori Csaba: Ellenmérgek - Esszék, Napkút Kiadó, 2012
Báthori Csaba esszékötete három egységre tagolódik. Az első az utóbbi két évben írott jegyzeteket fogja össze, és többnyire az irodalmi művek – versek – olyan jegyeit elemzi, amelyeket a hagyományos esztétikai szemlélet elhanyagol: a mű „méreteit”, a „befolyások” természetrajzát, a magány és a mű kapcsolatait, vagy éppen egy-egy költői életművet a maga egészében.
A második rész a szerző romániai – főleg a Gyimesekben szerzett – élményeit rögzíti személyes hitellel, aprólékos figyelemmel, távoli magyar és román attitűdök iránti érzékenységgel.
A harmadik részben kaptak helyet Báthori Csaba olyan kisebb irodalmi elemzései, amelyek egy-egy hazai vagy világirodalmi művet mutatnak be, illő rövidséggel, de a mélyebb észrevétel és megmérés szándékával.
Az egész kötet, reméljük, tükrözi a szerzőnek azt a szándékát, hogy hasznos, gyógyító „ellenmérgeket” adjon az olvasónak: segítse abban a ragaszkodásban, amelyet az igazi nagy irodalmi szövegek iránt táplál.
A könyvet egy rövid beszélgetés zárja.

A Szépírók Díjától bővebben a Szépírók Társasága honlapján olvashatnak.

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.