hirdetés

Az élet sója 6.

2014. szeptember 7.

Talán az angyalok adják, Rilke szerint ők a vállunk mögött állnak. Pál korinthosbéliekhez, újabb írásmód szerint a korinthusiakhoz írott második levele ötödik szakaszának tizenhetedik sorát öntötték domború betűkkel a harangtestbe. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, így szól vala Károli, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. - Nádas Péter írása a 2flekken rovatban.

hirdetés

     Igen, igen, a harangok. A sójáról híres, nem kevésbé gazdag városka messzi zengő harangszava. Azt ígértem, hogy sorra vesszük valamennyit, s a Szegény szerencsétlen bűnös lelkek harangjáról már részletesen beszéltem is. Aztán ott van a protestáns városka katolikus idejéből, legkorábbi védőszentjének harangja, a Szent Mihály, amely minden vasárnap istentiszteletre hív. Kivételes ünnepeken átveszi a jelharang szerepét is. Figyelj. Ha nem másért figyelsz, akkor figyelj saját elkárhozásod ellenében. Saját lelki üdvödért teljesítsd szellemed és lelked kötelezettségeit. Imára szólít. Mélyen üt. 4560 kiló a súlya. Évszázadok ütéseitől alaposan megereszkedett a hangja. Újra kellett önteni, amit 2006-ban végeztek el Karlsruhe városában, Bachert úr műhelyében. A megfontoltságáról, igényességéről, valamint sójáról ismert városka hangzásvilágában az alaphangot ő adja meg, Szent Mihály harangja a város hangzó fundamentuma. A harmónia érdekében a többinek mind ehhez az egyhez kell igazodnia. S hogy a harmóniát valamennyi mérőeszközével ki adja, ki kapja, ki nem kapja meg, magam sem tudom.

     Talán az angyalok adják, Rilke szerint ők a vállunk mögött állnak. Pál korinthosbéliekhez, újabb írásmód szerint a korinthusiakhoz írott második levele ötödik szakaszának tizenhetedik sorát öntötték domború betűkkel a harangtestbe. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, így szól vala Károli, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. A telt értelemtől ujjongó mondatot a Magyar Bibliatársulat idén enyhén korrigált változatban adta közre. Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Ami Luther fordításában, szóhasználata és értelme szerint egyként pregnánsabb verzió. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Fordítása a megelőző sorok summáját önti következő mondatába. Ott ugyanis arról van szó, hogy mi, hívő emberek, akik Krisztus nevében vagyunk feloldva, senkinek nem a testi valójával foglalkozunk, amiként Krisztust is testi valójában ismertük meg, megismerésünk azonban halálát, feltámadását és mennybemenetelét követve immár más természetűvé változott. Ha Luther fordítása alapján én fordítanám a mondatot, aminek nem lenne sem értelme, sem haszna, akkor a mondat magyarul ezen szavakkal szólalna meg: Ezért aztán, ha valaki Krisztusban él, akkor új kreatúra; régi léte a múlté lett. S Luther még egy felkiáltó jelet is kitesz, amivel megerősíti a mondat ujjongó jellegét. Én azonban egy idő óta nem használok a saját szövegemben sem felkiáltójelet, sem kérdőjelet.

     Akkor ott van még az új harangszék felett, ami egy helybéli ácsmester, Jürgen Gehrke úr munkáját dicséri, az Engesztelés harangja a maga 2333 kilójával. Ez a harang közepes hangfekvésben cisz hangot ad. Déli tizenkettőkor és este hétkor hív imára. Ott van még fenn a másik toronyban, egy másik harangszék felett a Miatyánk harangja, amit 1538-ban Hans Glockengiesser, azaz Harangöntő János nürnbergi műhelyében öntöttek. 1380 kiló a súlya, munkanapokon a korai ájtatossághoz, azaz hat harminckor üt, más napokon a nevezetes ima egész idejét kitölti a szavával, kíséri, ám azt is mondhatnánk, hogy a hívek közös imája kíséri őt. Díszes feliratát a maga idejében oly módon öntötték belé, hogy az egyes szavakat rózsamotívumok választják el egymástól. MARIA VIRGO INTERPELLE DEUM PRO POPPOLO CATHOLICO. Mária neve láthatóan nagy kivétel volt Harangöntő János nürnbergi műhelyében. Nem rózsát illesztettek nevéhez, ő csillagot kapott. Világos, ő stella matutina, azaz hajnalcsillag, irányt adó, akiről tudjuk, hogy rózsa, de tüskéje nincs. S hallga, ha Isten kegyes, még időt ad és békességet, akkor a következő folytatásban itt mondom tovább.

 

Fotó: Burger Barna

Nádas Péter

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.