hirdetés

Az Előhívásban: Petőfi Sándor Útirajzok

2019. február 7.

Petőfi Sándor Útirajzok című kötetével folytatódik az Előhívás 2019. február 13-án, szerdán, 19 órakor a Nyitott Műhelyben.  Beszélgetnek: Jánossy Lajos, Németh Gábor, Reményi József Tamás és Tóth-Czifra Júlia.

hirdetés

Az Előhívás 2018-2019-es őszi-tavaszi évadában az útirajzok, az útleírások, az útinaplók kerülnek a középpontba. A beszélgetőtársak arra vállalkoznak, hogy az utazó írók nyomába eredjenek, szövegeiken keresztül feltárják azokat a korabeli tapasztalatokat, amelyek az anyaország és egy másik világ közötti szembesülésből adódnak.

A Nyitott Műhelyben 2019. február 13-án, szerdán, 19 órakor kezdődő beszélgetés témája Petőfi Sándor Útirajzok című kötete, melyben a költő megörökíti 1845-ös és 1847-es, elsősorban a Felvidéken tet utazásait.

RÉSZLET A KÖNYVBŐL:
„Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy segédszerkesztő, ki diszes hivatalába bele unván, utazni ment. Nem titok, hát kimondom, hogy ez a segédszerkesztő én voltam. Történt az indulás ápr. 1. 1845. A pest-eperjesi gyorsszekeren. Ezt csak azért mondom el, nehogy valaki azt gondolja, hogy saját alkalmatosságomon utaztam légyen. Nem tartok ekvipázst. A bucsú estéjét vagyis éjszakáját nagyszerűen vigadva töltém a „Vadászkürt"-ben pajtásaimmal.

Verset is csináltam erre az alkalomra, melyért az illetők közül egy pár bosszankodott, sőt meg is haragudott, hogy őket pajtásomnak nevezem, s nem barátoknak. Most is csak azt mondom, kedves pajtásaim, hogy tempi passati, mikor én valakinek barátja voltam... tudni való azért, nem hiszem, hogy nekem barátom legyen. A Csizió is megjövendölte, hogy nem leszek szerencsés a barátságban... pedig ez nem hazud; azt is megmondta, hogy híres ember leszek.

A búcsúlakomán részt vett pesti pajtásaimon kívül egy pár vidéki költőkollégám is, kik azért voltak akkortájban Pesten, hogy magokat egyik-másik divatlapszerkesztő által levétessék. Hja, mikor az olyan szép, ha az embert Barabás lepingálja, s a szerkesztő aztán küldik szét az egész két magyar hazának némely helyére, s a közönség bámulva kiált föl:

– Tehát ilyen ő?!

Végre hajnalodott, a gyorsszekér előállt, s én elbucsúztam pajtásaimtól, oly melegen, oly nehéz szívvel, mint valaha barát baráttól. Hejh, fiúk, hálát adhattok az Istennek, ha olyan barátitok lesznek, amilyen pajtástok vagyok én.

A szekér indult, és én gondolatokba mélyedtem.

Nem tudom, meddig mehettünk, meddig nem, mikor e rémítő kiáltás hatott füleimbe: – Megállj!

A szekér rögtön megállott, ajtaja fölpattant, s előttem egy szilaj tekintetű ifjú termett, ki pisztolyt szegezve mellemnek rivallt rám:

– Meghalsz!

– Kegyelem! – jajdultam föl, reszketve, akadozva folytattam: csak életemnek irgalmazz, örömest od'adom erszényemet... bár tartalmastul sem ér sokkal többet, mintha egészen üres volna: hisz én magyar költő vagyok... segédszerkesztő voltam a Pesti Divatlapnál... aztán még eljöttömkor adósságot is fizettem... Tóth Gáspárnak tartoztam egy atilla s nadrág árával... a verseim nem igen kelnek, mind amellett, hogy szörnyen dicsérik... láthatod hát, hogy nem lehet sok pénzem... de szívesen átadom, amim van, csak életemet ne bántsd!... – –

Ilyeneket habartam össze-vissza, mint afféle megijedt ember, míg a lélekzetből ki nem fogytam; a megtámadó ifjú ezt felelte hideg vérrel:

– Nekem nem kell hitvány erszényed... nekem életed kell, ármányos életed! Tudd meg, hogy én azoknak az ifjú lángelméknek egyike vagyok, kik verseket küldenek a Pesti Divatlapba, s akiket te galádul kizártál az irodalomból... mert értésünkre esett, hogy az új nevek versei a te kezeden mentek keresztül. Én magam küldtem be hozzátok vagy százötven költeményt, s te mind halálra itélted... ezért te is meghalsz!

A pisztoly durrant, én meghaltam, és... fölébredtem. Megvallom, hogy ez az álom egész utamon ijesztgetett. Hátha beteljesedik, gondoltam, aggódva, mert nincs dühösebb nép a megbukott poétáknál.

Nemsokára ismét elaludtam, (nem csoda, egész éjjel ébren voltam!) s csak Gödöllőnél ébredtem föl.", így ír Petőfi az első lapokon az indulás körülményeiről.

AZ ÚTIRAJZOKRÓL:

"Petőfi Sándor 1845-ös és 47-es utazásai örökre emlékezetesek maradnak: a költő nemcsak verseiben, hanem útirajzaiban is megörökítette őket. Ez utóbbiakban - a korabeli magyar próza legszebb lapjain - egyszerre találunk lírától izzó, lelkesült tájleírásokat és a magyar viszonyok, a műveletlenség és parlagiasság hol incselkedően kedves megcsipkedését, hol indulatos ostorozását. Az Útirajzok lapjain egyúttal szeretetre méltó önarckép is bontakozik ki: egy zsenialitásának és szenvedélyeinek tudatában lévő, boldog fiatal költő személyiségének megannyi közvetlen megnyilvánulása."  olvasható a Helikon 1987-es, Steinert Ágota utószavával megjelent kiadásban.

A KÖNYV KELETKEZÉSÉRŐL:

Vahot Imre lapjában, a Pesti Divatlap 1845. március 30-i számában a következő rövid közlemény jelent meg: "Petőfi Sándor, felhagyván a lapunk mellett ügyesen viselt segédi hivatallal, miután lapunk számára levétettük arcképét, s egy egész évnegyedre ellátott bennünket jeles verseivel, e napokban elhagyja a fővárost. Helyébe a már néhány csinos dolgozataiból ismeretes Kolmár József jött lapunkhoz. Sok szerencsét kívánunk az elutazandó géniális költő kalandoros életéhez."

Az Előhívás sorozatban havonta egyszer, hónap közepén, szerdán 19 órától Jánossy Lajos, Németh Gábor, Reményi József Tamás és Tóth-Czifra Júlia beszélget a Nyitott Műhelyben.

Az Előhívás 2018-2019-es szemeszterének további tervezett könyvei:

Justh Zsigmond: Az utazás filozófiája (Kortárs-OSZK, 2013)
Kukorelly Endre: Rom (Kalligram, 2006)
Krasznahorkai László: Az urgai fogoly (Magvető, 2004)
Kortárs írók Berlinben – Darvasi László, Parti Nagy Lajos és Földényi F. László berlini feljegyzése

A tervezett dátumok: 2019. március 13., április 10., május 8., június 12.

Esőnap nincs, de a változtatás jogát fenntartjuk!

Az Előhívásról bővebben.

Litera - az irodalmi portál * http://www.litera.hu/ * litera@litera.hu

Helyszín: Nyitott Műhely - Budapest XII., Ráth György u. 4.

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.