hirdetés

Balla Zsófia: Kiáltvány

2019. január 20.

De nincsen oly rövidke lét, / melyért ne volna érdemes csalódni. /Hinni abban, ami szorongat épp. / Hinni a magány erejében. – Januárban Balla Zsófia a hónap szerzője a Literán, egyik legújabb verse olvasható most nálunk.

hirdetés

Én szeretem hazámat, ha tetszik, a dühösségig,
de nem a hazugságig.”
(Kazinczy levele Kölcseynek, 1817. május 14.)

 

Ne féljetek, hogy amiért éltek, fölösleges.
Csalódtatok. Remélem, magatokban is.
Csalódtatok a győzelemben.
Miután rászedett, a vak kevélység félrelebben.
De nincsen oly rövidke lét,
melyért ne volna érdemes csalódni.
Hinni abban, ami szorongat épp.
Hinni a magány erejében.

Barátaim, idegenek, közeliek,
ne adjátok fel azt, ami örömre szolgál.
Öröm a tölgyfa terebélye. És ha ez kevés,
fogózzatok a tengerbe. S ha az kivet,
a reggel vékony és nedves fényeibe.
Fogózzatok egy vonósnégyes hangjaiba,
fogózzatok Tolsztoj kezébe.
Ne hódoljatok be senkinek.
Ne adjatok fel semmit,
ami mások kínjain enyhít.
Ne vessétek meg mások több hitét.
Ti is mind mások voltatok.
Ne tiporjatok le nem-ismert érveket.
Ne higgyétek el, hogy itt a vég.

Mondjátok: nem voltam elég.
Nem voltam bölcs, sem kiváló, előrelátó,
nem voltam elég tetterős, se bátor.
Bátorság nem fogan magától,
azt kínnal termi meg a félelem:
gyötrődő kagylóban porszemből gyöngy terem.
Legyetek bátrak megbocsátani.
Beismerni legyetek merészek.
Okosít a kudarc. Bármit érezz,
induljon meg benned egy világ,
mutassa meg, melyikünk miben téved.
És kételkedjetek!

Kérdezzétek,
volt-e tehetségünk a győzelemhez.
És hogy ki mivel ámítja magát.
Minket minden igazság érdekel.
Fel a fejjel! Ne féljetek!
A keserűség teremt életet.
Ne féljetek!
Az igazság adhat csupán hazát.

 

Balla Zsófia

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.