hirdetés

Előhívás a Beszélgetések Petri Györggyel című könyvről

2017. november 6.

2017. november 8-án, szerdán este 7-től az Előhívás új évadának második epizódjára kerül sor a Nyitott Műhelyben. Ezúttal a Beszélgetések Petri Györggyel című könyvről beszélget Németh Gábor, Jánossy Lajos, Reményi József Tamás és Tóth-Czifra Júlia.

hirdetés

Az Előhívás 2015-2017-es „szemeszterei” az önéletírás, a memoárirodalom, a vallomások könyveiről szóltak. Az alanyi elbeszélés, a korban álló, annak életvilágáról tanúskodó epika erőteljes és gazdag vonulata a magyar irodalomnak; a visszaolvasások ebben az irányban keresnek utat. Amikor irodalomról beszélünk, akkor szükségképpen történelemről is, arról a közös tudástartományról, amely minden kulturális közösségnek a sajátja. Az emlékezet elfogult, az emlékező író egy bizonyos perspektívából lát és láttat; páratlan egyszeriségében korlátai és lehetőségei; a személyiség nagyepikáját, a történeti időt tereli mederbe, mondja el.

A résztvevők nem változtattak az elmúlt két év perspektíváján; a memoárirodalom, a vallomásos próza területén maradnak, mert meggyőződésük, hogy innen merítve egyszerre elevenedhetnek meg alkotók, tárulhatnak fel korszakok, és Magyarország története több oldalról válik olvashatóvá.

Beszélgetőtársak: TÓTH-CZIFRA JÚLIA, JÁNOSSY LAJOS, NÉMETH GÁBOR és REMÉNYI JÓZSEF TAMÁS.

BESZÉLGETÉSEK PETRI GYÖRGGYEL(Pesti Szalon, 1994)

„A könyv tizenegy úgynevezett beszélgetést tartalmaz, azért úgynevezettet, mert döntő többségük nem beszélgetés, hanem interjú, a szó napilapos értelmében.”

Petrit többek között Domokos Mátyás, Forgách András és Parti Nagy Lajos kérdezte a kötetben.

A Jelenkorban megjelent kritikájában Dérczy Péter írja: „a kötet tanulsága: említett kérdezőitől eltekintve, mindenki azt akarja, foglaljon állást, elsősorban politikai téren, de hasonlóan nyilatkozatszerűségeket kívánnának tőle az élet és költészet más területein is. S ez már a „nagy ember effektus" része: egyfelől ugyebár jó látni őt esendőnek, ugyanolyannak, mint mindenki mást, másfelől meg mégiscsak próféciákat várnának a költőtől. Petri persze - már csak versei világából következően is -, ha csak teheti, ellenáll, s mindig úgy beszél, hogy világos legyen, egyes szám első személyben szól. A beszélgetőpartnerei többsége erről nem vesz tudomást, általában össze is kevernek aztán mindent mindennel, s ebből lesz az, hogy a politika - Petri „személyes problémája" – magyarázza a költészetet, a költészet a politikát, s mindezt a magánéletéről megtudhatók fűszerezik. Persze, ez a veszély mindig fennáll egy kicsit, hiszen Petri valóban vállalt politikai szerepeket, sőt nyilatkozott is kizárólag ilyen kérdéskörben, versei azonban nem kizárólag efelől érthetők meg. S persze fordítva sem. Az ilyen típusú beszélgetéseknek így aztán csak az a kétes pikantériája marad, hogy az olvasó ezt-azt kiszemelgethet Petri személyes élettényeiből, legyenek azok politikai avagy tisztán magánéleti vetületűek. A megértéshez ezek bizonyosan nem visznek közelebb, sőt, Petritől idegenek. S hogy ilyenek, az nem Petrin múlik; bizonyítja az a három beszélgetés, amelyből pontosan kiderül: ha hagyják, akkor egy racionálisan gondolkodó, fogékony és nyitott személyiség mondja el töprengéseit, vívódásait, eredményeit, kudarcait, kalandjait - a másiknak, tehát nekünk, s ebben még az az ironikus fintor is benne van, hogy ettől nem vár sokat, csak megértést. (Pesti Szalon, 1994)" (Jelenkor, 1995, 38. évf., 4. szám)

TOVÁBBI ELŐHÍVÁSOK:
2017. december 13., 2018. január 31. (februárban folytatódik)

VÁLASZTOTT MŰVEK: Nagy László: Naplók; Illyés Gyula: Napló, 1956; Beszélgetések Petri Györggyel; Pilinszky János: Naplók, Levelek; Nádas Péter: Világló részletek; Bereményi Géza: Önéletírás (előkészületben); Karinthy Ferenc: Naplók; Vajda Mihály: Szög a zsákban; Nemes Nagy Ágnes-interjúk.

Az eseményhez itt lehet csatlakozni a Facebookon.

Esőnap nincs, de a változtatás jogát fenntartjuk!

Helyszín: Nyitott Műhely - Budapest XII., Ráth György u. 4. - Kezdés: 19 óra.

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.