hirdetés

Előhívás Szilágyi János György életútinterjújáról

2018. április 15.

Az Előhívás következő alkalmával, 2018. április 18-án, a megszokottól eltérően 20 órakor (!) a résztvevők, Tóth-Czifra Júlia, Jánossy Lajos, Németh Gábor és Reményi József Tamás az Enigma 2016/87-88-as dupla számában megjelent, Szilágyi János Györggyel készült életútinterjúról beszélgetnek.

hirdetés

Az Előhívás következő alkalmával, 2018. április 18-án, szerdán 20 órától (!) a résztvevők, Tóth-Czifra Júlia, Jánossy Lajos, Németh Gábor és Reményi József Tamás az Enigma 2016/87-88-as dupla számában megjelent, Szilágyi János Györggyel készült életútinterjúról beszélgetnek a Nyitott Műhelyben.

Az Előhívás beszélgetéssorozatában a résztvevők nem változtattak az elmúlt két év perspektíváján; a memoárirodalom, a vallomásos próza területén maradnak, mert meggyőződésük, hogy innen merítve egyszerre elevenedhetnek meg alkotók, tárulhatnak fel korszakok, Magyarország története több oldalról válik olvashatóvá.

A beszélgetés témája:
EGZISZTENCIÁLIS TUDOMÁNY
Interjú Szilágyi János Györggyel, 1-2. rész, ENIGMA, 2016/87-88.

Az interjú az 1956-os Intézet Oral History Archívuma részére készült 2003. március 11. és április 8. között a Szépművészeti Múzeumban, Szilágyi János György dolgozószobájában. Készítette: Litván György és Molnár Adrienne.

„Kialakult az a szisztéma, hogy vigyáznom kell, hogy ne mondjak róla, a nagy emberről rosszat, mert ő olyan pozícióban van ugyan, hogy megtámadhatatlan, de majd az én egyik tanítványomnak a kandidátusi értekezését el fogja vágni, és így tovább. Tehát egy olyan hálózata alakult ki az érdekek kereszteződésének, hogy azt lehet mondani, hogy a tudományszervezet jelenleg egy bűnszövetkezet" – mondja Szilágyi János György az interjúban.

„Az interjúnak, az olvasó azonnal fel fogja ismerni, határozottan beszélgetés jellege van, még ha persze SzJGy kérdésektől alig megszakítva beszél is. A két kérdező az OHA szokásos módszerével az életrajz rendjén haladt, és SzJGy ebbe bele is ment, de többször átvette az irányítást, korábban említett dolgokra visszautalt vagy visszatért, csapongott, ismételt. A hangszalagok elején halk, monoton a hangja, de hamar megélénkül, és az idő nagyobb részében társasági elbeszélő stílusában beszél, elemében van, megnevetteti a kérdezőket, indulatait sem fékezi, és nem tesz béklyót a nyelvére, ha a tudományos minősítéssel, az Akadémiával kapcsolatos – hogy a legszelídebb szót használjam – fenntartásait hangoztatja. Nem sérelem munkált benne: rossznak tartotta a rendszert" – írja Komoróczy Géza, aki az interjú lábjegyzeteit állította össze, a bevezetőben.

„Szilágyi tanulmányainak – és ez talán nem teljesen vág egybe önképével – mindig van egy ezoterikus, a tudós közösség beavatottjainak szóló, és legtöbbször egy exoterikus olvasata, s a kettő horizontja nem föltétlenül azonos. Nem nehéz ez utóbbit lehorgonyozni. Ha azt keressük, hogy Szilágyi az általa kutatott hagyományban milyen aktuális igazságot talált (de éppily joggal lehetne fordítva is mondani: ha azt keressük, hogy Szilágyi milyen aktuális igazság jegyében választotta az általa kutatott hagyományt), akkor két fő motívumát kell mozgósítanunk. Az egyik az akkulturáció, a másik az egységes művészet" – írja a folyóiratban megjelent esszében Radnóti Sándor.

Az interjú az Országos Széchényi Könyvtár oldalán elolvasható. Az első részt ITT, a második részt ITT találják.

Szilágyi János Györgyről Ritoók Zsigmond írt nekrológot a Literán.

TOVÁBBI ELŐHÍVÁSOK:
2018. május 9., 2018. június 6.

TERVEZETT MŰVEK:
Nagy László: Naplók; Illyés Gyula: Napló, 1956; Pilinszky János: Naplók, Levelek; Bereményi Géza: Önéletírás (előkészületben); Beszélgetések Hajnóczy Péterről; Nemes Nagy Ágnes-interjúk.

Az eseményhez itt lehet csatlakozni a Facebookon.

Esőnap nincs, de a változtatás jogát fenntartjuk!

Helyszín: Nyitott Műhely - Budapest XII., Ráth György u. 4. - Kezdés: 19 óra.

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.