hirdetés

Gáz

2013. április 7.

A népirtás derűs igenlése – nem annyira a zsidók, mint a cigányok vonatkozásában – meglehetősen elterjedt érzelem, a „pénz számolva, asszony verve jó”, a gyerekeknek lekevert nyakleves pedagógiai hasznának és a melegek átnevelésének népies hiedelmeivel együtt. - Mostantól egy éven át Tamás Gáspár Miklós és Szijj Ferenc tárcáit olvashatják 2flekken rovatunkban. Tamás Gáspár Miklós első bejegyzése.

hirdetés

Szokott lenni itt a városban egy Élet Menete nevezetű különös esemény, híres és hírtelen emberek fölvonulnak, hogy emlékezzenek a deportálásra, a zsidók ellen elkövetett tömeggyilkosságra, transzparensekkel és kék-fehér, Dávid-csillagos zászlókkal. Egy ízben én is vonultam a többiekkel, meghallgattam egy beszédet, amelynek a lényege Izrael Állam jelenlegi politikájának teljességgel kritikátlan magasztalása volt, és szenvedélyes elátkozása mindenkinek – így nekem is –, aki ellenzi ezt a politikát, s aki nem tűri az apartheid és a nemzeti elnyomás semminémű formáját, akárkitől jön, s akármilyen ürügyekkel igazolják. S ha van ürügy, amely hallgatásra kényszeríti az embert, az a népirtás meg – általában – a zsidóság több évezredes, szakadatlan szenvedése. Úgyhogy többször nem mentem.

Az idén valamiféle „nemzeti motorosok” (ez szerintük nyilván a „gój motorosok” szinonimája) az Élet Menetével egyidejűleg bőgve-harsogva keresztülrobognak majd Pesten. Az ő menetük jelmondata a következő:
„Adj gázt!”
Ez világos beszéd.

Megérkezés Auschwitz-Birkenauba
Évekkel ezelőtt már megírtam, hogy kár vesződni a holokauszttagadással, amikor a helyét már régen átvette a holokauszthelyeslés.
Nemzeti motorosok, lovasok és gyalogosok nevettetőnek és lelkesítőnek érzik a gondolatot, hogy zsidókat elgázosítanak és elégetnek. Ők – eleven, egészséges, jókedvű fiatalemberek – a honfitársaink és felebarátaink, teljes jogú tagjai politikai közösségünknek, véleményük kifejezésének szabadságát az ország még mindig érvényes alkotmányos alaprendje szavatolja, s ugyanezt garantálják az alapjogokra vonatkozó nemzetközi szerződések és egyezségokmányok. Amit művelnek, az megengedett, és én nem is óhajtom, hogy a törvény vagy a hatóság tiltsa.

A népirtás derűs igenlése – nem annyira a zsidók, mint a cigányok vonatkozásában – meglehetősen elterjedt érzelem, a „pénz számolva, asszony verve jó”, a gyerekeknek lekevert nyakleves pedagógiai hasznának és a melegek átnevelésének népies hiedelmeivel együtt. A velük szembeni humanista közhelyek mindegyike a nemlétig kopott. Az Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor és Buchenwald iránti forró rokonszenv – ebben az egyértelmű formában – azért viszonylag ritka. De azért itt van, elég sűrűn találkozunk vele a pesti utcán és a magyar nyelvű internetes forgalomban.

A fölháborodás helyét átvette a melankolikus beletörődés. A nácik – komor fenyegetőzés helyett – már tréfálnak. Biztosak a dolgukban. Dévaj szójátékokat eszelnek ki. Adj gázt! Hehe.

Menjek el az Élet Menetére? Izraeli zászlók alatt? Amikor az univerzális botrányra a hivatalos antifasiszták etnikai választ adnak? Meg „felekezeti” választ? Kényszeríthetnek rá a nácik, hogy megfeledkezzem a palesztinok elnyomatásáról és fenyegetettségéről? Milyen zászlók alatt kellene hömpölyögnie az antifasiszták százezres, milliós menetének?
Semmilyen zászlók alatt.
És a botrány univerzalitása miatt feledkezzem meg róla, hogy nem az emberiséget gázosították el, hanem a zsidókat? „Nagyon sajnáljuk, hogy európai államok meggyilkolták a nagymamátokat” – mondják az antináci humanisták. Még mindig nem mondják azt, hogy „nagyon sajnáljuk, hogy megölték a nagymamánkat”. Mindegy.
Valami hétköznapit, érzékleteset, irodalmit kellett volna írnom. Majd, ha lehet.

 

Tamás Gáspár Miklós

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.
arta xerx És arta xerx És 2013-04-12 22:56

Izrael mellett ki kell állni egy igazi demokratának. A Holocaust áldozatai mellett úgyszintén. Jeruzsálem státusza nem lehet kérdés, Izraelé 100 százalékban. A választott nép kérdését, ha meg is akarjuk kerülni, ismerve a történelmet, nem lehetünk vakok. Valamit akar Isten ezen keresztül, emberek. Aki áldja Izraelt, az áldott, Bálám áldása a 4. Mózes könyvében egyértelműen kimondja. Ő sem áldásra készült. De mihelyst közelről megvizsgálta a dilemmát, áldássá változott benne a szó. Olvassátok el a 4. Mózes-ben. A szamár megszólalása sem véletlen. Még a szamarak is tudni vélik. Júda oroszlánja kitűnő harcos.

flashmob flashmob 2013-04-12 16:28

Az egyistenhitet nem akarják, az van. Kontextualizálódik, konstituálódik ott, ahol az Ige megtestesül, elhangzik. A nyelv beszél, Heidegger bá' mögmondta, Mózesen keresztül.

jomtov jomtov 2013-04-12 15:12

Mózes agyába a gondolat a bukott fáraótól jött, aki hatalmi érdekből egyistenhitet akart...

ezmegaz223 ezmegaz223 2013-04-12 12:25

neküknk is nagy a gáz ....

nagybeci1996 nagybeci1996 2013-04-12 12:11

Nekünk is nagy gáz számla jött )

nemedimariamargareta nemedimariamargareta 2013-04-10 19:28

Jomitov, a nép kiválasztottságát Mózes közvetítette, úgy, ahogy Hume-Rorty írja.

Mózes tudatműködése során az agyába érkezett információkat feldolgozta. Az agyába az univerzumból érkeztek az információk. Az univerzum anyagból és anyagtalanságból áll. Az anyagtalanság filozófiai értelemben Isten, asztrofizikai értelemben sötét energia, informatikai értelemben hamis információ, matematikai értelemben semmi, szociológiai értelemben az ember erkölcsi képességének okozója.

Ha anyagból érkezett volna az információ Mózes agyába, akkor az anyagban lenne nyoma az információ eredetének, (plagizálás lenne a gondolat), de mivelhogy nincs anyagi eredete a Mózes agyában keletkező gondolatnak, ezért kizárásos alapon anyagtalanság az eredete a zsidó kiválasztottságnak, azaz kizárólag Istenre vezethető vissza.
Például a Szaniszló Ferencnek a magyarok kiválasztásáról hencegése már plágium, (Mózestől plagizál), de a Mózesi gondolat eredeti. (Azaz Isten eredetű).

A zsidó vallás kizárólagos erkölcsi hitelességét bizonyító szociológiai és filozófiai kutatásom az alábbi linkről letölthető: http://members.upclive.hu/nemedi.maria/bekes_vilag_elsokiadasutan.pdf

arta xerx És arta xerx És 2013-04-10 12:52

Flashmob a szívemből beszélt Igen Izraelre.

Hume-Rorty Hume-Rorty 2013-04-10 12:50

Én hittel elfogadom, amit jomtow tagad. Az egyedüli Egy választotta bizony, Mózes a Vagyok meghosszabbított keze volt. A Lett. Flashmob igazát vélem "igaznak", ha van még alétheia.

issheer issheer 2013-04-10 12:48

TGM a szűz lány tipródásával éli meg ezen konfliktusokat, azaz nem tudja eldönteni (a szíve, az esze vagy pillanatnyi rezonáló érdeke miatt), hogy a nagy pillanatban akar-e vagy nem túlesni a dolgon ? Nem zsidózunk "úgy", mert abban az akolban , ahova ő tartozik ez nem szokás. Legalábbis nem hangosan, nem artikuláltan. Ez persze senkit nem zavarna,mert egy ici-picit azért ez hozzátartozik az ottlét lágy, csábos érzéséhez és elég cool is . TGM megnyilvánulásának egyik sarkos eleme a zagyválás, a különc, a "más" szerepének bohóc felvállalása. A levetkőztetett igazság mutogatása az "itt a piros,hol a piros" stílusban, ami az igazi kétpólusú gondolkodásra piszkál - lehet szeretni meg nem . Fehér vagy fekete. Lehet elhatárolódni tőle (és rajta keresztül minden hasonló értéktől) vagy a lábához omlani és hozsannázni. Ez van , ezt adja elő egy nagyon okos , de rettentően elasztikus jellemű ember. Nem tudom,hogy volt-e már Izraelben , de ha volt is és látott is valamit az ottani helyzetről .... hááát az alapján beszélni a palesztinok szenvedéséről elég meredek. Izrael íratlan "alaptörvénye" kimondja,hogy minden zsidónak alapvető joga a "visszatérés" , emígyen minden zsidó izraelinek mondható. zászlóstul vagy anélkül. Ez persze nem jelent felmentést senkinek sem attól. hogy hülyeségeket beszéljen vagy embertelenül viselkedjen másokkal. Az egyén tettét nem húzzuk rá egy népre , bárhonnét való is legyen .

jomtov jomtov 2013-04-10 12:37

NMM, a cionizmus nem szélsőség; a népet meg nem "Isten" választotta, hanem Mózes..

flashmob flashmob 2013-04-10 09:16

a Veneticushoz került a kommentár.

Latomus Latomus 2013-04-09 23:54

Szerintem hajszálpontos, világos, nagyon fontos, mert (sajnos) nagyon aktuális 2flekk ez.

nemedimariamargareta nemedimariamargareta 2013-04-09 16:54

TGM filozófus, és ezért jobb ötleteket várnék tőle, mint azt, hogy "Mindenkinek takaréklángra kellene állítania magát." (Élet Menete résztvevőinek/szónokainak és a gój motorosoknak egyaránt...). - Legalábbis én úgy értelmeztem az írását, hogy kb. ezt várja.

Milyen lenne a világ, ha csak annyiból állna, hogy "Szeressük egymást gyerekek!" és mindenki szót fogadna, mivelhogy TGM (kereszténységgel szinkronban) jelzi, hogy szerinte ez jó volna?
Unalmas lenne!

A világot meg kell érteni, nem szabad lemondani a megértésének lehetőségéről!

Istenárulás lenne, ha pl. egyszer csak megszűnne a cionizmus, még akkor is, ha a cionizmus megszűnésével egyidejűleg minden egyes vallás szélsőségessége varázslatosan úgyszintén megszűnhetne. Tehát ha világbékét okozna a szélsőségek - köztük első sorban a cionizmus - megszűnése, még az is Istenárulásnak számítana.

Isten nem azért választott népet, hogy valaki (Jézus, vagy TGM, vagy egy Hit Gyülekezeti tag, vagy tudom is én kicsoda) előálljon egy blöffölt ötlettel: "az én elgázosított nagymamám a ti nagymamátok is, és ha ti ezt belátjátok, akkor voltaképp mi zsidók, Izraelben és az egész világban oly kicsi területen fogjuk meghúzni magunkat, hogy teljesen észrevétlen lesz, hogy egyáltalán létezünk. Aztán, ahogy telik majd az idő, egyszer majd mi se fogunk már tudni róla, hogy léteztünk valaha...".
Ez így nem vezetne semmi jóra!

Isten azért választott népet, hogy egy túlnépesedő, háborúskodó, népirtástól és kényszermunkatáborok fenntartásától sem idegenkedő, szélsőséges perverziókra is hajlamos emberiséghez megérkezhessen a messiás, aki feltárja a világ működésének a logikáját. Kell nép, amelyik ezt a világ logikáját feltáró, megértést biztosító személyt felismeri, és kell egy rossz világállapot, amelyben erre a messiás személyre van igény.
Világbékébe érkező messiásra nincs (nem lenne) szükség!

Ha kialakulna a világbéke anélkül, hogy az emberiség a világműködés logikáját megértené, (a zsidó nép által várt messiás által, - akiről tehát lemondana a zsidó nép és azáltal az emberiség), akkor egyik probléma, hogy az emberiség lemondana a tudásról, amit a messiás közvetíthet.

De van egy másik probléma is: ha nem így van, és én esetleg tévedek, akkor árulja el valaki, hogy ki és hogyan fogja az emberiség túlnépesedését messiási kezdeményezés nélkül leállítani? És azt is szeretném tudni, hogy túlnépesedés közepette ki az a hülye, aki azt képzeli, hogy kereszténységre (vagy egy másik marhaságra) alapozottan a világot majd eláraszthatja a béke és a szeretet???

A cionistáknak nem szabad megszűnniük cionistának lenni, mert cionista tevékenységük biztosítja a messiás érkezés lehetőségét!!!

jomtov jomtov 2013-04-09 15:40

"jó néhány zsidó barátom van" vicces, hogy ezzel kezded, mert TGM pont azzal zárja a cikkét, hogy univerzálisan kéne ezeket a dolgokat fölfogni, nem etnikailag. én ugyan nem értek egyet ezzel, mert ha nem fogják föl, hogy A ZSIDÓKAT ölték meg, akkor soha nem fogják fölfogni a hátterét a jelenségkörnek; viszont te, úgy láttam, egyetértesz vele, és mégsem érted. nebich.

letter force letter force 2013-04-09 12:40

Formica: Nem erről van szó. Már úgy értem nem kötelező hazájának tekinteni senkinek egyénileg. Ez inkább egy földrajzi-etnikai tény: Izrael a zsidók országa, hazája. Ahogy Magyarország a magyar nép országa, nyelve magyar stb. Így értettem, nem az egyéni viszonyulásra gondoltam.

Signor Formica Signor Formica 2013-04-09 11:05

Érdekes, jó néhány zsidó barátom van, de egyik sem gondolja azt, hogy a hazája Izrael lenne. Természetesen mindenkinek joga van azt gondolni, bármely országról, hogy a hazája, de csípőből kijelenteni, hogy minden zsidó hazája Izrael, nos, ez igen csak keményvonalas hozzáállás: mintegy kötelezővé teszi minden zsidó számára, hogy hazájaként gondoljon Izraelre. Erősen diszkriminatív gondolat, mert az következik belőle, hogy aki nem gondol hazájaként Izraelre, az vagy áruló, vagy nem igaz, igazi zsidó. Ez nem más, mint tömény sovinizmus. Elvakultságában valójában ez a vélemény áll a legközelebb a Jobbik ideológiájához.

letter force letter force 2013-04-09 09:39

Ez kimaradt:
http://www.flickr.com/photos/ajopringue/210070263/

letter force letter force 2013-04-09 09:23

"meghallgattam egy beszédet, amelynek a lényege Izrael Állam jelenlegi politikájának teljességgel kritikátlan magasztalása volt, és szenvedélyes elátkozása mindenkinek – így nekem is –, aki ellenzi ezt a politikát, s aki nem tűri az apartheid és a nemzeti elnyomás semminémű formáját, "

Milyen apartheid?? Ezt így a kurucon szokták, ez a helyzet. TGM az Izrael védelmében tett felszólalásokat magasztalásnak értelmezi. Miközben az a helyzet, hogy épp a lehetséges iráni atom és a terrorizmus ( főleg az előbbi) jelenti a mai életveszélyt a zsidóság számára. A múlt árnyai ma , többek között, Iránban testesülnek meg. A zsidósággal való szolidaritás ma Izrael létért folytatott harcának támogatását jelenti valójában, a többi üres szócséplés. TGM ez ügyben egy húron pendül, úgy látszik, a Jobbikkal és iráni haverjaikkal. Még egyszer: a múlton merengeni szép, de a MA veszélyeire kell figyelni elsősorban. Ma a zsidó állam az Izrael, ha tetszik, ha nem. A máshol élő zsidók hazája is Izrael.

TGM:" Amit művelnek, az megengedett, és én nem is óhajtom, hogy a törvény vagy a hatóság tiltsa."

A tervezett motoros menet fő jelmondata gyakorlatilag tömeggyilkosságra szólított fel. Ez alapján szerintem nyugodtan be lehet tiltani.

Tgm nagyon megengedő itt a nácikkal és nagyon szigorú az Élet Menetével. Valami komoly gond van itt.

Signor Formica Signor Formica 2013-04-09 07:33

TGM, éppen nem mossa össze az izraeli helyzettel. Éppen azok ellen emel finoman szót, akik Izrael állammal mossák össze a holokausztot. Izraeli zászlók alatt vonulni annyit jelent, mint Izrael állammal azonosítani a sok millió mártírt. TGM-nek ez nem tetszik. Az európai zsidóság, sőt a világ zsidósága, sohasem volt azonos Izrael állammal. Ezt a distinkciót hangsúlyozza teljes joggal. És számomra közvetve Martin Buber-re utal, aki Izrael állammal kapcsolatosan kijelentette: Izrael állam létezésének legitimációja nagyban függ attól, hogyan bánik a palesztin kisebbségével.
Tudható, hogyan bánik, és ezzel korlátlan muníciót szolgáltat az antiszemitáknak., akik szintén összemossák Izrael államot a zsidósággal.
Éppen ezért nem kellene Izraeli zászlóknak lengeni az Élet Menetén...

jomtov jomtov 2013-04-09 01:01

nem értek egyet. középponti elemekre tapintott rá és találta meg rájuk a megfelelő fogalmat - ezek egy részét emeltem ki idézőjelekben. csak nem rakta össze azt, hol van a kutya elásva...

gébics gébics 2013-04-08 23:00

Erre a szövegre kár volt elpazarolni ezt a 2 flekket. ugyanennyit adott a Index rövid híre is.

jomtov jomtov 2013-04-08 15:33

TGM, te igazi radikális kritikus gondolkodó! Biztos vagy benne, hogy "a nemlétig kopott" "humanista közhelyek" a megsemmisítő táborok iránti "forró rokonszenvvel" SZEMBEN helyezkednek el...? Ha igen - netalán ez az oka, hogy összemosod az izraeli helyzettel.

flashmob flashmob 2013-04-08 08:57

Nagyon áldott, igaz írás. A Hit Gyüliben hallottam először beszélni, akkor a zsoltárost, Dávidot idézte. Igen szeretetre méltó. Sőt, több. Ésaiásra és Jeremiásra emlékeztet.

Signor Formica Signor Formica 2013-04-08 07:48

TGM most pontos volt. Fehérek, magyarok közt egy európai...