hirdetés

Grendel Lajos: Scorpion Child, Buñuel és Száz Pál

2018. október 14.

Irodalmi berkekben köztudott, hogy a hónap szerzője, Grendel Lajos rockzene-rajongó. A mostani összeállításban egyik kedvencétől, a texasi Scorpion Child zenekartól hallgathatnak meg egy számot, mellette Luis Buñuel klasszikusát, a   Burzsoázia diszkrét báját és Száz Pál „füveskönyvét" ajánlja.

hirdetés

A rockzene a kedvencem. A Beatles és a Led Zeppelin máig, vagy például a Scorpion Child és a Swamp.

A kedvenc filmrendezőm Luis Buñuel. Őtőle számtalan filmet láttam, néhányat háromszor-négyszer. Például a Burzsoázia diszket báját. Felszabadítóan hatott rám.

És persze az irodalom: nem tudok betelni Száz Pál Fűje sarjad a mezőknek című könyvével. A véleményem szerint az egyik legjobb írás az elmúlt harminc évben.

Egy részlet belőle:

A szív komunizmusa
phytoaforizma

Hát olyanok vótak ezëk a komunistaelftársok, mind a oktalan gyerëk, ha istent nem ismer. Jót akar, de rosszat csinál. Hát ezëk olyan szentëk vótak, azt akarták, hogy mindënkinek mindëne meglëgyën. Így osztán nem lëtt sënkinek sëmmije. Evvót a bőröndös világ. Mer meztelenyű átunk a rencër előtt, mind a Ádáméva. Aszonták olyan lësz mindën, mind a Paradicsomkerbe vót, nem lësznek keríttísëk, határok, terëm a termelís, mindënki annyit vëhet ingyën a közösbű, amennyit a szüksíg parancsól. No de vígű úgy alakút, hogy mindën mënt a közösbe, csak sëmmi nem gyütt vissza, mindën a sënkifőggye vót, mégis mindënki dógozott rajta, álomi fődek, amirű csak ámodhatott a níp. Mer nem akarta az ezt a nagy közösüllíst. A níp lëssz a úr, monták, de csak új urak gyüttek, ezëkre monta Öregapád, hogy komunistagrófok. Azok asztán istent nem ismertek, így osztán a Sztálinelftársot tisztőtík. De az nem olyan vót, mind a Krisztusurunk, hanem csak mind a oktalan gyerëk. Amëllikre aszmongyák, hogy te, Áncikrisztus! Mer a Krisztusunk vót a ēső és ëgyetlen igazi komunista. Így tanította a apastalokot. Ha megdobnak kővē, dob vissza kënyérrē, pofonvágnok bārú, tarcs oda a jobbot is. Aki éhes, ëtesd meg, aki szomjas, itasd meg. Aki szállást kír, vendígőd meg. Aggy a nincstelennek, oszd szítt a vagyonod a szëgínyëk között. Ápód a betegëkët. Segítsd, aki szüksígët szenved. Hát a apastalok csak csóváták a fejüköt, mind a maradi níp a Szemmarksz ëvangéljomáro! Mer ezëk mámo a nëkëmizmust vallják. Nem tanúta meg sënki Krisztusurunktú a szív komunizmusát, kikoptak a szentëk a világbú, nem tér meg sënkisë. Hanem a ellentéttyit cselekszi annak, amire a Krisztusurunk a szív intërnacjonáléját tanította. Ki dobott kőre kënyeret azóta? Sënki. Szeresd felebarátod, mind önmagad, mongyák a nëkëmistáknok. Rút bűnösök vagyunk, gyerëk! Megírëtt a világ a kárhozata. De në fíjj sëmmit, addig még Krisztusurunk a fődön jár, csak ē në bolondíccson valami áncikrisztus, csak fölismerd itet, ha talákozó vele, mer ott van mindën felebarátodba szívbéli elftársod. Hát csak így hozhassa ē Krisztusurunk a komunistaparadicsomot! Akkor maj mindënki mezteleny lëhet, mind mind a főtámodó lílek! (a teljes részlet a Literán)

Grendel Lajos

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.