hirdetés

Jánossy Lajos: …ólnál is szűkösebb …

Dombrovszky Linda Harmadnapon című filmje kapcsán

2014. március 26.

A Daazo Friss Hús Fesztiválján idén is nagyszerű kisfilmeket nézhetünk a Toldi Moziban március 27 és 30. között. A Literán most a tavalyi fesztivál hat legsikeresebb filmjét mutatja be hat író, hogy ezzel is meghozzák a kedvet az idei indulókhoz. Jánossy Lajos Dombrovszky Linda Harmadnapon című filmjéről írt, amelyet meg is nézhetnek nálunk.

hirdetés

„Egy embernek vala két fia; És monda az ifjabbik az ő atyjának: Atyám, add ki a vagyonból rám eső részt! És az megosztá köztük a vagyont. Nem sok nap mulva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék; és ott eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva élt." Így indul a Károli-féle evangéliumi ige (Lukács,15, 11-13).

A festményen a fiú apa mellkasába fúrja csupasz fejét, az agg férfi két kezét a megérkezett vállára fekteti. Rembrandt A tékozló fiú hazatérése című műve a film kezdete. Ezt látjuk először. A bal sarokban: Harmadnapon / A harmadik nap. A jobb sarokban: A tékozló fiú hazatérése című parabola alapján. A fény úgy nyugszik a két alakon, akár e két tenyér a fiú vállán. A „mozi" pedig egy ágyban fekvő, idős nő alakját mutatja hűvös félhomályban. Dombrovszky Linda filmje így kezdődik.

Régóta neszelem, hogy nem követem kellő figyelemmel a fiatal magyar kinematográfusok munkáit. Ehelyütt nem volna méltó részletezni az „objektív" körülményeket, azokat okolni. Maradjunk az én restségemnél. Annál nagyszerűbb élmény volt ekképp Domborovszky perspektívájába, nyelvébe feledkezni. Főként azért, mert a fentieket ugyan nem visszavonva, mégis kirajzolódott egy maszatos benyomás, amely az „újak" látásmódját valamiképp a napi aktualitásokra kényszeresen támaszkodó történetmondás hatásos eszközeivel azonosította. Jó tapasztalat szembesülni tévedéseinkkel, az általánosítás megnyugtató reflexeit kicsorbító tehetséggel.

Mindebből aligha meglepően következik, hogy az ún. korszerűtlenség régi lekötelezettje vagyok. Épp ezért a Harmadnapon című filmnek, mint e tágas és – a példa mutatja – táguló halmaz egyikének szintén.

Domborovszky az Újszövetségre támaszkodott. Azt az evidenciát gondolta végig, hogy a kultúránkat megalapozó könyv elementáris ereje annak mérhetetlen egyszerűségében rejlik. Az egyszerűség mibenlétére kérdez. Az egyszerűség tovább nem desztillálható sűrűségére hagyatkozik. Bizalomról és bátorságról tanúskodik. A film poétikája erre a két komoly alkotói erényre épül. Képei, színészvezetése a látótéren kívül rekesztenek mindent, ami eltéríthetné a néző figyelmét a koncentráltan végigvitt cselekménytől. „Szűk optikával" dolgozik. Dramaturgiai kifordítása megint csak nélkülözi a „zajos" eredetiséget; nem az alkotói nárcizmus vezeti kameráját. A tékozló fiú helyett a hangsúly az idősebb – lányra kerül. És – az anyára. A majorsági polgárházban ők azok, akik végigélik közösen az épület kiürítését-felszámolását. Mert a kisebbik lány távoztával az anya egyedül már nem boldogul. Felügyeletre, ellátásra szorul. Húsvéti napokban járunk. Az elbitangolt lány is ebben a kegyelmi időben, a Feltámadás napján tér vissza. A két esemény egyidejűsége talán túlteher. Ezen lehet kicsit spekulálni. Meg azon, a főcímet érdemes volt-e megterhelni ennyi irányt adó „tájolással”. De mindez utólag mondom. A képkockákon Nagy Anna és Györgyi Anna jelenléte, némajátéka, pár mondatos párbeszédeik szinkópája megrendítő. Ahogyan utóbbi a tükörben vizsgálja, méregeti meztelen testét. Ahogyan ketten ülnek az alkonyi fényben, gyertyalángnál, rembrandti világosságnál.

A polcokról lekerülnek az edények. A szobákból ki a bútorok. A falakról le a képek. Csupán az időjárásjelző házikó marad a hol a jobb kapun kikukkantó nénivel, hol a balon feltűnő bácsival. Az Orion tompa képernyőjének szürkéjében tükröződik az otthontalanságra ítélt világ.

A horizonton feltűnik a harmadik nőalak. Az anya sánta lábát maga után húzva siet elébe. A háttérben a nővér pengévé élesedett szája. Szembogarának magányos, rideg és tanácstalan igazsága.

„Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott; és elveszett és megtaláltatott." Így végződik az evangélium igéje. (Lukács15, 32)
A film záró képsorán, az ágyban három nő. Középen az anya, jobbra a kisebb, balra a nagyobb testvér. Az első kettő alszik. Utóbbi szeme nyitva. Feloldozást váró, tétova, csapongó tekintet.

 

Jánossy Lajos


A Friss Hús Classics további öt filmjét itt nézhetik meg.

 

A rövidfilmes formátum iránt érdeklődő közönség 66 alkotást nézhet meg a március 27-30. között megrendezett szemlén a Toldi moziban.
A Friss Hús méltó bemutatkozási lehetőséget nyújt a hazai filmes tehetségeknek és megismerteti munkáikat a szélesebb közönséggel, valamint a külföldi rövidfilmes trendekbe is bepillantást nyújt.

Új filmmel mutatkozik be többek között Kerékgyártó Yvonne, Szirmai Márton, Szabó Simon, Kárpáti György Mór, Felméri Cecília, Fabricius Gábor, illetve a tavalyi Friss Húson is sikeresen szereplő Grosan Cristina. Két Berlinalét megjárt alkotás is szerepel a fesztivál programjában: Bucsi Réka animációja, a Symphony Nr. 42 és Ferge Roland El című filmje.

A nemzetközi szekció olyan filmeket is bemutat, amelyek sikeresen szerepeltek fontos nemzetközi fesztiválokon (Sundance, Berlinale Shorts, Clermont-Ferrand).

A Friss Hús Budapest zsűritagjai az utolsó napon hirdetik ki a hazai és a nemzetközi versenyprogram győztesét.

Az előadásokra jegyek itt rendelhetők.
 

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.