hirdetés

Bertók László: Mégiscsak a beszéd

2017. december 21.

A Jelenkor folyóirat 2017-es decemberi lapszámában a versrovat, prózarovat, képzőművészeti rovat és kritikarovat mellett Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából három tanulmány is helyet kapott. A versrovatban mások mellett Bertók László verseit olvashatjuk. – Lapajánlónk következik.

hirdetés

 

Bertók Litera by Ballagó Márton on Scribd

 

A versrovat Bertók László, Zalán Tibor, Marno János, Kőrizs Imre, Egressy Zoltán, Izsó Zita és Alain Rivière (ford. Imreh András) verseit közli.
A prózarovatban Szív Ernő novellája, Schein Gábor regényrészlete, Szántó T. Gábor elbeszélése, Saša Stanišić elbeszélése (ford. Tatár Sándor) és Halász Rita novellája olvasható. Johan Huizinga 1944 októberében és decemberében papírra vetett imádságai is szerepelnek a lapszámban, a fordító, Balogh Tamás kommentárjával.
A képzőművészeti rovatban Várkonyi György a magyar avantgárd művészethez vezető utakról értekezik.
200 éve született Arany János. A lapszám összeállításában három tanulmány olvasható. Milbacher Róbert arról ír, Arany miként igyekszik mintegy megszelídíteni a romantika törekvéseit. Takáts József a kanadai filozófus, Charles Taylor koncepciója, az autenticitás ideálja alapján foglalkozik az Arany-életművel. Margócsy István az epikai hitel kérdését vizsgálja.
A kritikarovatban Görföl Balázs Bertók László Visszanéző. Írók, alkalmak, élet című könyvéről ír. Deczki Sarolta Kemény István Lúdbőr című esszékötetét méltatja. Weiss János a Tar Sándor Tájékoztató című szociográfiáját és az azzal foglalkozó tanulmányokat közreadó kötetről közöl kritikát. Gálosi Adrienne Seregi Tamás Művészet és esztétika című könyvét recenzálja.

 

Jelenkor, 2017 december, 104 oldal.

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.