hirdetés

Karafiáth Orsolya: A szavak románca; Tölgy alatti hölgygyakorlat

2017. november 12.

Combjának párnáját csiklandozza bajszom, / enged a görcsös félsz, megengedi arcom. / Pöckölöm, símolom, veszek a nedvekbe, / nagy kortyok, fulladék körkörös percekbe. – Karafiáth Orsolya a Litera Szerelmes Arany estjén két fiktív Arany János-verssel állt színpadra (videóval).

hirdetés

Két előkerült Arany kézirat, egyik még aktív, másik már kevésbé aktív korából...

A szavak románca

Hiszek-e szeretők bűbájos szavának?
Nem hiszek, hazúgok, könnyedén hangzának.
Kábít-e hízelgő asszonyok búgása?
Pokolból vett lecke, hamiskás cédáknak!
Ámítgat, elferdít mézajkú cemende:
Ördögtől tanulják, az súgta fülükbe!
Cuppogó ajkakból hamis méz csöpöge...
Borzongás, gyalázat, fertelem kútfeje.
Fejem a női nép játékból csavarta,
gyönge kar lecsüggedt, nem símult a farra.
Boszorkák kacagtak, űzték csúfom egyre,
délibáb volt mindnek karcsú tüzű teste!

Délibáb volt ugyan, megégete mégis,
megpörzsölve álltam, kiégtem derékig!
Kérdéd még, öcsém, te, mégis kinek hivék?
Ne forgasson éngem semmi asszonycseléd!
Egy volt csak ki kellett, egy ki nem hazúdott,
egy ki önmagával mennyekbe meghívott!
Az a lány nem beszélt, az a lány csak nézett,
sápatag orcáján kívánás fehérlett.
Fogadós lánya volt, kis néma Ágneske.
Félvén megérintém, szobámba jönne-e.
Szilajul rám villant, ártatlan ígéret,
súgtam, hogy várom ám. Pirúltan elnézett.

Aztán az éjjelen kopogást hallék én,
ott állt az ajtóban szűzies Ágneském.
Csókoltam egyből én, úgy húztam be gyorsan,
kimeredt szemekkel, kívánván bámultam.
Állta a pillantást, simítá ajakam,
ágyamba behulla, ölelelé derekam.
Hiába fedetlen, hiába hirtelen,
tiszta volt énnékem, maga a szerelem.
Bőre a holdfényben angyali szikrázat,
kebele hulláma mennybéli varázslat.
Úgy élem máig is, akárha most lenne,
most nyílna, lüktetne nékem e testecske.

Combjának párnáját csiklandozza bajszom,
enged a görcsös félsz, megengedi arcom.
Pöckölöm, símolom, veszek a nedvekbe,
nagy kortyok, fulladék körkörös percekbe.
Érzi tán illetlen, hirtelen ellökne,
eksztázis fékezi, olvad és szétcsöppen.
Felsikollt, mily hangon, dobhártyám sérti csak,
hálás a teste is, vad-forrón rám tapad.
Hátaslova valék, őrült célra hajszolt!
Később pajkos kanca, éledt a vágy-zabtól!
Vágtattunk mi ketten gyönyörről gyönyörre,
egyik a másikát magának betörte!

Még később macska lett, búbos hátu, borzas,
prüszkölt és megtépett, kedvem újra horgadt!
Szótlanul rázkódott, így búvott ölemben,
pajkoltam, símoltam, játszottunk így, ketten.
Előbb a Hold leskelt, később a kelő Nap,
teste volt hangszere félájult dalomnak.
De vonóm nem nyűvött, életre lehelte,
ráhúzott magára, át, át a reggelbe!
Még aztán lebukott, burjánzó,vad ajkak
ottan is fergettek, becézőn haraptak.
(Ám aztán ébredvén sehol nem találom...
Képzeltem volna csak tébolygó ágyékom?)

Kábít a női szó? Kérded még éntőlem?
Álomszőtt Ágnesem volt tán az egyetlen...
Nem hiszek szavaknak, csupán csak viharnak,
hiszek én váratlan, dévajló píroknak!
Mely bellülről indul, kéjében-kínjában:
megnyíló lábközben, hirtelen rángásban.
Ziháljon, elhiszem, ujjamban megérzem,
csöppenő nyálában, hullámzó mellyében.
Meghágám előlről, meg én majd hátulról,
tetszése égre fut, meddig még, hogy bírom?!
Átizzadt cihában ott van a verdesés,
akaró ujjongás, megint és megint és...

Tölgy alatti hölgygyakorlat
- azaz egy kései románc

Öreg szemem hol legelget?
Bírtam oly sok buja testet.
Voltam párszor hajótörött,
a víz pajkos partra lökött.
Nekivágva szigeteknek
hetyke szirtek meredeztek.
Ma már, hogyha jutna szikla,
szikár, kezem felhasítja.
Bajszom konyúl, kezem benyúl,
ritkul a haj fáradt főmön.
A hajómra jól vigyázok,
nem merengek már a nőkön.
Életimnek csüggedt szaka
elérkezett, megyek haza.
Emlékimben ott a szikra,
csak parázsol, elhamvada.
Csillogtatják néma képek,
Ágnesemre visszanézek.
(Én is félek, tudok-e még...
Nem úgy ér-e véget mesém,
hogy ugorván az ágy mellé esém...)

Fotó, videó: Margó Fesztivál

Karafiáth Orsolya

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.