hirdetés

Krusovszky Dénes: Bizonyíték; Csak egy kenyér, Mondja ki helyettem, A régi jelentés

2011. július 20.
"A véletlen / megemelt és azonnal visszaejtett / árva szerszámok hangján mondja ki / helyettem valami, amit én magam / még csak elgondolni is gyáva vagyok." - Az Alföld júliusi számát Krusovszky Dénes verseivel ajánljuk a Literán.
hirdetés

KRUSOVSZKY DÉNES

Bizonyíték

Ugyanaz a nehéz farúd jár fel-alá,
amivel nagyapám minden tavasszal
gondosan leverte a fészkeket.


Csak egy kenyér

Csak egy kenyér képes olyan szótlanul
panaszkodni, ahogy ez a nehezen
távozó délután fordít még egyet
a szétdobált tárgyakon. Nem fűz többé
érdek a hátsó kerítés szorosra
font dróthálójába akasztott disznó-
állkapocshoz, ha mégis, akkor ennél
gyávábban talán már emlékezni sem
lehet. Se a súlyos damaszt abroszok
közé a szekrénybe, se a gyógyszeres
fiók mögötti résbe nem dugtam el
semmit, viszont, mint aki váratlanul
megrekedt egy szűk padlásfeljáróban,
én is folyton lefelé mutogatok.


Mondja ki helyettem

Egy idegen férfi meglesett, zavart
mozdulatából kikövetkeztetni,
amit a régi kötélgyár beomlott
csarnokában találnék. A véletlen
megemelt és azonnal visszaejtett
árva szerszámok hangján mondja ki
helyettem valami, amit én magam
még csak elgondolni is gyáva vagyok.
Néha nem tudlak másképp elképzelni
hazám, mint egy bőrömre tapadt nyirkos
zuhanyfüggönyt. Aztán meg, mintha egyik
kezem még üres fészekben nyugtatnám,
míg a másikban már összetörtem a
tojásokat. Van, hogy eszembe sem jutsz.
 

A régi jelentés

Bármilyen óvatosan beszélsz, míg a
mondat végére érsz, megsavanyodik
a szád. A régi jelentés faggyúját
úgy látszik, mégsem sikerült eléggé
letisztogatnunk, hiába forgattuk
annyit a szavakat. Inkább csak nézlek,
vagy ha megszólalok is, azt mondom csak,
amit elvársz. A jövőnkre nézve mit
jelenthet vajon, hogy egy szalonnával
álmodtam? Mert az előírt döntések
kijáratának ez egyelőre még
kevés, ahhoz viszont épp elég, hogy ne
gondoljak arra, mennyi aljasságot
követhetnek el egy tánciskolában.
Alföld 2011/7

Tartalomjegyzék

TANDORI DEZSŐ verse: Babits: W.S. Mesterrel odatúl már
KERESZTURY TIBOR: Kétezeregy (regényrészlet)
BALÁZS IMRE JÓZSEF versei: Az illat; A szikrázó felület; Már nem ugyanaz
PAYER IMRE versei: Az alkonyatról azt hiszi, pirkadat; Tele
BENEDEK SZABOLCS: Csillagok háborúja (novella)
SZLUKOVÉNYI KATALIN versei: Alanyi költészet; Brooklyni ballada
PÁL DÁNIEL LEVENTE verse: Lélekfa-lélek
DARVASI FERENC: Irodalmi kapcsolatok (elbeszélés)
KRUSOVSZKY DÉNES versei: Csak egy kenyér; Mondja ki helyettem; Bizonyíték; Ornamens; A régi jelentés

tanulmány

LŐRINCZ CSONGOR: Hívás és megvonás között („Dichten” és „Denken” viszonyáról Heideggernél)
MEZEI GÁBOR: Illeszkedés és különbözőség (Egy hypogramma fordításának mediális aspektusai)
KULCSÁR-SZABÓ ZOLTÁN: Idézet vége (Intertextualitás-fogalmak a magyar irodalomkritikában
1981 és 2007 körül)
BALAJTHY ÁGNES: „Egy a folyó, akárhány ága-boga van is” (Az utazási irodalom újraértett tradíciói
Esterházy Péter Hahn-Hahn grófnő pillantása című regényében)

szemle

ÁFRA JÁNOS: Túl közel a távolihoz (Marno János: a semmi esélye)
NAGY BERNADETT: Kitapintott bizonytalanság (Imre Flóra: A hegyről lefelé)
KORPA TAMÁS: A hőség itt feloldoz (Szöllősi Mátyás: Aktív kórterem)
BARTÓK IMRE: Kimért viszolygás (Pollágh Péter: A cigarettás)
CSUPICS MILICA: Menetlevél Sz-től Sz-ig (Kollár Árpád: Nem Szarajevóban)
TÜLKÖS TERÉZIA: „Az üledék mindenek legalján” (Lanczkor Gábor: A mindennapit ma)
TÓTH BARNA: Á-tól Z-ig, a teljesség legkisebb igénye nélkül (Gerőcs Péter: Zombor és a világ)

LÓRÁNT JÁNOS rajzai

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.