hirdetés

Antik és kortárs

2017. szeptember 22.

Mennyire van közel az antikvitás a kortárs irodalomhoz? Az Alföld és az Ókor folyóirat közös lapszámbemutatót tartott a Magvető Caféban. Ez a különleges formáció bizonyítja a két folyóirat hasonlóságát, együttműködését és törekszik arra, hogy az olvasókat kimozdítsa a komfortzónájukból. Ott jártunk.

hirdetés

Az Alföld augusztusi száma eleve törekedett arra, hogy kilépjen a komfortzónából, ugyanis a Krupp József által bemutatott tematikus szám egy mítosz-összeállítást tartalmaz. Darab Ágnes a Marsyas-mítosz alakváltozatait elemezte a magyar irodalomban, míg Molnár Gábor Tamás a mítosz újrafelhasználásával foglalkozott Térey János A Niebelung-lakóparkjában. A folyóirat harmadik tanulmánya Simon Attila Trauma és (a)phonia című dolgozata. Versek jelentek meg Mezei Gábortól, Nagy Hajnal Csillától és Vörös Istvántól. A lapszában olvasható még  Potozky László és Szántó Péter prózája is, és nem utolsó sorban Háy János Arany-esszéje. Interjú készült Németh Gáborral, és kritikák íródtak Scheibner Tamás és Térey János köteteiről.

Az Ókor Illúziók című tematikus számát (2017/1) Darab Ágnes mutatta be. Kató Péter fejéből pattant ki a javaslat, hogy épüljön ez a tematikus szám az illúzió fogalom köré: az illúzió történelmi folyamatokat éltető, átjáró erő minden időben (és elég csak a platóni államra mint illúzió-elbeszélésre gondolni).

Németh György nyitó tanulmánya A második legjobb állam címen azzal a filozófiai gondolattal foglalkozik, hogy van-e ideális állam. Az ötletgazda Kató Péter Illúziók a hellénisztikus polisokban című tanulmánya többek között a poliszidentitás kérdéseit tárgyalja. Hegyi W. György A res publica tartalma és képzete című írásában a Római Köztársaság történetével foglalkozik, szó esik benne az íratlan törvényekről és arról a megállapításról, hogy a köz- és a magánélet nem választható el egymástól. Tamás Ábel Tévelygő tekintetek – Lucretiusi poétika Catullus 64. carmenében című tanulmánya Catullus gondolatkísérletét mutatja be arról, hogy hányféleképpen lehet olvasni. Krupp József A fájdalom visszatérése – Az Aeneis, a nosztalgia és a filológia című tanulmánya a retorikai illúzióval foglalkozik. Kozák Dániel tanulmánya Művészet, hatalom, illúzió – Hannibal és a rómaiak Campaniában címmel jelent meg, Bencze Ágnesé pedig Egy hullámzó világ képei – Reális, irreális, szürreális tájkép a korai római császárkorban címen. Zimonyi Ákos Gyógyító álmok Asklépiostól Galénosig című tanulmánya az orvostörténeti álomfejtést és az ehhez való korabeli viszonyulást elemzi.

Az Alföld folyóirat mellett az Ókor folyóirat is tartja a kortárs elméleti perspektívát, továbbá egyes közös szerzőik miatt is emlegethető a két folyóirat egy lapon. Nem mellesleg az Alföld augusztusi száma tartalmaz antik mítosz témájú tanulmányokat is. Tehát van átfedés, csatlakozás a két folyóirat útja között. Ezért gondolja úgy Tamás Ábel, hogy a közös lapszámbemutató sokkal inkább mindennapiságot jelez, mintsem bármilyen fajta rendkívüliséget.

Talabér Dominika

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.