hirdetés

Nádas Péter válogatott bibliográfiája

hirdetés

interjúk
     A csordatudat elleni finom lázadás - Vig Monika beszélgetése Nádas Péterrel Magyar Narancs 1990/13.
     Ezredvégi beszélgetések - Tillmann J. A. beszélgetése Nádas Péterrel 2000 vagy: Tillmann J. A.: Ezredvégi beszélgetések - Tillmann J. A. beszélgetése Nádas Péterrel in: Ezredvégi beszélgetések, Budapest: Kijárat-Palatinus 2000
     Amikor a regény írja az írót / beszélgetés Nádas Péterrel. - J. Gazdag József interjúja Irodalmi Szemle (Pozsony). 1999. 42. évf. 3/4. sz. (márc./ápr.)
     "Don Juan mesterséget űz" / Nádas Péterrel beszélget Kovácsy Tibor Élet és Irodalom 1995. 39. évf. 20. sz. (máj. 19)
     Hány kiló a tehetség? Beszélgetés Nádas Péterrel. In: Eszéki Erzsébet: Kibeszéljük magunkat : Íróportrék a nyolcvanas évekből, Budapest : Múzsák Közművelődési Kiadó (Budapest) 1990
     Eve-Marie Kallen interjúja – Nádas Péter: Egyetlen kísérleti terepem én magam vagyok = Magyar Lettre Internationale, 2000. tavasz (36. sz.) 39–42.
     Az idő ellenében élni – írni az ár ellenében. Nádas Péter beszél önmagáról Krisztina Koenennel. in: Magyar Lettre Internationale, 1995. nyár.
     Egy démonikus mű. [Írószövetségi tanácskozás és vita: Kis Pintér Imre, Radnóti Sándor, Balassa Péter, Szegedy-Maszák Mihály, Vikár György.] in: Kortárs, 1988. 11. sz. 148–168.
     
     N.P.-ről általában
     Almási Miklós: Egy tisztességes mondat titkai. Kortárs, 1988. 9. sz. 153–156.
     Nádas Péter bibliográfiája 1961–1994. Gyűjt., összeáll. és szerk.: Baranyai György és Pécsi Gabriella., Jelenkor Kiadó–Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Pécs–Zalaegerszeg, 1994, 494.
     Balassa Péter: Nádas Péter (monográfia) Pozsony: Kalligram 1997.
     Szolláth Dávid: Halász a hálóban [Balassa Péter: Nádas Péter] Kalligram, 2002. október, 109–127.
     Balassa Péter: Inkább a bábu? Válasz a Másvilág körkérdésére. Másvilág, 1984.
     Balassa Péter: Hagyományértelmezések újabb prózánkban. In: B. P.: A látvány és a szavak. Budapest, 1987, Magvető, 229–243.
     Balassa Péter: Hangfekvések. Nádas Péter művészetéről In: Észjárások és formák, Tankönyvkiadó, Budapest 1985.
     Bernáth Árpád: Literatur der Postmodern in Ungarn. Neohelicon, 1989. 1. sz.
     Boros Gábor: A szabadság íze. Etikai-filozófiai tanulmány Nádas Péter prózájáról. DOXA, Budapest, 1987, MTA Filozófiai Intézet.
     Boros Gábor: Ember, világ, történelem. Nappali Ház, 1989. 2. sz.
     Diptychon. Elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiről 1986–1988. Szerk.: Balassa Péter. JAK-füzetek 41. Budapest, 1988, Magvető, 37–271. (JAK-füzetek 41.)
     Dánél Mónika: Én - Te - Ő. Saját és idegen viszonyában [Szerelem] Kalligram, 2002. október, 100–108.
     Ézsiás Erzsébet: Nádas Péter In: É. E.: Mai magyar dráma. Budapest, 1986, Kossuth, 221–226.
     Fogarassy Miklós: Világosság/sötétség - Nádas Péter prózájáról Életünk 1978 2. sz., 147-154.
     Füzi László: A nyolcvanas évek irodalma 1–2. Jelenkor, 1990. 11. sz.
     Kenyeres Zoltán: Rendezetlen könyvepolc. Vigilia, 1991. 9. sz.
     Kis Pintér Imre: Túl jón és rosszon… Jelenkor, 1987. 10. sz. 937–947.
     Radics Viktória: Eszmecserék a pipatóriumban. Világszövetség, 1992. október 15.
     Radnóti Zsuzsa: Cselekvés-nosztalgia. Budapest, 1985, Magvető, 197–225.
     Radnóti Zsuzsa: Mellékszereplők kora. Budapest, 1991, Széphalom Könyvműhely, 92–106.
     Franz Richter: Nádas Péter méltatása. (Ford.: Király Edit.) Holmi, 1993. 7. sz. 959–962.
     Szirák Péter: Az ész reménye a sors ellenében. (Nádas Péter prózájáról.) Jelenkor, 1995. február, 125–137.
     Szirák Péter: Posztmodern tapasztalat későmodern távlatból. (A Nádas-hagyomány.) = Sz. P.: Folytonosság és változás. Debrecen, 1998, Csokonai Kiadó, Alföld könyvek 2, 34–50.
     Szörényi László: A gnosztikus groteszk Nádas Péter műveiben Kritika 1971
     Szörényi László: Nádas Péter Mozgó Világ 1978
     Thomka Beáta: A befogadás kihívásai. Traktátus a kölcsönösségről. Jelenkor, 1991. 9. sz.
     Beatrice Töttössy: Nádas és Calvino. Magyar Lettre Internationale, 2000. tavasz (36.) 64.
     Ungváry Rudolf: A szerkezet mint erkölcs - Relációk N. P. munkásságában In: Újhold-Évkönyv 1991/1. 244-264.
     
     A Biblia, 1967
     Kőszeg Ferenc: Példázat és valóság Kortárs 1968. 2.
     Szabó B. István: Új évtized írói jönnek Kritika 1969. 11.


     
     Kulcskereső játék, 1969
     Pomogáts Béla: A méltó élet kulcsai, Nádas Péter: Kulcskereső játék Új Írás 1969
     
     Egy családregény vége, 1977, 1981 (1993)
     Albert Pál: Fény a sötétségbe In: A. P.: Alkalmak, Budapest : Kortárs Kiadó 1997
     Alexa Károly: Zsidó-magyar mitológia (némelyeknek) In: A. K.: A szerecsen komornyik : művek, életművek
     Balassa Péter: A bárány jegyében Jelenkor 1978/11. vagy In: B. P.: Észjárások és formák, Budapest, Tankönyvkiadó, 1985 vagy In: B. P.: A színeváltozás. Budapest: Szépirodalmi 1982
     Balassa Péter: Metaforák és szimbólumok hálójában Alföld 1996. 47. évf. 5. sz. (máj.), 48-71.
     B. Gáspár Judit: "…Paradoxon vagy önmagad szemében..." Nádas Péter regényének lélektani elemzése. Mozgó Világ 1983. 11. sz. (nov.) vagy In: Uő.: Harmadmagam. Jelenkor, Pécs, 1993
     Hernádi Mária: Vég és határ Kalligram, 2002. október, 65–81.
     Kis Pintér Imre: A gondolkodás örvényszélein In: K. P. I.: Helyzetjelentés, Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó 1979
     Kiss Ferenc: Nádas Péter regényéről. In: K. F.: "Fölrepülni rajban..." : Tanulmányok, Budapest : Szépirodalmi 1984
     Kristó Nagy István: Két jelképes végpont Ezredvég 1999. 9. évf. 11. sz. (nov.)
     Kulcsár Szabó Ernő: Elbeszélői magatartás és elbeszélésviszonyok Kortárs 1979. 11. sz. (nov.)
     Pályi András: A családregény megírhatatlansága. Kortárs, 1979. 2. sz. 319–320.
     Pomogáts Béla: Mítosz és történelem Alföld 2000. 51. évf. 5. sz. (máj.)
     Rugási Gyula: Apokrif történet Vigilia 1987. 5. sz. (máj.)
     Tamás Ferenc: Töprengések Nádas Péter "Egy családregény vége" című könyvének tanításáról In: Irodalomismeret 1993. 4. évf. 3. sz. (dec.)
     Varga Lajos Márton: Egy családregény vége Tiszatáj 1977. 11. sz. (nov.)
     Vári György: És beszéld el fiaidnak Kalligram, 2002. október, 82–91.
     
     Leírás, 1979
     Balassa Péter: Nádas Péter 1979-es Leírás kötetéről 1996-ban Forrás 1996. 28. évf. 6. sz. (jún.)
     Balassa Péter: Nádas Péter korai történeteiről Kritika 1996/1.
     Bengi László: „Mehet-e, mikor Istennel beszél?” Kalligram, 2002. október, 93–99.
     Berkes Erzsébet: Két út van előttem In: B. E.: Pillanatképek, Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó 1984
     
     Színtér, 1982
     Albert Pál: Rondó az avignoni hídról : Nádas franciául – Találkozás Színház 1996. 29. évf. 8. sz. (aug.)
     Erdődy Edit: Nádas Péter: Trilógia Tiszatáj 1993/8.
     Fodor Géza: Szín - tér nélkül Jelenkor 1983 7/8. sz.
     Nagy Sz. Péter: Háttérben Sodoma Új írás 1983. 9. sz. (szept.)
     Stuber Andrea: Párizsi randevú – Találkozás Színház 1996. 29. évf. 8. sz. (aug.)
     Duró Győző: Nádas Péter Hiánydramaturgia. Szerk.: Vinkó József. Budapest, 1982, NPI, 42–65.
     Fodor Géza: Szín – tér nélkül: Nádas Péter drámái Jelenkor, 1983. 7–8. sz. 723–728.
     Szörényi László: Nádas Péter: Színtér Mozgó Világ, 1983. 10. sz. 92–93.
     Radics Viktória: Via negatíva Életünk, 1984. 6. sz. 585–588.
     Radics Viktória: Határáttörés: Nádas Péter színházi esszéiről Életünk, 1984. 9. sz. 1011–1015.
     
     Nézőtér, 1983
     Balassa Péter: "...hiába üres, nem tág..." Jelenkor 1984. 10. sz vagy In: B. P.: Észjárások és formák. Budapest: Tankönyvkiadó 1985
     Földényi F. László: A meztelen király Élet és Irodalom 1984/18.
     Pályi András: A néző és a tér: Nádas Péter könyvéről Színház, 1985. 7. sz. 47–48.
     


     Emlékiratok könyve, 1986 (1994)
     Alexa Károly: A semmit tudni, pontosan In: A szerecsen komornyik : művek, életművek / Alexa Károly. - Budapest : Kortárs Kiadó 1999
     Bacsó Béla: Szó és szenvedély. Nádas Péter: Emlékiratok könyve című regényének értelmezéséhez. Életünk, 1987. 7. sz. 685–690. és Határpontok. Hermeneutikai esszék. Szerk.: Bacsó Béla. Budapest, 1994, T–Twins Kiadó–MTAK Lukács Archívum, 150–161.
     Bagi Zsolt: A szabálytalan test szépségei. Test és írás fenomenológiája az Emlékiratok könyvében. Prae, 3–4. szám. (2001. ősz)
     Bagi Zsolt: Testközösség és múltfeldolgozás Kalligram, 2002. október, 15–28.
     Balassa Péter: A fal és az üveg : Egy '68 utáni regény és egy '89 utáni útirajz Holmi 1993. 5. évf. 2. sz. 262-266.
     Balassa Péter: Adalékok Az Emlékiratok könyve irodalmi és kulturális kontextusához Kalligram 1996. 5. sz. (máj.)
     Balassa Péter: Az Emlékiratok könyve: írók és művek között Műhely 1996. 19. évf. 3. sz.
     Balassa Péter: Erdő sűrűjében Liget 1996. 9. évf. 5. sz. (máj.)
     Balassa Péter: Közelítések az Emlékiratok könyvéhez Újhold-Évkönyv 1988/1 vagy In: Dyptichon. Elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiről, 1986-88 / összeáll. Balassa Péter. - Budapest : Magvető 1988
     Balassa Péter: Mítosz, távlat és bűnhődés Jelenkor 1996. 39. évf. 6. sz. (jún.)
     Balassa Péter: Sors- és bűnértelmezés az Emlékiratok könyvében Alföld 2000. 51. évf. 5. sz. (máj.)
     Beck András (vál. és ford.): "Well worth the weight" : Az Emlékiratok könyve amerikai és angol fogadtatása Élet és Irodalom 1997. 8. 15.
     Berkes Erzsébet: A megnyitott szentély Élet és Irodalom 1986/23,.
     Bernáth Árpád: Mi hárman In: Diptychon, Magvető Kiadó, Budapest 1988
     Boros Gábor: Nagy fúga (Nádas Péter: Emlékiratok könyve). In: Diptychon, Magvető Kiadó, Budapest 1988
     Böhm Gábor: "…megosztani vele a test történetét…" A testi emlékezet nyelve az Emlékiratok könyvében Kalligram, 2002. október, 43–50.
     Dobos István: Valaki figyel (Nádas Péter: Emlékiratok könyve) In: Diptychon, Magvető Kiadó, Budapest 1988
     Erdődy Edit: Az Emlékiratok könyvéig Vigilia 1989. 2. sz. (febr.)
     Erdődy Edit: Színház a regényben In: Újhold-Évkönyv 1988/1.
     Fogarassy Miklós: Rekonstrukció Életünk 1988. 12. sz. vagy In: Diptychon. Budapest: Magvető 1988
     Györffy Miklós: Nádas Péter: Emlékiratok könyve In: Gy. M.: Új magyar prózaszemle. Pécs, 1992, Jelenkor Kiadó, 178–184.
     Jolanta Jastrzebska: Körmondatos stílus a magyar prózában. (Nádas Péter: Emlékiratok könyve példáján.) Magyar Nyelv, 1993. 1. sz. 26–40.
     Kalmár György: Az emlékezőt író regény Alföld 1998. 49. évf. 5. sz. (máj.) 43-54.
     Kalmár Melinda: Értelmezési kísérletek Vigilia 1988. 2. sz. (febr.) 135-138.
     Kammer, Henry: Nádas Péter Emlékkönyvének hollandra fordításának problémái és fogadtatás In: Előadások a műfordításról. Szerk.: Paetzke, Hans-Henning. Budapest, 1996, Collegium Budapest Inst. for Advanced Study, 63–67.
     Károlyi Csaba: Egymás tükörképei avagy az önvizsgálat regénye. (Az Emlékiratok könyve újraolvasása.) Jelenkor 1995. 7/8. sz. (júl./aug.) 648-663.
     Károlyi Csaba: Emlékiratok könyve In: 7x7 híres mai magyar regény / a regényismertetéseket írták Berkes Erzsébet et al. - Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó 1997
     Kis Pintér Imre: Túl jón és rosszon Jelenkor 1987. 10. sz. vagy In: Uő: Esélyek Magvető, Budapest, 1990, vagy In: Diptychon : Elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiről, 1986-88 / összeáll. Balassa Péter. - Budapest : Magvető 1988
     Kis Pintér Imre - Radnóti Sándor - Balassa Péter - Szegedy-Maszák Mihály - Vikár György: Egy démonikus mű Kortárs 1988/11.
     Kulcsár-Szabó Zoltán: Az emlékező regény Alföld 1994. 45. évf. 7. sz. (júl.). 54-70., Vagy: In:Uő: Az újraértett hagyomány : tanulmányok, esszék / szerk. Keresztury Tibor et al. - Debrecen : Alföld. Szerkesztőség 1996
     Nádas Péter: Ein zu weites Feld (Nádas Péter az Emlékiratok könyvéről) Kritika 1992/6.
     Németh Marcell: (Pár)beszélő emlékiratok Pannonhalmi Szemle, 1993. 2. sz.
     Németh Zoltán: Ahogy a férfi szüzességét elveszíti… Kalligram, 2002. október, 57–54.
     Radnóti Sándor: A fogadtatás (N. P.: Buch der Erinnerungen) Holmi 1992/5.
     Ráfi Dénes: Csigák és istenek : A mindenség képmodelljei Tiszatáj 1996. 50. évf. 8. sz. (aug.) 56-66.
     Sanders Iván: Metakommunikáció haladóknak : Nádas Péter Emlékiratok könyvének zsidó olvasata Szombat 1996. 8. évf. 2. sz. (febr.) vagy: In:Uő.: A határ és határolt : Töprengések a magyar-zsidó irodalom létformáiról / szerk. Török Petra. - Budapest : Yahalom Zsidó Művelődéstörténeti Kutatócsoport 1997
     Reményi József Tamás: Temetések éve in: Magyar irodalom, 1945-1995. Műelemzések / Reményi József Tamás, Tarján Tamás. - Budapest : Corvina 1996
     Sári László: Történetiség és érzékiség Nádas Péter Emlékiratok könyve című regényében Kalligram, 2002. október, 29–42.
     Scheibner Tamás: Testiség, szexualitás, identitás az Emlékiratok könyvében Kalligram, 2002. október, 51–56.
     Siposhegyi Péter: Viharok árnyékában Mozgó Világ 1987/3.
     Schneider, Richard C.: Im Labyrinth der eigenen Seele: „Buch der Erinnerung” von Péter Nádas ist eine osteuropäische „éducation sentimentale”. Männervogue, (München), 1991. 10. sz.
     Szávai János: Opus magnum (Nádas Péter: Emlékiratok könyve) In: Diptychon, Magvető Kiadó, Budapest 1988
     Szegedy-Maszák Mihály: A megválaszolatlan kérdés - N. P. művészetéről Kortárs 1986
     Thomka Beáta: Homíliák az Emlékiratok könyvéhez In: Diptychon. Budapest: Magvető 1988 vagy: In Uő.: Esszéterek, regényterek. Újvidék : Forum 1988
     Tolcsvai Nagy Gábor: Az összetett jelentésképzés egy művészi példája : A hosszú mondat az Emlékiratok könyvében In: T. N. G.: "Nem találunk szavakat" : nyelvértelmezések a mai magyar prózában, Pozsony, Kalligram, 1999, 173-195
     Tverdota György: Körmondat és lassított felvétel Alföld 2000. 51. évf. 5. sz. (máj.)
     


     A Biblia és más történetek (válogatott novellák), 1988
     Almási Miklós: Emlékezések a jelenre Népszabadság 1989. 3. 19.
     T. Tedeschi Mária: "A történés a burok: Isten benne ül" Tiszatáj 1989. 3. sz.
     
     Játéktér, 1988
     Almási Miklós: Egy tisztességes mondat titkai Kortárs 1988/9.
     Angyalosi Gergely: A hiány támaszai. Nádas Péter Játéktér című kötetéről Életünk 1989
     Beck András: A szó nehézkedése Jelenkor 1989/9. vagy: Beck András: A szó nehézkedése In: B. A.: Nincs megoldás, mert nincs probléma, Budapest : József Attila Kör: Pesti Szalon Könyvkiadó 1992
     Gömöri, George: Peter Nádas: Játéktér = World Literature Today, (Oklahoma, USA), 1989, summer.
     Károlyi Csaba: Nádas Péter: Játéktér Vigilia 1989/2.
     Nagy Sz. Péter: Nádas Péter: Játéktér Alföld 1989/1.
     Schulz Katalin: Nádas Péter: Játéktér Kritika 1989/3.
     Szilágyi Eszter Anna: Parsival olt Élet és Irodalom 1988/32.
     
     Évkönyv, 1989
     Almási Miklós: Szövegkísérlet, kvázi... Kortárs 1989/11.
     Amacziné Biró Zsuzsa, Cserhalmi Zsuzsa: Évkönyv In: Regények találkozása : érettségi és felvételi segédlet / Amacziné Biró Zsuzsa, Cserhalmi Zsuzsa 1998
     Balassa Péter: Mitől messzire? Jelenkor 1989. 12. sz.
     Dérczy Péter: Vonzás és választás 7 Jelenkor 1989/12.
     Forgách András: A mályvaszín nadrágos férfi Mozgó Világ 1989/9.
     Hima Gabriella: Az elemzés és önelemzés kényszere Alföld 1989/9.
     Károlyi Csaba: A konfesszió dilemmái Magyar Napló 1990/7. 1990. február 15.
     Nagy Sz. Péter: Empíria és ontológia Új Írás 1990/3.
     Toldi Éva: "A létezés botránya" In: T. É.: Összetartozó neszek : versről, prózáról, Újvidék : Forum 1997
     Szász Imre: Évkönyv. Nádas Péter esszéje Új Tükör, 1989. július 30.
     Zentai Mária: Mindig halál Tiszatáj 1990/7.
     
     Az égi és a földi szerelemről, 1991
     Balassa Péter: Lehetséges-e a szerelem metafizikája? Könyvvilág, 1991. 5. sz. 2. [Az égi és a földi szerelemről.]
     Balassa Péter–Varga Lajos Márton: Csak az önmagához való hűség. Nádas Péter: Az égi és a földi szerelemről Jelenkor, 1992. 1. sz. 86–88.
     Borbély Szilárd: A teljesség birtoklása (Nádas Péter: Az égi és földi szerelemről) Magyar Napló 1991/III/17 vagy dec.13??
     Erdődy Edit: Nádas Péter: Az égi és a földi szerelemről Tiszatáj 1992/3. 96-98.
     Jász Attila: Ars amatoria Műhely 1993. 16. évf. 1. sz.
     Kisgyörgy Réka: Ars erotica, scientia, sexualia Látó, 1992. 9. sz.
     Kulcsár-Szabó Zoltán: Anti-antiplaton Alföld, 1995. 9. sz.
     Szabó Ágnes: Ex Libris ÉS 1991/31. 1991. augusztus 2. 11.
     Szirák Péter: "A születésen innen vagy a halálon túl" Alföld 1991. 12. sz. 85-88.
     Tarján Tamás: Nádas Péter: Az égi és a földi szerelemről Kortárs 1991/8. 101-104.
     Thomka Beáta: A befogadás kihívásai Jelenkor 1991. 9. sz.
     Thomka Beáta: Traktátus a kölcsönösségről In: T. B.: Áttetsző könyvtár, Pécs : Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó (Pécs) 1993
     Zsélyi Ferenc: "A szeretet nemtelen kegyelme" Tiszatáj 1992. 3. sz. (márc.) 98-102.
     
     Párbeszéd, 1992
     Almási Miklós: Kasszandra-szövegek. Nádas Péter–Richard Swartz: Párbeszéd Népszabadság, 1992. szeptember 12.
     Balassa Péter: Egy beszélgetés margójára Korunk 1996. 7. évf. 4. sz. (ápr.)
     Borbély Szilárd: A sz(igen/nem)ó két oldala Magyar Napló 1992. 4. évf. 26. sz. (december 25)
     Demény Péter, Láng Zsolt: Dialógus Látó 1995. 6. évf. 7. sz. (júl.)
     Faragó Kornélia: Dialógusban kiteljesedni (Nádas Péter–Richard Swartz: Párbeszéd.) Magyar Szó, 1992. augusztus 8.
     Harkai Vass Éva: Miben reménykedjünk? (Nádas Péter–Richard Swartz: Párbeszéd.) Híd, 1992. 7–8. sz.
     Márton László: Nem kritika Kortárs 1992/11.
     Németh Gábor: Magánbeszéd a párbeszédről Kritika 1992
     Németh Marcell: (Pár)beszélő emlékiratok Pannonhalmi Szemle 1993. 1. évf. 2. sz.
     Sélyi Ferenc: Hárman vagyunk Tiszatáj 1992/9.
     Stummer Andrea: Pár beszéd-darab Bárka 1994. 1/2. sz.
     Tarján Tamás: Az, ami Forrás 1993. 25. évf. 6. sz. (június)
     Vajda Mihály: Bele-elegyedés egy párbeszédbe Alföld 1992
     t. k.: N. P. és R. Schwartz párbeszéde Irodalmi Szemle 1992/10.
     


     Talált cetli és más elegyes írások, 1992
     Bónus Tibor: A bensőségesség terében Alföld 1993. 44. évf. 11. sz. (nov.) 91-95.
     Csontos Erika: Cédulákból katedrálist Magyar Napló 1993. 5. évf. 15. sz. (július 23)
     Faragó Kornélia: A szemléleti megélés nyelvén Híd 1993. 57. évf. 3. sz. (március)
     Hózsa Éva: A Nádas-művek párbeszéde Üzenet (Subotica) 1993. 23. évf. 11/12. sz. (nov./dec.)
     Károlyi Csaba: "mellékesként kezelendő" [Talált cetli és más elegyes írások] Élet és Irodalom, 2000. július 7.
     Németh Marcell: A cetlik összetűzése Pannonhalmi Szemle, 1993. 4. sz.
     Pályi András: A könyvek Európája [Talált cetli és más elegyes írások] Élet és Irodalom, 2000. július 7.
     Porkoláb Tibor: Felhangosított magánbeszéd Holnap 1993. 4. évf. 6. (Új f. 2. sz.). sz. (aug.)
     Reményi József Tamás: Rablott területen Könyvvilág 1993. 38. évf. 2. sz. (február)
     Schein Gábor: Egy újabb cetli Nádas Péter Talált cetli című könyvébe Vigilia 1993. 58. évf. 2. sz. (február)
     Tarján Tamás: Az, ami Forrás 1993. 25. évf. 6. sz. (június)
     
     Vonulás, 1995
     Balassa Péter: A fájdalom szépen visszatért Kritika 1996. 2. sz. (febr.)
     Nagy Gabriella: "Vonulnak bizony a felhők" Jelenkor 1996. 39. évf. 7/8. sz. (júl./aug.)
     
     Esszék, 1995
     Balassa Péter: Erről beszélek Népszabadság könyvszemle 1995. 2. évf. 6. sz. (jún. 3)
     Balassa Péter: Ítéletidőben? Nappali ház 1996. 8. évf. 3. sz.
     Balassa Péter: A Nádas-esszé sorsproblémája Élet és Irodalom 1996. április 5.
     Farkas Zsolt: Most így Holmi 1996. 8. évf. 9. sz. (szept.)
     Földényi F. László: Nádas Péter mondatai Élet és Irodalom 1995. 39. évf. 22. sz. (jún. 2)
     Gács Anna: Vagy-vagyok vonzásában Nappali ház 1996. 8. évf. 3. sz.
     Kovács Dezső: Esszék a mesterségről, a játékról, a halálról Népszabadság, 1988. július 27.
     Orosz István: Az ésszerű és az ésszerűtlen minimum Alföld 1996. 47. évf. 7. sz. (júl.), 90-96.
     Piszár Ágnes: Várakozás a regényre Híd 1995. 59. évf. 12. sz. (dec.)
     Radnóti Sándor: Erotikus kísérletek Holmi 1996. 8. évf. 9. sz. (szept.)
     
     Drámák, 1996
     Hock Bea: "Amit most látsz, az tényleg van" Élet és Irodalom 1996. 40. évf. 30. sz. (júl. 26)
     Bán Zoltán András: Két új drámakötet és néhány régi kérdés Kritika, 1988. 12. sz. 32–34.
     Mész Lászlóné: Nádas Péter drámái M. L.: Színterek. Drámaelemzések. Budapest, 1988, Tankönyvkiadó, 258–287.
     Márton László: Színház vagy irodalom? Vázlat a viszonylag fiatal drámaírókról Alföld, 1993. 6. sz. 41–46.
     Kulcsár Szabó Ernő: Játéknyelv és világkép. Vázlat a magyar dráma 1945 utáni évtizedeiről Jelenkor, 1993. 1. sz. 52–61.
     P. Müller Péter: A zavarba ejtett műbírálat. Nádas Péter drámáinak kritikai fogadtatása 1979–1989 Jelenkor, 1990. 5. sz. 439–445.
     P. Müller Péter: A drámai szereplőteremtés sajátosságai Örkénytől Nádasig Alföld, 1996. 11. sz. 61–72.
     
     Kritikák, 1999
     Schein Gábor: Írói nyelv, színészi nyelv Élet és Irodalom 1999. 43. évf. 22. sz. (jún. 4)
     
     Valamennyi fény, 1999
     Bán Zsófia: Ex libris Élet és irodalom 2000. 44. évf. 7. sz. (febr. 18)
     Lugosi Lugó László: Eltévedni Élet és Irodalom 1999. 9. 17.
     Szijj Ferenc: A fény rövid története Jelenkor 2000. 43. évf. 5. sz. (máj.) 549-552.
     
     
     Színikritikák
     Hajnal Ákos: Süllyesztőben Színház 1996. 29. évf. 2. sz. (febr.)
     Koltai Tamás: Nádas Péter: Találkozás, temetés Kritika 1989/7.
     Sándor L. István: Mit játsszunk? Criticai lapok 1994. 3. évf. 10. sz. (okt.)
     Tarján Tamás: Emberpár Színház 1994. 27. évf. 10. sz. (okt.)
     Radnóti Zsuzsa: A legbotrányosabb magyar dráma (Nádas Péter. Takarítás) Holmi, 2002. február, 167–172.
     Kalligram 2002. október: Nádas Péter 60 éves
     Balassa Péter: Történés, de nem történet: Kommentár Nádas Péter Találkozás című tragédiájához Jelenkor, 1981. 7–8. sz. 629–632.
     Wilheim András: Extremitás és valószerűség. A Találkozás a Pesti Színházban Színház, 1985. 7. sz. 4–7.
     Ungváry Rudolf: Egy sikertelenség tanulsága. Nádas Péter Találkozás című darabja a Pesti Színházban 1985-ben
     
     

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.