hirdetés

Nyílt. Levél.

2006. március 1.
2006. március 1-jétől, mától Németh Gábor a litera új főszerkesztője. Első, ebben a minőségében jegyzett írását alább közöljük.  
hirdetés

Kedves olvasók, fórumozók, szerzők, szponzorok, Világszabadság és ÜberPetőfiÁllat, Demszky Gábor, Bozóki András, Nelson Mandela és Irma néni!

Amikor Csejdy András január végi felkérésére, hogy március elsejétől pótoljam a pótolhatatlant, minimális habozás után igent mondtam, még úgy terveztem, hogy itt egy közepesen viccesnek szánt, rövid szöveg lesz olvasható, egyfelől beszámol majd a litera jövőjét érintő nagyszabású terveimről, másfelől, bonus track, azt is  megmutatja, milyen valószínűtlenül jó fej vagyok.
De nem ez van, hanem.
Hanem az, hogy belesétáltam valamibe, amire a legkevésbé sem voltam fölkészülve.
Február elején bejöttem ismerkedni a szerkesztőséggel, a munka rendjével, a technikai rendszerrel. Ilyesmik. Normális eset. Beszélgetni kezdtünk. Embereket találtam, nem összeesküvőket. Kis fizetéseket, nem túl fényes munkakörülményeket. Elszántságot, kedvet a megújulásra. Aztán, a második hét végén megnyílt egy gödör.
Beleestem, benne vagyok.
Fórumlázadás, vagy micsoda.
Versmetrócsalás, vagy micsoda.
Szavazatcunami, vagy micsoda.
Elmondom, innen, ahonnan én nézem, minek látszik, nem utolsó sorban azokra is gondolva, akik most értesülnek először a történtekről.  Állításaimat a munkatársaimmal folytatott tisztázó beszélgetésekre és - horribile dictu! - az ártatlanság vélelmére alapozom.

A Versmetró szervezőinek felkérésére a litera elvállalta a közönségszavazás technikai lebonyolítását. A szavazás 2005. november 15-én indult. Összesen 26492 szavazat érkezett 1075 e-mail címről, amelyek jelentős része nem létező postafiók. Az eredeti koncepció szerint a szavazat leadása után egy cookie került a felhasználó számítógépére, amely az átlagos felhasználó számára megakadályozza az ismételt szavazást. Miután ez a primér szűrés elég könnyen megkerülhető, három nap alatt több mint ötezer szavazat érkezett legalább 532 helyről az akkor elérhető húsz versre (összehasonlításul: 2005. november 18. után 1075-en szavaztak), ezért a litera a szavazást regisztrációhoz kötötte, és megkezdte a folyamatos naplózást.
Az azóta történtek ismeretében súlyos hibának minősíthető, hogy a litera a szavazást nem nullázta le, nem kezdte újra. Még súlyosabb hiba, hogy a technikai lebonyolításával megbízott szerkesztő február 13-án, éjfélkor nem zárta le a szavazást. Az pedig megmagyarázhatatlan és menthetetlen, hogy az éjfél utáni szavazatdömpingen felháborodva ellen-szavazatokkal próbálta „korrigálni“ az általa hamisnak tartott versenyképet. Hirtelen felindulásból, nem előre megfontoltan cselekedett, és elhatározásáról a szerkesztőség egyetlen tagját sem értesítette. Pár nappal ezelőtt, elismerve mulasztásait és az általa elkövetett visszaélést, lemondott tisztségéről.
A szavazás lebonyolítása során napló rögzítette, hogy a felhasználók mikor regisztráltak, illetve hány pontot adtak az egyes versekre, viszont több olyan információt nem mentett, amelyekre bizonyos esetekben ugyan szükség lehet, ám a litera szerkesztői az eddigi szavazások során gyűjtött tapasztalataik alapján nem számítottak rá, hogy adódhat olyan éles helyzet, amikor hiányozni fognak. Ilyen információ a szavazások időpontja is. Ezért, és nem cinizmusból kérték a szerkesztők a múlt pénteken a fórumozók segítségét, arra alapozva, hogy állításuk szerint többen pontos információkkal rendelkeznek az éjféli eredményt illetően. Sajnos, egyetlen, a litera által rekonstruált állástól különböző helyzetet mutató képet vagy lementett HTML oldalt sem kapott a szerkesztőség. Egy felhasználó küldött eddig egy elmentett HTML oldalt, de azt később visszavonta, így saját adataiból rekonstruálta a verseny végeredményét.
 
Az erre érkező reakciók azt jelzik egyébként, hogy nagyjából mindegy,  mit tesz a litera - ha nem hozza nyilvánosságra a versenyképet, aljas és gyáva, ha nyilvánosságra hozza a rendelkezésre álló adatokból rekonstruáltat, akkor viszont hazudott, amikor azt állította, nem tudja pontosan rekonstruálni. Van-e sapkád, vagy se nincs, az itt a kérdés. Ennek a levélnek a végén például bocsánatot kérek majd a litera nevében. Azok kedvéért, akik ezt ismételten követelik, megemlítem, hogy ez lesz a litera harmadik bocsánatkérése…
A Versmetró szervezői, Balázs Eszter és Kemény Vagyim a szavazás előtt a litera rendelkezésére bocsátották a plakátok digitalizált változatát. A szavazás lezárása után a litera szerkesztői tájékoztatták őket az eredményről. A szervezők e két időpont között sem technikai, sem más természetű instrukciókat nem adtak a litera szerkesztőinek, a szavazatok meghamisításáért így őket nem terheli felelősség. Ha a literától korábban kapott, a szavazás tisztaságát megkérdőjelező információk alapján és a szavazathamisítás ismeretében úgy döntöttek, hogy nem adnak ki díjakat, mert mint írják „a Versmetró olvasóinak interaktivitását előmozdító felület a szavazatok írott és íratlan szabályokat megszegő küzdelmének” terepe lett, az szerintem érthető, még akkor is, ha együttérzek az ügybe belekevert szerzőkkel. Remélem, meg fogjuk találni a módját, hogy nagyrabecsülésünket és többször kinyilvánított bocsánatkérésünket a közeljövőben méltó módon kifejezzük.
A litera munkába lépő főszerkesztőjeként visszautasítom a vádakat, amelyek összeesküvést feltételeznek a háttérben. Túl azon, hogy ennek semmiféle bizonyítékára nem találtam,  az elmélethez felhasznált költők kánonban elfoglalt helye eleve kizárja  ezt a lehetőséget. A mainstream Harkai Vass-Tatár-Tábor trió kontra a kirekesztett Marno? Ez azért így elég vicces, nem? Természetesen bármikor készek vagyunk arra, hogy a kánonról vagy más egyéb irodalmi (vagy akár nem irodalmi) problémáról folytatott, az elemi személyiségi jogokat tiszteletben tartó, érvelő vitának helyet adjunk.
Még egyszer: a szerkesztőség valamennyi munkatársa egyet ért abban, hogy minden alapot nélkülöz az a fórumon rendszeresen ismétlődő feltételezés, hogy a színfalak mögött nagyszabású kánonvédelmi összeesküvés zajlott. Ezért a litera  úgy döntött, hogy a Versmetró szervezőit érintő, becsmérlő kijelentéseket kimoderálja. A moderálás természetes kísérőjelensége bármelyik fórumnak, ahol éles, néha egymást sem kímélő viták folynak, és nem mosható össze a cenzúrával, ahogy a szólásszabadság sem a korlátlan gyalázkodás jogával. A literát senki sem cenzúrázza, ha valaki végigolvassa az eddig érkezett ötszázvalahány hozzászólást, erről könnyen meggyőződhet. A legkomolyabb internetes fórumok ugyanezen alapelvek szerint (lásd: Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének ajánlása) moderálják a hozzászólásokat. A litera eddig azért nem hivatkozott külön linkkel erre az ajánlásra, mert az eddigi viták tónusa ezt a figyelmeztetést nem tette indokolttá. Természetesen továbbra is engedni fogjuk olyan, akár a legélesebben megfogalmazott vélemények megjelenését, amelyekkel nem értünk egyet, de azt nem, hogy a litera felületein gyalázkodó hozzászólások legyenek olvashatók. Bár lehet, hogy ez sokak számára elfogadhatatlan lesz, a személyes, konzervatív véleményem értelemszerűen azonos a főszerkesztőként követett és megkövetelt moderálási elvekkel: a Magyar Köztársaság becsületsértésre, hitelrontásra és rágalmazásra vonatkozó törvényei a netpolgárokra is érvényesek, a Háló eszköz, virtuális tér, de nem külön birodalom, ezért a litera szerkesztői nem kötelezhetők rá, hogy e törvények megsértéséhez felületet biztosítsanak.

Számomra egyébként  kétséges, hogy az internetes szavazások kötelező velejárójának tekinthető-e, hogy a szavazás során a voksolók különböző, úgynevezett szavazat-maximalizálási technikákat alkalmaznak. Mivel a szavazórendszer ezt nem zárta ki, nem tekinthetem jogszerűtlennek ezt az eljárást, és természetesen  semmiképp sem kívánom összemosni a szerveren végrehajtott "korrekció" ügyével,  más kérdés, persze, hogy minden lehetőséggel élni kell-e, csak azért, mert adva van. A szavazás véresen komoly dolog, hiszen játék. Talán nem kéne elrontani, csak azért, mert „a rendszer elégtelensége ezt lehetővé teszi“.

Ide tartozik még, hiszen értelmezése a fórumon a jól cizellált összeesküvés-elmélet részét képezi, hogy a szavazás lezárását megelőző egy-két hétben többször leállt a litera.hu alatt szolgáló szerver. Ez egyébként az éppen akkor futó Filmszemle hivatalos weboldalát működtető www.magyar.film.hu-t is érintette. Éppen ezért került sor február 20-án a litera.hu alatt dolgozó portálmotor cseréjére.

Ami pedig a jövőm literával közös darabját illeti: mindent elkövetek azért, hogy újra normálisan működhessen a szerkesztőség. Mert – és erről eddig nem volt szó – csak két fontos dolog felejtődött el: a) A Versmetró ötletgazdái és megvalósítói a versekért, az olvasókért és a költőkért találták ki ezt a versenyt, b) A litera négy éve szolgálja, szerkesztői és szerzői képességei szerint jól-rosszul, ám mindenkor tisztességes szándékkal az irodalom ügyét. Azon leszek, hogy a megrendült bizalmat helyreállítsuk. És bár sem a Versmetró szervezésében, sem a szavazás lebonyolításában nem vettem részt, a litera nevében mindazoktól elnézést kérek, akik ebben a szomorú történetben megsérültek.
A fórum hangadói, bár  ezt időnként tagadják, fejeket követelnek.
Neltz Tamásé nem elég. Nagy Gabrielláé kell, Kereszturyé kell, Balázs Eszteré, Kemény Vagyimé,  Csejdyé kell. Fizetett hirdetés kell az ÉS-be, szponzorozás, Bozókizás, Demszkyzés, bírósággal fenyegetés.
Persze nem nyíltan, csak éppen, hogy értsük.
Arctalanul, nickname-ek mögé bújva.
A történet ismeretében, szerkesztőtársaim becsületében bízva, és remélve, hogy elegendő fedezet lesz a fenti állítások mögött, a literához adom a nevem:
 

Németh Gábor

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.
Algebrista Algebrista 2006-03-15 07:23

  1.) Nem látom hitelt érdemlően bizonyítottnak a litera által a VersMetró-szavazás ügyében emlegetett „vizsgálat” függetlenségét és törvényességét. 2.) Nem látom hitelt érdemlően bizonyítottnak a „vizsgálatot” végző cég vagy szakértő szakmai és törvényi valamint morális kompetenciáját. 3.) Nem tudhatom, mert a litera nem közölte: ki „vizsgál” és mit „vizsgál” és mikor „vizsgál” és hol „vizsgál” és hogyan „vizsgál” és miért „vizsgál”? 4.) Nem tudhatom, mert a litera nem közölte: mi a „vizsgálat” célja? 5.) Nem tudhatom, mert a litera nem közölte: ki vagy kik és milyen szempontok alapján fogják „értékelni”, „értelmezni” a „vizsgálat” eredményét? Ők mennyiben függetlenek és kompetensek? 6.) Alapos a gyanúm, hogy a litera olyan adatbázist hozott létre és tart fenn a szavazókról, amely a törvény által nem megengedett. Figyelem, ez már nem gyerekjáték! A „jogosulatlan adatkezelés” törvénysértés. 7.) Milyen alapon vonja kétségbe a litera-közeli hangot megütő „Az oximoron-kék erdőkerülő” a magyar rendőrség függetlenségét? Ez utóbbi kijelentését bővebben is kifejtené? Mindösszesen: ez az egész „vizsgálatozás” vélhetően nem szolgál egyéb célt, mint: a.) a litera nyilvánvaló felelősségének elfedését b.) a VersMetró Pályázat kiíró-lebonyolító szervezői, Balázs Eszter és Kemény Vagyim felelősségének elfedését c.) a szavazás egészének hiteltelenítését, hogy erre való hivatkozással ne kelljen díjat kiosztani azoknak a szerzőknek, akiket a litera és VersMetró önkényes módon nem akar díjazni – vélhetően, mert nincsenek benne az ő irodalmi „brancsukban” d.) maguknak a szavazóknak, rajtuk keresztül pedig a költőknek a lejáratását az a.), b.) és c.) pontok teljesülése érdekében. Itt jegyzem meg, hogy messzemenően osztom ÜberPetőfiÁllat (ő hová tűnt egyébként, kimoderálták netán?) törvényességi aggályait, amelyek vonatkoznak: a.) a szavazás adatainak illetve a VersMetró-szavazás végeredményének litera általi, többrendbeli, folytatólagosan elkövetett meghamisítására b.) a szavazás utolsó előtti hetében bennfentes információ kiszivárgotatására egy bizonyos szavazói körnek (a nevet később közöljük, ha szükség lesz rá) c.) többrendbeli, folytatólagosan elkövetett jogosulatlan adatkezelésre. Abbéli aggályomat, hogy a litera, illetve felelős vezetői több alkalommal nyilvánvaló valótlanságot állítottak nyilvános közleményeikben, úgyszintén kénytelen vagyok megfogalmazni. Mint azon fórumozók egyike, akik február 14-én elsők között észlelték és tették szóvá a végeredmény meghamisításának tényét, csalódottságomnak kell hangot adjak. A litera nevű szépirodalmi meddőhányó egy teljes hónap alatt képtelen volt kitermelni 1 milligrammnyi igazságot, a szavazás február 13-i végeredményének kivételével, miközben valóságos (adat)hegyeket mozgatott meg a háttérben. Továbrra is súlyosan aggályosnak találom a litera szavazással kapcsolatos, valamint az átala emlegetett „vizsgálat” során alkalmazott eljárását törvényességi szempontból. A fenti pontokban rögzítettek nem tényközlések részemről, mindössze aggályaimat, alapos gyanúmat fogalmaztam meg annak érdekében, hogy mindannyian tisztábban lássunk.

zsurnaliszta zsurnaliszta 2006-03-10 21:01

Végigolvasva e topikot, meglehetősen elszomorító képet kaphat bárki a mai magyar irodalmat átszövő érdekek és értékek kuszaságáról. Az például azonnal szembetűnik, hogy ennek a szavazásnak a kitalálói és a megvalósítói nem tisztelik a azoknak a szavazóknak a véleményét, akiket maguk buzdítottak szavazásra. Egészen nyílt, diktatórikus reflexek működnek a szerkesztőség és a szervezők részéről: ezt igazolja az a teljességgel tarthatatlan hozzáállás, ahogy megmásítani igyekeztek és igyekeznek a szavazás végeredményét – az szinte mindegy, hogy milyen okból és miként. Ennek a szerkesztőségnek a vezetői vélhetően nem rendelkeznek jó demokratikus ösztönökkel, és ami még rosszabb: úgy tűnik, nem sajátították el egy valóban szabad, és esélyegyenlőségen alapuló irodalmi közélet játékszabályait. Ami itt folyik, részint diszkrimináció is. Talán nem faji alapon, nem poiltikai hovatartozás szerint, hanem egy érdekszövetség eminens érdeki mentén. A litera vezetői, szerkesztői és kritikusai – tisztelet a kivételnek – királycsinálónak képzelik magukat egy köztársaságban. Ez anakronizmus. Majd ők megmondják, mi az irodalom, majd ők megmondják, mi a szép-, a jó-, az igaz(i) irodalom. Majd ők megmondják, kik nyerhetnek meg egy közönségszavazást, és kik nem. Ez az anakronisztikus attitűd jól kivehető a lap írásainak zöméből, lásd pl. a „Szilasi szerint” című rovat. (Zárójelben teszem föl a kérdést: ki ez a Szilasi, hogy rovatot kell elnevezni róla, ráadásul még életében?) Mindez különösen visszatetsző egy, adóforintok tízmillióival gazdálkodó szerkesztőség, a Litera részéről, miközben más lapok legfeljebb csak remélhetik az állami és alapítványi támogatást. Csináljon lapot Szilasi a saját pénzéből, és abban írjon „Szilasi szerint”, ne az adófizetők pénzén! Királycsinálás és/vagy detronizáció – ez történhetett kicsiben ennek a különben jó kezdeményezésnek az esetében is: valakinek vagy valakiknek valamiért nem tetszett a Litera szerkesztőségébem a versmetró szavazásának végeredménye. Ezért először meghamisították a végeredményt. Később közöltek ugyan egy valós végeredményt, de azt is közölték, hogy annak alapján nem osztanak díjat. Miért is? Uraim, hölgyeim, Litera, önök báránybőrbe öltözött farkasokként liberális demokratának igyekeznek feltüntetni magukat, de a demokráciához valószínűleg semmi érzékük, vagy nem sok. A jelenség tünetértékű, és fölveti a kérdést, hogy miként lehetséges irodalmi királycsinálók és kánon-Pinochetek regnálása egy demokratikus európai államban? Készülő cikkemben e szempontok mentén teszek kísérletet a helyzet és hátterének értékelésére.

ÜberPetőfiÁllat ÜberPetőfiÁllat 2006-03-06 06:08

Kedves Provokátor, Nick-név Hamisító Testvér! Kedves Litera! Kedves Balázs Eszter és Kemény Vagyim VersMetró-szervezők! Provokátor, Nick-név Hamisító Testvér, figyelmeztetünk, hogy amit nick-neveinkkel művelsz, önmagában visszaélésnek minősül! Mások nick-nevein beírogatni egy nyilvános fórumra igen csúnya dolog, sőt: a visszaélés minősített esete! Hamis látszat keltése, stb., stb., stb., hadd ne soroljam! Kérhetem, hogy műveljetek most már valami törvényeset a literán, kedves nick-név hamisítók?! Miért is nem moderáltatod ki, kedves Németh Gábor azokat, akik visszaéltek mások nick-neveivel, hamis látszatot keltettek, és gyanúba hozták a kortárs magyar irodalom jó néhány kiváló képviselőjét félreérthetetlen utalásaikkal? Remélem, popperl, visszatérsz közénk! Nagy szükség lenne itt higgadt, világos összefoglalódra: mi történt valójában a literán a hétvégén?! Akik Neltz-ért aggódtok, miért nem aggódtok azokért a költőkért, akikkel hetek óta szórakoznak, játékszerként játszadoznak? Miért nem aggódtok, amikor amikor egymásnak ellentmondó eredményeket, sőt, egymást kölcsönösen kizáró eredményeket és nyilatkozatokat tesznek közzé e lap hasábjain az illetékesek? Mit érezhetett példának okáért a tisztességben megőszült, derék Tábor Ádám, amikor előbb megírták, kap díjat, aztán meg, hogy mégse kap díjat? Elfelejtitek, hogy az egész VersMetró Projekt a költők nevében, a költőkért volt? A költőkre, a költészetre hivatkozva kaptak pénzt a szervezők a szponzoroktól, nem? Aztán meg (ál)nick-neveken, hamis látszatot keltve „csalással” gyanúsítjátok immár nem csak a szavazókat, de magukat a költőket is. Hamisított nick-neveiteken azt a látszatot igyekeztek kelteni, mintha a magas szavazatszámmal rendelkezők saját magukra szavaztak volna, ezerszer és ezerszer és ezerszer… Ismét fölteszem a kérdést: megengedheti magának egy irodalmi portál, aki a költők és írók nevéből él és (elvileg) a költőkért és írókért él, hogy rossz hírbe hozza a kortárs magyar irodalom minden gyanú fölött állóan nagyszerű alkotóit? Mindez gyalázat egy irodalmi lap hasábjain! Németh Gábor, a litera főszerkesztője miért is nem határolódik el az irodalmunk neves alkotóit gyanúba hozó alávaló utalásoktól, vádaktól? Miért is nem moderáltatja ki a meghamisított nick-néven hazug látszatot keltőket? Egyébként sebaj, mindent gondosan elmentettünk… A szavazók többsége – nem csak az első három helyezett esetében – valószínűleg élt a szavazási rendszer adta lehetőségekkel. Vagy annyira naív lenne a tisztelt szerkesztőség, hogy azt hiszi, másként volt? Ha az egy versre leadott szavazatok IP-címeit nyilvánosságra hoznák, mindez azonnal nyilvánvalóvá válhatna! Persze, ez se biztos módszer, ahogy már utaltak erre a topicban: van olyan internet- szolgáltató, amely 1 db. IP-címhez több vagy akár több száz felhasználót rendel! Különben is, az adatvédelmi törvényt valamint az adatvédelmi ombudsman ajánlásait figyelembe véve ezek az adatok nem hozhatók nyilvánosságra! Az adatok, amelyek talán valóban „félreértésre” adhatnának okot nem csak az első három helyezettel kapcsolatban, hanem a további favoritokat illetően is, magas pontszámaik okán: 4. Marno János Szeptemberi átirat 621 szavazat 5. Marno János Át a márvány-hídon 607 szavazat 7. Szabó T. Anna Állatok 381 szavazat 8. Szabó T. Anna Bizsu 380 szavazat 28. Kemény István Lebegés a budai polgárság és Isten között 338 szavazat 77. Harcos Bálint A gettóban áll egy fűzfa 375 szavazat 74. Karafiáth Orsolya A menetrend szerint 359 szavazat 67. Karafiáth Orsolya Az utolsó szoba 344 szavazat 61. Békés Pál Helyzetdal a Csikágóból 311 szavazat Ez itt a százból mindössze kilenc költeményre leadott több ezer szavazat! Egészen pontosan 3378 szavazat. A meghamisított nick-néven beirogató Provokátor Tetsvér szerint Marno János, Szabó T. Anna, Kemény István, Harcos Bálint, Karafiáth Orsolya, Békés Pál mindannyian „csalók”? „Csalók”, akik egy szál magukban nyomták az entert éjt nappallá téve, hogy több ezer szavazatot összehozzanak maguknak? Kemény István – „csaló” ??? Marno János – „csaló” ??? Szabó T. Anna – „csaló” ??? Harcos Bálint „csaló” ??? Karafiáth Orsolya „csaló” ??? Békés Pál „csaló” ??? Ami a fenti szavazatokkal összefüggésbe hozható bármilyen adat nyilvánosságra hozatalát illeti: kedves litera, valóban nem árt tanulmányoznotok az adatvédelemről szóló törvényt, annak rendelkezéseit, mielőtt bárkit - akár csak véletlenül - rossz színben tüntetnétek fel az impozáns névsorból! BOCSÁNATKÉRÉS A litera-főszerkesztő Németh Gábor, a felelős szerkesztő Nagy Gabriella, az ex-litera-szerkesztő Neltz Tamás valamint a VersMetró-szervező Balázs Eszter és Kemény Vagyim személyével kapcsolatos kifogásolható kijelentéseimért az összes érintettől bocsánatot kérek! Kijelentem, hogy nem állt szándékomban megsérteni őket. Ha mégis így történt, az súlyosan kifogásolható részemről. Kijelentem, hogy a továbbiakban tartózkodni fogok a fenti személyeket illető kifogásolható kijelentésektől. ÜberPetőfiÁllat

szavazatcumi szavazatcumi 2006-03-05 16:40

 736. szavazatcumi 2006.03.05. 16:15 Ami itt folyt az nem forradalom, és ti nem vagytok forradalmárok, hanem veszettek vagytok, akik megveszekedett rágalomhadjáratát itt semmi sem tudta fékezni, és ezért valóban nagyon sokan sérültek, főleg a költők közül, és ez a ti "ÉRDEMETEK" kedves VESZETTEK!. Elsősorban a költőknek és költészetnek okoztatok irdatlan kárt, hiszen nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen ócska botrány után bárki támogatni akarna egy újabb versmetró projektet. Ki akarna ilyesmibe keveredni? Már pedig kint lenni a metrón volt a legfontosabb része ennek a projektnek, és nem az, hogy ki nyeri meg ezt a nyomorult buta szavazást. Kérem a Literát, hogy tegye fel a korábbi (ELŐZŐ ÉVI) versmetró eredményeket és a verseket is valahová. Szeretném tudni mi történt a korábbi szavazáson! előzmény : popperl (#735)

ÜberPetőfiÁllatka ÜberPetőfiÁllatka 2006-03-05 13:54

 734. ÜberPetőfiÁllatka 2006.03.05. 13:49 Sőt tovább megyek! Azt javaslom, hogy átmenetileg a Litera zárja be az egész fórumot, úgy ahogy van, hogy abbamaradjon végre néhány bomlott elméjű alak rágalmazási, mocskolódási hadjárata és lenyugodhassanak a dolgok.. Legjobb volna, ha átszoknának más portálokra, ehhez nyilván időre van szükségük. Úgyhogy szerintem egy-két hónap szünet nem árt. a Látogatók nagyrésze úgysem a fórum miatt jár ide. Leveleket így is lehet majd írni a szekesztőségnek, a szerkesztőség pedig eldönti, hogy ezek közül mit akar közölni, pont úgy ahogy a nyomtatott sajtóban is teszik. előzmény : ÜberPetőfiÁllatka (#733) válasz erre 733. ÜberPetőfiÁllatka 2006.03.05. 13:33 Megmondom miért nem hiszem egy szavadat sem megbomlott, súlyosan skizó tüneteket mutató ÜberPetőfiállatom! Ugyanis nem lehet pontosan ugyanazon a néven bejelentkezni ide, két embernek, kivéve, ha te magad jelentkezel be ide, hol egyik, hol másik agyféltekéddel, akik nem tudnak egymásról. Már megint kezded az elképesztő rágalom hadjáratodat. Az egyik agyféletékedet vidd orvoshoz. előzmény : ÜberPetőfiÁllat (#732) válasz erre 732. ÜberPetőfiÁllat 2006.03.05. 12:20 FIGYELEM!!! AZ ALÁBBi BEJEGYZÉS (730.) NEM TŐLEM, tehát NEM ÜberPetőfiÁllatól SZÁRMAZIK!!! Újabb sajtótörténeti pillanat: vélhetően a litera emberei, nick-neveink alatt hamis bejegyzéseket tesznek közzé! Tehát már a fórumukat is hamisítják! Gyerekek, ez mindennek a teteje! Nem hiszem el! Ezzel új fejezet kezdődött tiltakozásunk történetében! Az, hogy egy interenetes fórumot központilag hamisítsanak - abszolút példa nélkül való amagyar net történetében! Németh Gábor főszerkesztő úr, ébresztő, amíg nem késő! válasz erre

szavazatcumi szavazatcumi 2006-03-04 17:00

 Szavazatcumi! Legihandabandázás Budapest! Itt a Budapesti légihandabandázók szövetsége! Figyelem, figyelem Neltz baba! Lehet, hogy a végén neked megkegyelmezünk! Majd még gondolkozunk rajta, de addig is, széttrancsirozzuk a mogyoródat, befizetünk neked egy kis kihallgatást a Gyorskocsi utcában, feljelentünk az APEHNÉLnél, mert ahhoz nagyon értünk barátocskám feljelentősdit játszani! Abban első osztályúak vagyunk és nyerők! Kifingatunk barátocskám! Mármint, ha akarunk! De lehet, hogy megkegyelmezünk neked, majd még meglátjuk. A lényeg az, hogy ha mi úgy döntünk, hogy mindenkit átverünk és agyagbadöngölünk akkor márpedig az úgy léesz! Miért? Csak! Mert nekünk így esik jól! Ezt jól jegyezzétek meg. Ha egyszer eldöntöttük, hogy szétcsaljuk ezt a szavazást, és lealázzuk a költőket a kettesbe, akkor nekünk senki nem állhat az utunkba! Akkor igenis lesz díjkiosztás, úgy ahogy mi azt kitaláltuk, ahogy beállítottuk az adatokat! Jogunk van hozzá, mert nagyon sok időt és energiát fektettünk már ebbe a kis szavazathamisításunkba és ezért nekünk itt BEFEKTETÉSEINK vannak, amiket mi meg fogunk veletek téríttetni egy jó kis díjkiosztással, amin halálra fogjuk magunkat reöhögni, ti vadbarmok. És ha nem így lesz, akkor nincs kegyelem, mindenkit jelentünk szépen fel az APEHNÉL! A RENDŐRSÉGNÉL! A BÍRÓSÁGON! Mi vagyunk az országos feljelentő szövetség! Illetve a handabandázó szövetség, ami ugyanaz fordítva. Tanuljátok meg, hogy a törvény a handabandázók szövetségének pártján áll mindenkor. Főleg, ha baromi agresszívan követeljük a kinyírásotokat és a megbüntetéseteket, amit megérdemeltek, mert átvertünk titeket. És akit mi átverünk az megérdemel minden nyomort, beleértve a mogyorószétlapítást. Legközelebb tegyetek fel egy jobb programot barátocskáim, amin nem lehet csalni. Addig is az lesz, amit mi mondunk. Mert nekünk így esik jól.Pont.

ÜberPetőfiÁllatka ÜberPetőfiÁllatka 2006-03-04 15:12

sok szeretettel küldöm valamelyik agyszilánkom hozzászólását is!  689. ÜberPetőfiÁllatka 2006.03.04. 14:59 Orvosom tanácsára rendszersen le kell írnom a fenyegetéseimet, mert úgy javul az oxigébellásátsom: úgyhogy mivel utolsjára 11.51-kor fenyegetődztem ezen a néven most újra nekiállok, mert imádom fejleszteniaz oxigénellátásomat. tehát: APEH! APEH APEH!!!!! GYORSKOCSIUTCA! (egyébként én tényleg jártam már ott és hát az egy élmény gyerekek, mindenkinek tudom kivánni eztet a tapasztalatot!!!) APEH! BÍRÓSÁG! BÖRTÖN! ez jár nektek, mert hagytátok, hogy hülyét csináljunk belőletek. Aki meg hülye az megérdemli. Mindent megérdemel! főleg az APEHET meg a gyorskocsi utcát, meg a börtönben a seggbedugást! az a legjobb!! ezt mind megérdemlitek, mert rossz szavazóprogramot tettetek ide fel, és mi élveztük kihasználni. Viszont azt nem viszitek el szárazon, hogy annyi időt és energiát fektettünk ebbe a szavazásba, most meg szarrágó módon képesek volnátok elcsalni a DÍJKIOSZTÁST! a díjkiosztás a mi győzelmünket szimbólizálja, hogy azoknak adjátok a díjat, akiket mi erre kiválasztottunk! győzzön az ügyesebb! mi voltunk az ügyesebbek! nevetségesek voltatok azzal a kisérletetekkel, hogy javítsatok a költők átlagán! ha egyszer mi lerontottuk, az átlagot szépen úgy kellett volna hagynotok, nekünk ehhez jogunk van, mert ti otthagytátok azt a sok szép rést nekünk, amin mi befértünk. Úgy kell nektek. Jöjjön a díjosztás, különben röpültök az apehbe meg a börtönbe, meg jön a nyilvános akasztás is ne aggódjatok. huh de jó volt, sokkal jobb a a tődöm, esküszöm ez most tényleg jól jött ez az oxigénkúra.

ÜberPetőfiÁllatka ÜberPetőfiÁllatka 2006-03-04 15:11

ja és kedves Németh Gábor, itt jön a másik agyféltekém is, aki neked beidézi chiarezz.-t:  687. chiarezza. 2006.03.04. 14:15 Az a helyzet, hogy nem egyedül überpetőfiállatot illeti meg dicséret és jutalom. Én is kivettem a részem a szavazgyártásból! mondjuk nem esik jól hogy überpetőfiállat ezt szereti euphemisztikusan szavazamaximálásnak hívni, mikor én nekem külön öröm hogyha hamisíthatok, csalhatok, de ennek nem is akarok nagyon sok figyelmet szentelni, merthiszen tudjuk hogy egész iparágak épültek arra, hogy a törvények és szabályok által le nem fedett felületekre alapozódjanak! úgyhogyha ők megtehetik miért ne tehetnénk meg mi is, mi vagyunk a fejlődés motorjai! amikor álcimek ezreiről adtunk le szavazatokat, akkor csak a világ jobbitásán fáradoztunk. Tudjátok mekkora kéj volt egyest adni ennek a sok überköltőnek! meg is volt az eredménye az első három helyezett kivételével mindenki kettest kapott!!!!! hahahahahaha! kettest! 100 vers és a költők közül csak három volt jobb mint kettes! a többi mind kettes! egy nyomorult tizes skálán! tudjátok ebbe mennyi rohadt sok munkát kellett belerakni? iszonyu sokat kellett ezért dolgozzunk, de megérte, hülyére röhögtük magunkat, és közismert hogy ez mennyire egészséges, fejleszti a hasizmot meg az oxigén ellátást. szóval nekünk munkánk van abban, hogy a költők így leszerepljenek, sok munkánk, rengeteg egyest kellett kiosztanunk ezer es eszer es eszer egyest, irtozatosan sok egyest, hogy ez oösszejöjjön, de összejött, és most követeljük munkánk jutalmát a díjosztást. Ha a litera volt oly naiva, hogy ennyi rest hagyott nekunk, akkor egye meg amit fozott, senki sem mondhatja azt, hogy nincs jogunk ezer es esez szavazatot leadni egyszal magunk, ha egyszer erre mod van. mintahogy szerintem olni is szabad, csak ugyesen kell csinalni, hogy senki eszre ne vegye. de ez itt sokkal jobb, mert meghalnia sem kell senkinek, es megha eszre sem veszik sem szamit, mert mi akkor is kikoveteljuk azt a nyomorult dijosztast! akarjuk latni a mi elso helyzetteinket, es a sok hulye kettes koltot. jogunk van mindenhez ami nincs kifejezetten tiltva, vagy jogunk van minden lukhoz, amit a ketbalkezes litera nem tapasztott be, hanem nyitva hagyott. nah, ez is milyen jo volt, ezt leirni! ne féljetek lesz dijkiosztas, meg meeg az apeh is eler titeket, az APEHHHHHHH, meg a koztarsasag keze, meg a birosag minden, es meg egy jot is röhögtunk... jajj hova tüntek az ékezeteim, mindegy ez van, eltüntek az ékezetek, ki nem szarja le, meg titeket mindannyiotokat. eljen a csalas, eljenek az kettes koltok! chichichi hapci! előzmény : chiarezza (#684)

ÜberPetőfiÁllat ÜberPetőfiÁllat 2006-03-04 07:02

FÜLBEJÁRÓ: Kedves Gabi "VagyMicsoda" Bácsi! Alább következzenek a szikár tények VersMetró-szavazás ügyben: 1.) A litera meghamisította a 2005-2006. évi VersMetró-szavazás végeredményét. A hamisítást a szerkesztőség közleményben ismerte el, vállalta a felelősséget, aminek nyomán Neltz Tamás, a litera szerkesztője távozott posztjáról. - Nyilvános szavazás, felmérés, közvélemény-kutatás adatainak meghamisítása bűncselekmény. - A nyilvánosság megtévesztése, hamis tény nyilvános közlése úgyszintén törvényellenes. - Esetleg fölmerülhet még gondatlanság a litera részéről, ami a nyilvános adatok kezelését illeti. 2.) Miután – a nyilvánosság nyomására – a litera helyreállította a VersMetró-szavazás 2006. február 13-i záró képét valamint az azon alapuló végeredményt, továbbá közölte a versenyben résztvevők helyezéseit pontszámaikkal egyetemben, a törvényes rend, úgymond, helyreállt. Ha Nagy Gabriella felelős szerkesztő a saját maga által publikált végeredményeket utóbb átminősíteni, relativizálni igyekszik – ez egyrészt nem vehető komolyan, másrészt visszatetsző, harmadrészt N. G. intellektuális-morális képességeire vet rossz fényt. Szerintem a litera szerepe ebben a történetben megszűnt a 2006. február 13-i „külső, független szakértő” által megállapított, „többször ellenőrzött” végeredmény közlésével. 3.) A hiteles végeredmény megállapítását és közlését követően Kemény Vagyim és Balázs Eszter VersMetró-szervezőknek törvény által előírt kötelezettsége, hogy a VersMetró Pályázat kiírásában kilátásba helyezett közönségdíjakat („különdíjak”) méltó módon és körülmények között átadja. - Amennyiben a VersMetró-szervezői nem tesznek eleget törvény által előírt kötelezettségeiknek, csalás illetve szélhámosság alapos gyanújával bárki följelentést tehet ellenük. Nagyon szubjektíven és nagyon komolyan annyit tennék hozzá mindehhez: nem óhajtanám e történet egyik szereplőjét se vasba verve látni az M1-en, amint kitakart szemmel nyilatkozik egy sok milliós csalás-sorozat gyanusítottjaként.

kiskavics kiskavics 2006-03-01 20:54

 Egy megoldási, vagy inkább feloldási javaslat. Hogy mi történt éjfél előtt, éjfél után ezt még nyilván lehet elemezni és a megfelelő tanulságokat levonni, további védekezést kitalálni a jövőre. Azonban, lehetne talán mégis díjat osztani, és egy viszonylagos boldog pontot tenni az egyébként nagyon sikeres versmetró projekt végére. (igen nagyon sikeres, hiszen a cél megvalósult, a plakátok kinn voltak a metróban!) A díj sorsát a résztvevő költőkre kellene bízni. 1. A résztvevő költőket össze kell hívni egy buliba. Aki megjelenik a bulin, azon költők nevét egy kalapba tenni és Fortunára bízni a győzelmet: A kalapból három nevet kell kihúzni. 2. Vagy, ha a költőknek kedvük van egymásra szavazni, a szavazást emailben is el lehet intézni. Mondjuk magukra nem szavazhatnának, és meghatározott dátumig el kellene küldeniük a szavazatot 3 példányban: egyet a Literának, egyet a Balázs-Kemény párosnak és egyet egy független személynek. A szavazásban csak azok vesznek részt, akinek a szavazatai a meghatározott határidőig megérkeznek. A beérkezett szavazatokat a három társaság külön-külön összegzi, majd egymással egyezteti. Az első három helyezett megkapja a díjat (lehetóleg egyenlő díjat). Ennek a verziónak az a gyengéje, hogyha sok az egyenlő szavazat, akkor megint csak kalapból kell a győzteseket húzni.

csokuti csokuti 2006-03-01 17:51

Mint a Versmetró résztvevője, a következőket szeretném ehhez az egész szerencsétlenséghez hozzáfűzni: 1, rossz ötlet volt szavazósdit játszani 2, kár volt ilyen véresen komolyan venni 3, fölöttéb kínos a T. szerkesztőségnek hibát hibára halmozó szerencsétlenkedése 4, a fenntiek alapján nem áll jól a T. szerkesztőségnek megsértődni 5, mindettől függetlenül jómagam - felteszem jónéhány szerzőtársammal együtt - sem a szavazóverseny megnyeréséért, sem bármiféle díj reményében, hanem egy igen széles olvasóközönség megszólításának esélye okán vettem részt a VersMetró-akcióban. Keserű szájízzel, mindazonáltal kiváló tisztelettel, az olvasóknak köszönettel, a fórumlázadóknak baráti üdvözlettel, (a nickeket számonkérőknek: Kuti Csongor)

korovjov korovjov 2006-03-01 16:36

 Viszont nem lenne rossz ezt az egészet az "anyatopikban" tárgyalni, nem? Ui. a Nyílt.Levél ahhoz a témához kapcsolódik, tehát minek kivinni. Hadd lássunk mindent egységben. :) De persze szabadság van.