hirdetés

Spiró György 70 éves!

2016. április 4.

Spiró a kezdetektől kíméletlen, hű kutatója volt a kelet-európai térség társadalmi folyamatainak és az emberi léleknek. Indulása radikális, ám ami ritkább, ebből a radikalizmusból jottányit sem engedett egész pályáján. – Spiró Györgyöt 70. születésnapján Nagy Gabriella köszönti.

hirdetés

„'Hetven arca van a Szentírásnak', mondák a régi jó bölcsek; na ja, de az mégis ugyanaz a Szentírás” (A Jövevény). Spiró Györgynek egy arca van, mely hetven szögből nézve sem változik. Személyiségének állaga szilárd, kemény fából faragták. Ha bolygó lenne, kardinálisnak nevezném.

Spiró György öntörvényű, gondolkodó elme, szellemi ember. Négy műfajban is a legnagyobbak közé tartozik, kevés alkotó találtatik a kortárs palettán, aki egyformán nagy dobásra képes a novella, a nagyregény, az esszé és a dráma terepén. Ki állíthatná tornasorba az Álmodtam neked novelláit, nagyregényei közül (mondjuk) a Fogságot, a közép-európai drámáról írt tanulmányait és a Csirkefejet? Lehetetlen.

Radikális szemlélet és vadállati gúny: e szavakkal jellemezte nemrég Kertész Imre Sorstalanságát. Ez a két jelző jellemzi legpontosabban Spiró alkotói világát is. Kertész Imre 2002-ben így köszönti Spirót Elsötétítés című drámájáért kapott díj átvételekor: „Valami egészen különös szellemi izgalom feszült ezekben a darabokban”. Majd: „Fiatal művész számára veszedelmes csapdákat tartogatott a kor: Spiró egyikbe sem lépett bele. Nem adta fel, de nem is engedett. Nem lett konformista nómenklatúra-szerző, de a sebeit nyalogató, megkeseredett dilettáns sem.” Tizennégy év távolából is érvényes szavak. Spiró a kezdetektől kíméletlen, hű kutatója volt a kelet-európai térség társadalmi folyamatainak és az emberi léleknek. Indulása radikális, ám ami ritkább, ebből a radikalizmusból jottányit sem engedett egész pályáján.

A társadalomtudós szigorú fegyelmével, aprólékos, a legparányibb részletekre kiterjedő kutatómunkával tárja fel a kelet-európai régió mentalitástörténetét. „Keserű szenvedéllyel” (Kertész), „mélységes antropológiai pesszimizmus”-sal (Keresztesi), mégis a legevidensebb együttérzéssel követi nyomon a különféle magatartásmintákat követő hőseinek sorsát. Spiró markáns, éles, provokatív, több mint harminc műve közül jó néhány vihart kavart, és a mai napig nem marad visszhangtalan szinte egyetlen megszólalása (interjúi, egyéb publikációi) sem. Mellékes, hogy igazat adunk-e neki, jó szolgálatot tesz mentális egészségünk védelmében, amennyiben – ha akartalanul is – heves vitára, ellenérvek megfogalmazására, egyáltalán gondolkodásra késztet.

Spiró szkeptikus olvasó és szkeptikus író (Radnóti), akár egy szeizmográf regisztrálja a nagy történelmi folyamatok irányát, elmozdulásait, az emberi mentalitás változásait, tárgyát nem ereszti, újabb és újabb kétkedő vizsgálat alá vonja. Hozzávetőleg tíz nyelven olvas, három-négy nyelven beszél, a kelet-európai társadalmak és irodalmak kutatója, de nem csak ezért képes tágabb perspektívából, viszonylagos távolságból szemlélődni, hanem például azért is, mert kevés az a bölcsész, művelt értelmiségi, aki nagyobb szenvedéllyel olvasna jószerével hozzáférhetetlen műveket (is), mint ő.

Spirónak nincsenek illúziói, lesújtó véleménnyel van a mindenkori hatalomról, mérnöki pontossággal ábrázolja működésének mechanizmusát és árnyékában az emberi kiszolgáltatottságot. Makacs racionalista sebészi humorral, mániás kutatója mindannak, ami a történelem fogságában, a permanens válságban az emberi tudatban végbemegy.

De csönd. Lehetetlen pár mondatban összefoglalni egy unikális életművet, Spirót olvasni kell. Ha egy ember csak annyit tud Spiróról, annyit lát, ami az Álmodtam neked novella egyetlen, záró jelenetében benne van, már jutott valamire önmagával:

„Jobb kezemmel a két lábát karoltam át, a bal kezemet a hóna alá csúsztattam, óvatosan lefektettem.
– Most betakarlak – mondtam.
– Jó – suttogta, és megint elnevette magát.
– Álmodtam neked egy jó témát.
– Mondd el.
– Fáradt vagyok. Reggel.
– Nem felejted el?
– Nem.
Betakartam, kimentem az előszobába, leoltottam a villanyt.
Másnap vittük be a kórházba. Biztos voltam, hogy elfelejtette. Nem kérdeztem meg, csak összezavartam volna.
Másnap este meghalt.”

Spiró György hetvenéves. Aligha hiszem. Fiatal, kockázatvállaló szellem.

Éljen soká!

 

Fotó: Valuska Gábor

Nagy Gabriella

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.
Ktesibios Ktesibios 2016-04-04 18:50

Hetven? ez ki van zárva. Valaki nagyon elszámolta magát. Max. ötven. De akárhogy is van, boldog születésnapot, sok-sok évet és sok-sok művet még, ezt kívánom!

Liszenko Liszenko 2016-04-04 18:22

Egy ellenvélemény:
http://konzervativok.blogspot.hu/2008/09/spr-igazsgbeszde.html