hirdetés

Szerelmes Arany – A zsűri értékelése

2017. október 21.

Arany-verset írni: a feladat, valljuk be, abszurd. De egy elérhetetlenül magas célpont is szép nagy ugrásokra sarkallhat. – A Litera Szerelmes Arany pályázatát két zsűri bírálta el, a nyílt pályázatot szakmai, a meghívásos pályázatot volt gyakornokainkból álló zsűri. A pályázat esten elhangzott értékelését olvashatják.

hirdetés

A Szerelmes Arany nyílt pályázat értékelése

Arany-verset írni: a feladat, valljuk be, abszurd. De egy elérhetetlenül magas célpont is szép nagy ugrásokra sarkallhat. Valami azonban okvetlenül kell hozzá, sőt minimum két dolog. Az egyik a verselés biztonsága. Lehet, hogy Arany titokban sok mindent elkövetett versben, de verstani hibákat biztosan nem. A másik, amit nehéz feltételezni: hogy gyökeresen más poétikai elvek szerint írta volna erotikus verseit, mint a többieket. A beérkezett 32 pályamű egy része a verselés gyarlóságain vérzett el. Néhány igényesebb darabot pedig azért nem tudtunk figyelembe venni, mert a vers alakításának módjában Arany szellemujja sehogyan sem volt fölfedezhető.

De nézzük inkább azt, aminek örülni lehet. A három díjon kívül egy különdíjat is ki tudunk osztani, Arany verses kisepikájának egy olyan gyarapításáért, amely Márton László szerint „egyensúlyban tartja a humort és az erotikát, és megpróbál valamit kezdeni Arany nem kanonizált jellegzetességeivel".


Az értékelést a díjátadón a zsűri elnöke, Várady Szabolcs olvasta fel.

A három pályadíjas műnek közös vonása, hogy valamilyen módon egy-egy konkrét Arany-műhöz kapcsolódik. Vagy az adott vers formáját tölti meg új tartalommal és színezettel, vagy jóval vaskosabb változatát mutatja be, amelyet mi eddig csak a szemérem parancsára átfinomított formájában ismertünk eddig. Bolond Istókot Klárcsi, úgy tudtuk, hiába invitálja a szobájába. „Késő van, instállom" – szabadkozott Istók. Most kiderül, hogy az első változatban még nem volt ennyire bolond. És van, amit Klárcsi jobban szeret, mint a zsebébe gyűrt sóskiflit.
Az Aranyban bujkáló erotika ritka felszínre törése a Toldi szerelmének az a jelenete, amikor Örzse, a bosnyák bán Lajos királyba szerelmes lánya megosztja ágyát a bánatos Piroskával. Arany itt, magához képest, messzire merészkedik. „Odafeküdt mellé; csókolta, ölelte; / Gyenge fehér vállát pirosra lehellte." De van-e tovább? Van bizony! Csak azokat a strófákat Arany később átsatírozta, amelyekben a két más-más felé reménytelenül húzó vágy enyhülést keresve önfeledten egymásba lobban.
Azonos neműek testi vonzalmát azonban csak nők közt tudja elképzelni Arany. Ez derül ki a harmadik díjazott versből. Arany leplezett viszonya a nemi élethez tehát több oldalról is megvilágosodik.

Márton László, Milbacher Róbert, Várady Szabolcs

 

 

A Szerelmes Arany meghívásos pályázat értékelése

Zsűriként az volt a feladatunk, hogy kilenc alkalmazott írásmű közül kiválasszuk a legjobbat: a pályázat műfajiságából adódóan nem szabadott csupán arra koncentrálnunk, hogy melyik szerzőnek sikerül a leghitelesebben megidéznie Arany János hangját és szellemiségét, hanem mindenképpen egy olyan munkát kellett megneveznünk a legkiválóbbként, amely túl tud mutatni saját funkcionalitásán, hogy, ha mondhatom így, a szövegek lehetségesen önálló, a pályázat világán kívül elképzelt relevanciáját keressük. Így, bár több szerző is maradéktalan zsenialitásában idézte elénk az Arany által befutott nyelvi pályák sokszínűségét és választékosságát, a díjat egy olyan költő veheti át, akinek verse talán nem a legnagyobb magabiztossággal pengeti a mimézis húrjait. Ugyanakkor képes arra, hogy 2017-ben hitelesen, és ami a legfontosabb, érdekesen, az Arany korát meghaladó poétikai eljárásokat a szövegvilágába organikusan beillesztve hozzon létre egy olyan erőteret, amelyben a költő nyelvi univerzumának kiaknázatlan továbbírhatósági lehetőségeit láthatjuk a maguk igazi mélységében.

Az értékelést a díjátadón a zsűri elnöke, Csete Soma olvasta fel.

Mindenki a nyomába eredt Arany libidójának, ez kétségtelen. Voltak, akik hiánytalanul akartak rekonstruálni valamilyen szemérmes, többszörösen eltávolított szexuális tapogatódzást, Arany feltételezett közeledését saját erotikájához, és voltak, akik fel akarták forgatni a költő erkölcsi és ábrázolásmódbeli viszonylatainak minden összefüggését, hogy a pályázatban kétségtelenül megbúvó groteszkség felszínre hozásával valami igazán, önmagába roskadóan humorosat tárjanak elénk.

Díjazásra mégis egy olyan szöveget választottunk, amely nem elsőrangú stratégiai húzásként kezeli a fasz vagy a baszás szó versbéli szerepeltetését, valamint Arany vélt magatartását a téma iránt nem célként határozza meg, hanem pont hogy leküzdendő akadálynak látja és láttatja, keresztülverekedve magát rajta pedig valamiféle mélyebb, Aranyon már túlmutató magyar költészeti igazságot sejtet. Egy olyan verset, amely nem csak a pályázat apropóján lokalizálja Arany Jánost, ezt a mi nulladik modern költőnket a magyar líra olyan ősalakjaként, akinek a kezében szövegileg először szétszálazhatatlanul futhat össze szerelem, kúrás, magány és beteljesületlenség. A Litera díját tehát Kukorelly Endre veheti át.

Csete Soma, Modor Bálint, Pokorni Anna Alíz, Szabó Liza, Vida Kamilla

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.