hirdetés

Szijj Ferenc: Három szonett Tandorinak

2018. december 30.

A Szépírók Társasága a Literával közösen felolvasóestet szervezett Tandori Dezső születésnapjára, december 8-ára, a Szimpla Kávézóban. Az író huszonnégy verseskötetét sorsolták ki a fellépők között, akik a kötetekre reflektáló szövegeket írtak. – Szijj Ferenc versét olvashatják.

hirdetés

1. Előszó a második kiadáshoz

A második kiadás lényegében az első kiadás utánnyomása,
azzal az eltéréssel, hogy a szövegben néhány dolgot kijavítottunk,
illetve világosabbá tettünk, néhol folytattuk a gondolatmenetet
és hivatkoztunk az irodalomelmélet újabb fejleményeire.

Úgy döntöttünk viszont, hogy elhagyjuk az első kiadásban
szereplő utolsó fejezetet (Az irodalom tanulmányozása
a középiskolában), mely első megjelenése (1946) után
tíz évvel elavultnak látszik már csak azért is, mert számos helyen

megvalósultak azok a reformok, amelyeket ott javasoltunk.
Továbbá korszerűbbé tettük a bibliográfiát, amennyiben
elhagytunk néhány kevésbé fontos vagy nehezen

hozzáférhető munkát, s helyettük egy kis válogatást
nyújtunk abból a hatalmas irodalomból, melyet
az utóbbi nyolc évben szenteltek ezeknek a kérdéseknek.

(René Wellek – Austin Warren: Az irodalom elmélete, ford. Szili József, Osiris, 2002)

2. Jegyzet

Hetvenkilencben, irodalomelméleti vizsgán
Horváth Ivánnál egy szonett volt a beugró.
Elég lazán vettem a dolgot,
tizennégy sorra, szonettversszakokra

tördeltem fel a Wellek–Warren-féle tankönyv
egyik előszavát, s szépen leírtam.
A szöveg persze nem szólt semmi lényegesről,
de – gondoltam – épp ez benne a pláne,

úgyszólván egy avantgárd gesztus ez,
és akár főhajtás is lehetne
egyik kedvenc szerzőm, Tandori Dezső előtt,

kinek Még így sem című könyve valamiképp
már kezembe került, s elég nagy hatást
tett rám, aki még csak álmodoztam versirásról.

3. Jegyzet a jegyzethez

Tíz éve írtam ezt a jegyzetet,
mikor a Beszélő folyóirat
egyik számához felkért többeket,
írjanak köszöntőt Tandorinak.

A jegyzetet akkor már annyira
megdolgoztam, hogy sorokra lehet
szedni, s valami ritmust is kiad,
mondhatnánk, titkos és néma szonett,

de akartam hozzá egy igazit,
s most itt az alkalom, a nyolcadik
x, akkor megírom, dacára hogy

a versforma, a ritmus és a rím
nincs a legfőbb prioritásaim
között. És akkor ezzel megvagyok.

Fotó: Oláh Gergely Máté

Videó: Kis Norbert

Szijj Ferenc

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.