hirdetés

Szociográfia ma - Az Egy világnézeti klubban

2012. május 14.

A Litera Egy világnézeti klubjában 2012. május 15-én este 7-től a szociográfia mai helyzetéről beszélgetünk a Nyitott Műhelyben. A vendégek: Bódis Kriszta, Szűcs Teri, Tódor János és Závada Pál. A beszélgetést Munk Veronika vezeti.

hirdetés

Beszélgetésünkben arra vagyunk kíváncsiak, azokban az években, amikor komoly igény mutatkozik a valóság szociografikus feltárására, mi történt ezzel a magyar irodalomban jelentős hagyományokkal rendelkező műfajjal, miért nem tapasztalható a szociográfia erőteljesebb jelenléte a műfajok közt, avagy milyen irodalmi, filmes, fotós formában él tovább.

Vendégek: BÓDIS KRISZTA, SZŰCS TERI, TÓDOR JÁNOS és ZÁVADA PÁL

A beszélgetést vezeti: MUNK VERONIKA

BÓDIS KRISZTA
Író, pszichológus, dokumentumfilmes. Tanított az ELTE Szociálpszichológia Tanszékén, a Magyar Televízió dokumentumfilmes műhelyének független filmeseként közel száz rövid dokumentumfilmet készített, szépirodalmi művei mellett tanulmányokat, recenziókat és újabbat szociográfiát is publikál. Saját fejlesztésű speciális pozitív-élmény, kreativitás és interkulturális tréningeket vezet, létrehozta az alkotásközpontú szociális és integrációs módszert és modellprogramot, amelyet az ózdi Hétes telepen működtet többedmagával. Utóbbiért SozialMarie-díjat vehetett át nemrég. 
(Nézzék meg a Litera Hétesről szóló cikkét, a program első blogoldalát, majd annak ma is működő folytatását és a hétesiek népszerűvé lett videóklipjét.)

SZŰCS TERI
Kritikus, irodalomtörténész, műfordító. Volt szociális munkás is: szenvedélybetegekkel foglalkozott, és két interjúkötetet is készített róluk. Szervezett mediációs programot romák és nem-romák között egy Pest-megyei faluban. Szenvedélyesen érdekli a művészet és a társadalmi érzékenység összefüggésének kérdése. A magyar holokauszt-irodalommal foglalkozó monográfiája nemrég jelent meg A felejtés története - A Holokauszt tanúsága irodalmi művekben címmel a Kalligramnál.
(Ajánlunk még tőle egy tanulmányt a Kalligram folyóiratból.)

TÓDOR JÁNOS
Író, újságíró, szociográfus. Pályáját a Fejér Megyei Hírlapnál kezdte. A kilencvenes évektől a Magyar Narancs szerkesztője, egy éven át az Élet és Irodalom riportrovat-vezetője, majd a Népszava munkatársa volt. 2003-2005 között az Árgus főszerkesztője. Jelenleg szabadúszó: könyvet, szociográfiákat és riportokat ír. Könyvei: Aluljárók népe - Szociográfiák, 1989-2004, Szkander - Novellák, tárcák, Taxisofőr bajonettel - Kis magyar agressziók, Zárka.. 2012-ben elnyerte a Pulitzer-emlékdíjat.
(Olvassák el néhány írását az Élet és Irodalomban, a Beszélőben és a Hitel folyóiratban.)

ZÁVADA PÁL
Író, szerkesztő. 1982-1993 között a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének szociológusaként működött. Dolgozott a Hiány c. lapnál, majd 1990 óta a Holmi szerkesztője. Kulákprés című család- és falutörténeti szociográfiája Tótkomlós 1945 és 1956 közötti éveiről először 1986-ban jelent meg. Korniss Péterrel közös, Egy sor cigány (Huszonnégy mai magyar) című kötete 2011-ben látott napvilágot a Corvinánál. Závada írja a könyvhöz: „Amikor roma honfitársaink portréit ezzel a címmel tárjuk közönségünk elé, azt mondjuk, tessék, ez a mi cigányaink listája és fényképsorozata, sorban arcról arcra, szeretnivaló büszkeségeink mindnyájan, mind ez a huszonnégy mai magyar. Mert ugyan ki vonhatná kétségbe a magyarságukat? De címválasztásunknak oka az a közös szégyen is, amely elöntött bennünket korunk talán legiszonyatosabb magyar rigmusa hallatán. Nemrégiben bukkant föl ez a népünk ajkán termett mondóka: 'Egy sor akác, / egy sor fűz, / egy sor cigány, / egy sortűz.' Azt mondtuk, ha ilyen korban élünk, akkor legyen merszünk szembesülni ezekkel a sorokkal, és szegezzük velük szembe huszonnégy kortársunkat-honfitársunkat meg saját magunkat.”
(Závada Pálról olvashatnak még az Írólapok oldalán és másutt.)

A beszélgetést Munk Veronika újságíró vezeti.

A Litera Egy világnézeti klub címen havi egy alkalommal nyílt szerkesztőségi üléseket tart, melyeken betekintést engedünk műhelymunkánkba, és fontos, minket és a közvéleményt foglalkoztató irodalmi, kulturális és a sajtót érintő kérdéseket bocsátunk vitára.

Nyílt szerkesztőségi üléseinken már szó esett a folyóiratok helyzetéről, a magyar dráma és a magyar film mai állapotáról, a televíziózás, rádiózás, az oktatás helyzetéről, az ügynökkérdésről, de szenteltünk egy estet az Örkény-centenáriumnak is.

Az Egy világnézeti klubról a Literán.

Az esemény a Facebookon.

A címlap- és leadkép Nádas Péter fotójának felhasználásával készült.

Helyszín: Nyitott Műhely - Budapest XII. Ráth György u. 4.

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.