hirdetés

Xtroview – hármas interjú

2017. november 29.

Az xtro realm programsorozatról és csoportos kiállításról (amely november 30-áig még megtekinthető) a három szervező, Horváth R. Gideon, Zilahi Anna és Zsámboki Miklós számol be az alábbi xtroview-ban. Spekulatív realizmus, objektumorientált ontológia és antropocentrizmus-kritikai elméletek.

hirdetés

Az xtro realm programsorozat a JAK és az FKSE közös szervezésében október 2-án indult egy három alkalmas olvasókörrel, amely a spekulatív realizmus, az objektumorientált ontológia és az antropocentrizmus-kritikai elméletek bevezetéséül szolgált. A tárgyalt filozófiai irányzatok közös pontja, hogy az uralkodó kortárs gondolkodás emberközpontúságát problematizálják, gondolatkísérleteik alternatív megközelítéseket kínálnak. Ezek feltérképezésére moderátoraink, Karakas Alexandra, Nemes Z. Márió és Varga Tünde Mariann, irányításával válogatott szövegek mentén beszélgetéseket kezdeményeztünk az érintett témákban. Az olvasóköri tapasztalatokra épült az FKSE Stúdió Galériájában november 30-áig, csütörtökig megtekinthető csoportos kiállítás, amelyről a három szervező, Horváth R. Gideon, Zilahi Anna és Zsámboki Miklós számol be az alábbi xtroview-ban.

Nemes Z. Márió és Karakas Alexandra az olvasókör két alkalmán

xtro: Anna, mi az, ami téged személyesen megfogott a programsorozat által érintett kérdésfelvetésekben, és hogyan nőtt ki ebből egy ilyen sok embert megmozgató projekt?

Zilahi Anna: Egy évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni a spekulatív realizmus és az objektumorientált ontológia alapszövegeivel, és már akkor arra gondoltam, hogy jó lenne együttolvasással közösen feldolgozni ezeket a szerzőket és az általuk érintett, velük kapcsolatba hozható témákat. Hangművészként régóta izgatott a hang anyagisága, a lapos ontológiában [flat ontology] rejlő társadalmi implikációk – például a feminizmus szemszögéből – és az antropocén köré építhető kritikai diskurzusokban rejlő képzőművészeti, irodalmi lehetőség. A kötet írásakor már hatással voltak rám ezek a felvetések, és Gideonnal már a kezdet kezdetén rádöbbentünk, hogy párhuzamosan ugyanazok a problémák foglalkoztatnak minket, és hogy Miki is ezen a vonalon olvas és gondolkodik. Az olvasókör, a rá épülő kiállítás és a későbbiekre tervezett intermediális kiadvány elképzelésével az az igény fogalmazódott meg bennünk, hogy nyissuk ki ezeket a témákat, teremtsünk meg egy a témában vitaképes közösséget és találjuk meg a saját kapcsolódási pontjainkat és értelmezéseinket egy folyamat alapú projekt hosszú távú célkitűzésein keresztül. A programjaink valóban nagy érdeklődésnek örvendtek, ami annak is köszönhető, hogy olyan kortárs jelenségeket tematizáltunk, amelyek hatásait ténylegesen a bőrünkön érezzük.

xtro: Hogyan hatottak az olvasókörök a kiállító művészek munkáira, miként állt össze a kiállítók névsora, és a teljes kiállítás?

Zsámboki Miklós: Az olvasókör során lényegében azt a felvetést kerülgettük, hogy létezhet-e a kiállítás címében megnevezett “xtro realm”, azaz egy nem emberközpontú világ, és ha igen, azt hogyan lehet elképzelni, és mit jelent a képzőművészetre nézve, legyen szó annak témaválasztásáról vagy épp bemutatásának mikéntjéről. A kiállító művészeket az olvasókör előtt, korábbi munkásságuk alapján kértük fel, az olvasókörön már annak tudatában vettek részt, hogy az ott olvasottakat, elhangzottakat egy kiállítás formájában dolgozhatják fel. Bár tartottunk velük csoportos és személyes konzultációkat is, direkten nem irányítottuk, hogy végül mit állítsanak ki.

xtro: Mi volt az elképzelés a tér berendezésekor? Te, aki a kupacokat installáltad, miként gondolsz a térben elszórt állatokra vagy a fellógatott tárgyegyüttesre? Áll valami ennek a hátterében?

Horváth R. Gideon: Egy csoportos kiállítás installálása mindig kihívást jelent, a mi esetünkben még bonyolította is a helyzetet, hogy a művészek csak az olvasókört követően, az installálás előtt kevéssel konkretizálták és fejezték be a munkáikat. Végül egyszerű megoldásokat választottunk, az ablakokat lefedtük, a munkák egy részét lógattuk, a többit elszórtuk a térben. Számunkra is csak munka közben vált nyilvánvalóvá, mely művek hogyan kapcsolódnak egymással térben és tematikailag. Érdekes például a Süveges Rita festményein látható felfújható bolygókat a térben elszórt kitömött állatokkal párhuzamba állítani. Az általam installált kupacok mellett közvetlenül egy aranysakál-preparátum áll, aminek talapzata megegyezik a kupacok installatív kiindulópontjával. De vannak absztraktabb kapcsolódási pontok is: Rohonyi Demkó Iván szimulációjában elmosódott időbeliség tapasztalható, folyton változó objektum-konstellációk alakítják a jövőt. Ez könnyen köthető Zilahi Anna hangmunkájához, ahol a mindennapi hangjaink egymás mellé rendelve teremtik folyamatosan újra a jelenünket.

Aranysakál a Vakok Iskolájából és Horváth R. Gideon No man’s land című munkája

Fotó: Simon Zsuzsi

xtro: A művészekkel készült videók, a spekulatív hangover mix és a projekt online jelenléte érzésem szerint túlmutatnak egy-egy program promócióján. Van-e ennek az aktivitásnak kimondott figyelemfelkeltő célja, és egyáltalán mit gondolsz a művész és a környezeti, társadalmi tudatosság kapcsolatáról a művészeti praxisban?

HRG: A célunk a legelső lépésektől kezdve az volt, hogy a nehezen megközelíthető témáinkat befogadható módon vezessük fel. Az olvasókör is ezt a célt szolgálta, valamint természetesen a munkák értelmezését megkönnyítő rövid videóinterjúk és műleírások, és a hangover mix is, ami szokatlanabb szemszögből, intuitívabban világítja meg a témát. Az xtro realm által hivatkozott elméletekből levezethetők olyan ökológiai megfontolások, amelyek szoros kapcsolatban állnak azzal a szemlélet- és pozícióváltással, miszerint az ember nem dominálhatja tovább környezetét, hanem egy szinten kell értelmeznie önmagával. Az emberközpontúságtól történő elmozdulásra így a környezettudatosság melletti kiállásként is  tekinthetünk, de értelmezhető akár a feminizmus szempontjából is. Úgy gondolom, hogy ez a fajta tudatosság a kiállított munkákban is megmutatkozik, mi pedig mindent megtettünk, hogy az értelmezésben segítséget tudjunk nyújtani.

xtro: Az xtro realm egy folyamat alapú programsorozat, és elhangzott, hogy a kiállítás ennek egy etapja. A kiállítás hogyan tudta megszólítani az xtro realmet foglalkoztató kérdéseket, ért téged ezzel kapcsolatos meglepetés?

ZsM: A kiállítás párhuzamos felvetésekből és gondolatkísérletekből áll össze, nincs egyetlen uralkodó narratívája. Ami összeköti a műveket, az az emberközpontúság tematizálása. Ha azt remélem az xtro realmtől mint programsorozattól, hogy a végén fogunk tudni mondani valamit egy nem emberközpontú valóságról, akkor a kiállítás az ide vezető út nulladik lépése. Ez nem a szervezők akaratának az eredménye, egymástól és tőlünk függetlenül jutottak erre a művészek. Akkor fogunk tudni elkezdeni egy xtro realmről gondolkozni, ha először tudatosítjuk magunkban a minket meghatározó antropocentrikus beszéd- és látásmódot – utóbbiakat teszik láthatóvá a kiállított munkák.

Tranker Kata munkája. Fotó: Simon Zsuzsi

xtro: Terveztek egy intermediális kiadványt is a közeljövőben, mire számíthatunk pontosan?

ZA: Az olvasókör szövegeinek olvasása és válogatása közben fogalmazódott meg az ötlet, hogy az új fogalmakat ültessük át magyarra és szócikkek formájában tegyük elérhetővé online egyfajta fogalmi belépőként. Nemes Z. Márióval brainstormingoltunk, amikor felmerült, hogy Bataille enciklopédiája nyomán az elméleti definíciókat kiegészíthetnék szépirodalmi bejegyzések és vizuális jegyzetek is. Az intermediális kiadvány célja az, hogy ezek a lírai, prózai és grafikus betétek berobbantsák és vitalizálják az elméleti tartalmakat, amelyek pedig keretként hivatottak összefogni az alkotói flasheket. Az olvasóköri együttműködés folyományaként a József Attila Körből kértünk fel szerzőket, a megjelenést a 2018-as könyvhétre tervezzük.

 

Az xtro realm-kiállítás csütörtöki finisszázsa alkalmából a szervezők lassú tárlatvezetést tartanak 17 órától, amelyre itt lehet regisztrálni.

A kiállítás koncepciója.

Az olvasókörhöz összeállított olvasmánylista.

Horváth R. Gideon – Zilahi Anna – Zsámboki Miklós

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.