hirdetés

Az MTA Irodalomtudományi Intézetének könyvbemutatói

Illyés Gyula Archívum és Műhely (Bp. VI., Teréz krt. 13., I. em., Díszterem)

Kezdő dátum: 15:00
hirdetés

A bemutatott könyvek:
Régi magyar prédikációk: 16-18. század
Szerk.: Szelestei Nagy László (Bp., Szent István Társulat, 2005) 468 l.
Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna
 
"Jöszte poétának": Egy ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény
(Bp., Argumentum, 2005, Irodalomtörténeti Füzetek, 156) 344 l.
 
Historia litteraria a XVIII. században
Szerk.: Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor; Munkatárs: Bretz Annamária Bp., Universitas, 2006, Irodalomtudomány és kritika:
Tanulmányok) 711 l.
 
"Hol vagy István király?": A Szent István-hagyomány évszázadai
Szerk.: Bene Sándor (Bp., Gondolat, 2006) 329 l. + XII képmelléklet
 
A könyveket bemutatja: Bartók István, Czibula Katalin, Kerényi Ferenc, Margócsy István, Szörényi László.

Tags: Gondolat Margócsy István Műhely

hirdetés