hirdetés

Debreceni Irodalmi Napok: Az újabb magyar önéletírás

Vojtina Bábszínház (Debrecen, Kálvin tér 13.)

Kezdő dátum: 14:00
hirdetés

1971 óta rendszeresen megrendezik a Debreceni Irodalmi Napokat; idén a 34. alkalommal megrendezett tanácskozás címe és témája az újabb magyar önéletírás.
A négynapos rendezvény második napján, 17-én kettőtől tartják a hivatalos megnyitót, s ekkor indul – jobban megnézve zárul is - a szakmai programként jelzett konferencia. Előadók: Dobos István, Szávai János és Mekis D. János. Felkért hozzászólók: Bálint Péter, Domokos Mátyás, Ferdinandy György, Garaczi László, Kalász Márton, Konrád György, Papp Tibor, Temesi Ferenc és Tolnai Ottó.

Ugyancsak 17-én este fél tíztől rendezik meg az Alföld-díjasok estjét. A díjakat átadja: Aczél Géza, az Alföld-folyóirat főszerkesztője. 

Az idén a folyóirat szerkesztőségének döntése alapján Alföld-díjat kap:
BÉNYEI TAMÁS Kivételes felkészültséget és fogékonyságot jelző világirodalmi tematikájú munkásságáért, az amerikai és angolszász irodalom klasszikus és posztmodern értékeinek korszerű értelmezéséért, a modern elméleti irányzatok használható felismeréseinek – mint amilyen a dekonstrukciós olvasás és a különböző új pszichoanalitikus irodalomtudományi kísérletek – termékeny prózapoétikai elvű alkalmazásáért, az Alföld Könyvek sorozatban megjelent Archívumok című tanulmánykötetéért, valamint a folyóiratban rendszeresen megjelenő publikációiért.

LÁNG ZSOLT Az erdélyi irodalom középnemzedékének egyik legmarkánsabb képviselőjeként eredeti szemléletű, erősen metaforikus nyelvezetű, historikus és élményszerű önreflexivitásra egyaránt alkalmas prózavilágának kialakításáért, a történelmi regény műfajának hatásos újraértelmezéséért, Bestiárium Tansylvaniae című, poétikai újításokat is felvillantó regényfolyamáért, erdélyi szerkesztői és irodalomszervezői munkásságáért, valamint a lapunkban folyamatosan közölt prózaközleményeiért.

TAKÁCS ZSUZSA Korszerű életérzéseket reveláló költői életművéért, a női lélek finom rezdüléseit és az emberi kapcsolatok bonyolult öszszefüggéseit egy súlyos hangütésű, intellektuálisan is átlényegített ezoterikus líra lehetőségeinek megteremtéséért, gazdag műfordítói munkásságáért, elsősorban az olasz, spanyol és francia nyelvű költészet autentikus közvetítéséért, valamint folyóiratunkkal való több évtizedes munkatársi kapcsolatáért.

Közreműködik: Csíkos Sándor. A beszélgetést vezeti: Szirák Péter. A programot a Bakelitben tartják (volt Csokonai Kávéház, Debrecen, Kossuth u. 21.)

Tags: Aczél Géza Alföld amerikai francia Garaczi László Kalász Márton Konrád György Láng Zsolt spanyol Szirák Péter Takács Zsuzsa Tolnai Ottó

hirdetés