hirdetés

Késelés villával

Nyitott Műhely (Bp. XII., Ráth Gy. u. 4.)

Kezdő dátum: 19:00
hirdetés

András László és Babiczky TIbor sorozatszerkesztők vendége ma este Réz Pál, a Holmi főszerkesztője.
A honlap ajánlója: „Réz Pál – irodalomtörténészi, kritikusi, műfordítói, lektori, szerkesztői minőségben több mint ötven éve van jelen az irodalmi életben 1930-ban született Aradon. A budapesti egyetem bölcsészkarán, az Eötvös Kollégium tagjaként szerzett francia-magyar szakos tanári oklevelet. Renszeres műfordítói tevékenysége révén többek között Saint-Simon, Baudelaire, Gide, Sartre, Semprun, Kundera műveit fordította. Gondozásában kerültek kiadásra Móricz drámái, Kosztolányi tanulmányai és cikkei, Radnóti összes verse és versfordítása, továbbá Apollinaire és Baudelaire válogatott művei, Thomas Mann levelei. Monográfiát írt Proustról (Gondolat, 1965), Apollinaire-ről (Európa, 1974), Szomory Dezsőről (Szépirodalmi, 1975) és Voltaire-röl (Európa, 1981). Sajnos máig egyetlen esszékötete jelent meg (Kulcsok és kérdőjelek, Szépirodalmi, 1973). 'Az esszéista Réz Pál formális pszichologizálás nélkül, de hallatlan lélektani érzékenységgel tud azonosulni íróhőseivel: önmagából értve meg őket, és (belőlük önmagát) újjáépíti a művész személyiségét, hogy e rekonstrukció segítségével világíthassa át a műben is a lényeget.' - szerepelt a kötet fülszövegében.
Alapításától a Holmi főszerkesztője - azé a folyóíraté, amely a rendszerváltás óta egyöntetűen a magyar irodalmi élet legmeghatározóbb orgánuma. 2004-ben Széchenyi-díjat kapott „az utolsó évtizedek hazai irodalmában rendkívüli súlyú szerkesztői tevékenységéért, a magyar klasszikusok kritikai kiadásaiért, továbbá nagyon jelentős kritikai munkásságáért."
A belépés díjtalan.

Tags: Babiczky Tibor francia Gondolat Holmi Sartre Műhely Réz Pál Thomas Mann

hirdetés