hirdetés

Szellemvasút

Óbudai sziget

Kezdő dátum: 14:00
hirdetés

Mozdonyvezetők: Sisso és Háy
Állomásfőnök: Bérczes Anna
www.szellemvasut.hu

Test 'oszt peron
"A nemek arca"


14:00  Mediawave II.

15:00  Takács Judit szociológus előadása az első magyar transzexualitás kutatásról
A lélek műtétei - Transzszexuális emberek Magyarországon
Előadásom a Háttér Társaság a Melegekért Transzszexuálisok az egészségügyi-szociális ellátórendszerben című kutatásának eredményeit összegzi, mely 2003-2004 folyamán zajlott az ESzCsM Társadalmi befogadás programja keretében. Magyarországon ez volt az első transzszexuális emberekkel foglalkozó, társadalomtudományi megközelítéseket alkalmazó leíró kutatás, mely a nemváltás hivatalos és egészségügyi lehetőségeinek feltérképezésével átfogó képet kívánt alkotni a transzszexualitás jelenségének társadalmi kezeléséről. Kutatásunk során tudatosan megkülönböztettük a transzszexualizmus és a transzszexualitás fogalmát: míg az előbbi egy orvostudományi kategória, az utóbbi egy általánosabb, a nemek közötti átmenetiség társadalmi létezésére utaló, betegségképzettel kevésbé terhelt fogalom.
Vizsgálatunk transzszexuális célcsoportját az egészségügyi ellátórendszerbe belépett vagy belépni szándékozó emberek alkották, akik önmagukat jelenleg vagy korábban transzszexuálisként határozták meg, illetve akikben felmerült az igény nemük megváltoztatására.

16:00  Ágens: Inu, avagy a hangtestű operapunk performance
"itt van Meredith Monk, aki ugyan képzett énekes és zenész, de hangja nem mondható operai intonációnak, szóval ő is meglehetősen furcsa darabokat és rituálékat csinál és operának nevezi őket. Azt gondolom ez nekem is szívem joga. Az, amit csinálok, hogyan illeszkedik a zeneirodalomba, nem tartozik rám. Leírni sem az én dolgom, hanem azoké, akik értenek a zenéhez. Én nem értek hozzá, engem beenged a zene."

17:00  Test-más alternatív női tesképek a XX. századi képzőművészetben - Bán Zsófia előadása
Az előadás néhány példával mutatja be, hogy a XX. századi képzőművészetben milyen alternatív javaslatok születtek a női test ábrázolására, mely művek a női akt esztétizáló hagyományával kívántak vitatkozni.

 18:00  Analógiából Digitáliába és viszont - Beöthy Balázs előadása
"Az előadás a közvetett és a közvetlen testhasználat olykor egymásnak ellentmondó, máskor váratlanul egybecsengő eseteiből válogat a kortárs képzőművészet kontextusában, Digitália és Analógia birodalmának határmezsgyéin oszcillálva.?

19:30  GK Impersonators (not just dance company)
"A magyar kortárs táncszínház Johnny Rottenje: Gergye Krisztián koreográfus a jávai tánctól indult és viszonylag rövid idő alatt találta meg saját stílusát: a múló hús színházi nyelvét. Ő a testhóhér."

Gergye Krisztián Társulata bemutatja:
EGONEGONEGON
tánc-szóló
(premier)

Tags: Bán Zsófia fesztivál képzőművészet performance zene

hirdetés