hirdetés

Helyszíni szemle

Mandala

Krasznahorkai Lászlóval Nagy Gabriella beszélgetett. Pula, Bárka kikötő, 2003. augusztus 1. 17.30

Mottó: Mert hiszen az emberek fiainak sorsa és az állatok sorsa egy és ugyanaz a sors. Amint ezek meghalnak, meghalnak azok is. Mindben egyforma az éltető lehelet, és nincs az embernek többje, mint az állatnak. Igen, mindkettő hiábavalóság! Mindkettő ugyanarra a helyre jut. Mindkettő porból lett és minden visszatér a porba. És ki tudja, vajon az emberek fiainak éltető lehelete fölfelé száll-e, és vajon az állatok éltető lehelete lefelé, a földbe száll-e? Így beláttam, hogy nincs jobb az ember számára, mint hogy örömét lelje munkájában, mert ez a sorsa. Mert ugyan ki juttathatja odáig, hogy lássa, mi lesz utána? (Préd. 3.19 - 3.22)

könyv

Az érem másik oldala

Tar Sándor: A térkép szélén, Magvető, 2003

Tar Sándor új novelláskötetének címe Mándy Iván kisregényét, A pálya szélént idézi. De míg Mándynál Csempe Pempe, a lepukkant focidrukker a maga álomvilágában mégiscsak boldognak mondhatta magát, addig Tar jóval kegyetlenebb a hőseivel: a puszta valóság kíméletlen logikáját idéző, sőt azzal már-már egy srófra járó fikció rendre és módszeresen bedarálja őket. Munkanélküliség, szegénység, alkohol... - Tar sosem szépít, legfeljebb hipertrofikusan fokozza az elmúlt évtized magyar valóságának egyébként is hipertrofikus szerkezetét.
hirdetés

Kérdez-felel

Hol nyaral Eörsi István, Horváth György és Nagy Gergely?

Hol tölti az idén nyári pihenését?
     

Helyszíni szemle

Szigeti veszedelem

Nem a Sziget hibája, hogy elsősorban nem az irodalomról szól. De ez az egy mentség kevés, hogy az irodalomszerető a teljes káoszt megbocsássa. Szigorúan hangzik így, de mit mondjak, bezordultam mégis.

Helyszíni szemle

Lángosos latolgatás

Az Alföld folyóirat bemutatkozása Pulán, a Bárka kikötőben 2003. július 31-én.

könyv

"Ami személyes és ami szent"

Györe Balázs: Halottak apja, Kalligram, 2003

Györe Balázs könyvének, a Halottak apjának ars poeticája, krédója az a Pilinszky idézet lehet, amelyet Györe idéz is: " Minden mű abba hatol be, ahol már nincs mit tennie... Minden lejátszódhat újra, holott megismételhetetlen, minden megváltódhat, holott megválthatatlan, jóvátehető, holott jóvátehetetlen, és vadonatúj, holott végérvényesen vége van."

Helyszíni szemle

Tanulmányút szerdán, avagy erős, hideg sugarak

A Bárka kikötő ötödik irodalmi rendezvényén Závada Pállal Nagy Gabriella beszélgetett 2003. július 30-án Pulán

Mottó: "Tévedés ugyanis azt hinni, hogy akkor vagyunk "valósághűek", ha az eleven beszédet szó szerint teregetjük szét a kétdimenziós papírra, akár valami lenyúzott bőrt." ("Hadd legyen neki az írás olyan, mint a szerelem". Beszélgetés Závada Pállal in: Károlyi Csaba: Non Finito. Irodalmi beszélgetések. Palatinus, Budapest, 2003)

Helyszíni szemle

Jelenkori levél haza

A Bárka kikötő irodalmi beszélgetéssorozatán a Jelenkor folyóirat szerkesztőivel, szerzőivel Nagy Gabriella beszélgetett 2003. 07. 29. kedd, Pula, Bárka Kikötő

könyv

Tisza-part és álom-bakó

Cserna-Szabó András: Félelem és reszketés Nagyhályogon, Magvető, 2003

Az elképzelt magyar falu mimetikusan megképzett fiktív valóságának elemeit, melyek mind a történelem menetéből és a neki megfelelő "reális" perspektívákból való kiesésről tanúskodnak, és amelyeket a referenciális utalások révén bízvást elkötözhetünk valahová az Alföld közepére (idő: ma), ellenpontozza ügyesen a fiktív valóság törvényeit semmibe vevő, de a szereplők számára életperspektívákat nyújtani képes szürreális szint.
hirdetés