hirdetés

Merdzsó

Részlet a Kemény vaj című kötetből

Bódis Kriszta: Kemény vajBódis Kriszta regényét a történet szerint olyan lány írja, aki nem néma ugyan, mégsem igen képes beszélni, talán ezért is ír - torokszorítóan, bölcsen és kicsit helyesírási-hibásan. Nem mindennapian érzékeny, kegyetlenül pontos tanúja ő a maga életének, a körülötte élők szavainak és tetteinek - s mint kortársunk, saját mai hazánk szegleteiből tudósít. Kicsilány korától fogva úgy rója sorait, hogy mindennapos varázsolás és túlélő-fohász az, amit gyakorol - tolla nyomán sokszor még a jajszó helyén is a gyönyörűség fájdalmas mondatai virágzanak ki.

Egy budai úrilány

Részlet

Lángh Júlia: Egy budai úrilányAnyám ezúttal nem tért ki a téma elől. Amikor számon kértem, miért kell nekem eljárnom a templomba, ha ő nem jár oda, azt mondta, azért, mert nagyanyám akarja. És megkért, megkért, hogy ne csináljak botrányt, neki túlontúl nehéz lenne emiatt az anyjával szembeszegülnie, végül is a templomba járás nekem nem kerül semmibe, tegyem meg az otthon békéje kedvéért.
hirdetés

A kisgömböc

Részlet a Másmilyen mesék című kötetből

Erdős Virág: Másmilyen mesékÉs akkor leült, és nekilátott. És csak evett a kisgömböc, evett, három éjjel három nap, evett, és egyre csak evett, ült a hideg konyhakövön, feledte az álmát, és evett. De akármennyit evett is, csak nem volt elég.\\r
     S mikor aztán nem maradt más, csak az üres flakonok, plusz körülbelül másfél köbméter újrahasznosításra gyakorlatilag teljességgel alkalmatlan polietilén, akkor a kisgömböc arra gondolt, szó mi szó, most már bizony késő volna eredménytelen tárgyalásokba bocsátkozni a pszichológusával, magyarán a legtöbb, amit megtehet, hogy minden dráma ellenére megkísérli önerőből élvezni az életét. És tovább nem is vonakodott, vett egy jó nagy levegőt és azonnyomban bekapta a hűtőt.\\r
     

Grafitnesz

A Magvető Kiadó könyvheti ajánlatából

 az őszi ég az őszi ég\\r
     micsoda csillagokkal ég\\r
     micsoda csillogó lukak \\r
     verik az apró nyálukat \\r
     nap és hold hím és nőcsiga\\r
     fogja magát a kocsiba \\r
     s e szertevont ezüst batár\\r
     a szemhatár\\r
     \\r
     \\r
     \\r
     

E mái nap szül

A Magvető Kiadó könyvheti ajánlatából

 ...s jut még eszembe számtalan\
     szebbnél szebb gondolat,\
     hogy nem zártad el benn a gázt,\
     s a háztartás szalad.\
     \
     Jut még eszedbe, kedvesem, egy régi-régi dal,\
     ott fogsz majd sírni, csendesen,\
     mert beomlott a fal.\
     \
     \
     \
     

Ő

A Magvető Kiadó könyvheti ajánlatából

 Ami aggaszt - mert van, ami igen -,\
     a többi kihagyott akármi, nem emlékezem\
     rájuk, hogy mik voltak azok.\
     Csak a légszomj utánuk. Fulladozok.\
     \
     \
     \
     \
     \
     \
     

Fiatalkori írásai

A Jelenkor Kiadó 2003. nyári, ünnepi könyvheti könyve

 Schelling alig 19 évesen üstökösként robbant be a német filozófiai életbe. S mindjárt könyvekkel jelentkezett, olyan művekkel, amelyek új és eredeti gondolatokat tartalmaznak. A Fichtéhez, valamint a romantikusokhoz való viszony újratematizálásának következtében az elmúlt években a fiatal Schelling (1793-97) iránt világszerte megnőtt az érdeklődés.

Halálgondola

A Jelenkor Kiadó 2003. nyári, ünnepi könyvheti könyve

 " A traumák és fájdalmak annalese ugyanakkor tiltakozás is a Könyv ellen, egy újabb Könyv ellen, ami az életnek, és ez a legnagyobb kísértés, újra valamiféle értelmet ad." (Simon Balázs)

(retus)

A Jelenkor Kiadó 2003. nyári, ünnepi könyvheti könyve

Kit siratok? Mit siratok?

A Jelenkor Kiadó 2003. nyári, ünnepi könyvheti könyve

hirdetés