hirdetés

könyv

Az érem másik oldala

Tar Sándor: A térkép szélén, Magvető, 2003

Tar Sándor új novelláskötetének címe Mándy Iván kisregényét, A pálya szélént idézi. De míg Mándynál Csempe Pempe, a lepukkant focidrukker a maga álomvilágában mégiscsak boldognak mondhatta magát, addig Tar jóval kegyetlenebb a hőseivel: a puszta valóság kíméletlen logikáját idéző, sőt azzal már-már egy srófra járó fikció rendre és módszeresen bedarálja őket. Munkanélküliség, szegénység, alkohol... - Tar sosem szépít, legfeljebb hipertrofikusan fokozza az elmúlt évtized magyar valóságának egyébként is hipertrofikus szerkezetét.

könyv

"Ami személyes és ami szent"

Györe Balázs: Halottak apja, Kalligram, 2003

Györe Balázs könyvének, a Halottak apjának ars poeticája, krédója az a Pilinszky idézet lehet, amelyet Györe idéz is: " Minden mű abba hatol be, ahol már nincs mit tennie... Minden lejátszódhat újra, holott megismételhetetlen, minden megváltódhat, holott megválthatatlan, jóvátehető, holott jóvátehetetlen, és vadonatúj, holott végérvényesen vége van."
hirdetés

könyv

Tisza-part és álom-bakó

Cserna-Szabó András: Félelem és reszketés Nagyhályogon, Magvető, 2003

Az elképzelt magyar falu mimetikusan megképzett fiktív valóságának elemeit, melyek mind a történelem menetéből és a neki megfelelő "reális" perspektívákból való kiesésről tanúskodnak, és amelyeket a referenciális utalások révén bízvást elkötözhetünk valahová az Alföld közepére (idő: ma), ellenpontozza ügyesen a fiktív valóság törvényeit semmibe vevő, de a szereplők számára életperspektívákat nyújtani képes szürreális szint.

könyv

Eörsi István

Vágvölgyi B. András: Eörsi István, Kalligram, 2003

"Ott kezdődik az író árulása, hogy ürüléknek mondja a szart" - virít a borítón az Eörsitől vett idézet és, mondhatni, rövid és egzakt hitvallás. A könyv, átvitt értelemben, ennek a citátumnak az értelmezésével foglalkozik: Vágvölgyi azt járja és írja körül, hol gyökerezik Eörsi provokatív szókimondása, és abbéli meggyőződése, hogy az igazság tartózkodási helye biztosan és maradéktalanul kinyomozható, sőt, ott az igazság nyakon is csíphető, mint lelőtt vadkacsa a vadászkutya számára.     

könyv

Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó

Krasznahorkai László: Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó

Ebben az országban - a mai Magyarországról beszélek -, ahol minden átmeneti, ideiglenes, ahol a hagyomány nagyrészt semmi más, mint brancsbeliek bratyizása ideológiai alapon, ahol semmi sem az, mint aminek látszik; ebben az országban, ahol bárki büntetlenül írónak mondhatja magát, amikor bemutatkozik, ahol szinte minden megjelenik előbb-utóbb, ami betűkből áll, s van eleje, vége, tesznek rá két fedőlapot, s jónapot, szerzőjét klasszikusként ünneplik a haverok - ebben az országban, ebben az irodalmi térben óriási jelentősége van annak, ha egy írónak vannak a világról erős állításai, s ha egy biztos alapokon nyugvó, megingathatatlan írói világ már az első mondatokból karakteresen, összetéveszthetetlenül felismerhető.

könyv

"Bekattannék, mint az Édes Anna..."

Bódis Kriszta: Kemény vaj. Magvető, 2003

Véleményem szerint mestermű. A hitelességre törekvő szociográfiai környezetképen és a lélektanilag jól megrajzolt szereplőkön túl is.

Szilasi szerint

2003. július

Egészen egyszerűen imádom. Fenntartások nélkül rajongok érte. Az a leghatározottabb véleményem, hogy néhány alapvető testi foglalatosság mellett ez a legérdekesebb, leggazdagabb, legfinomabb, legtartósabban figyelemreméltó dolog széles e világon. Az életem (jelentős részét a vele foglalkozás teszi ki). Nem lehet megunni.

könyv

A másik város ez a város

Frankl Aliona - Zeke Gyula: A másik város, Kijárat, 2003

A város, ahol az író meg akar majd halni, a város, melyet a fotográfusnő rögzít a múltból: Budapest. Egy író. Egy fényképésznő. Két szerző összjátéka ez a város, kép és szöveg: albumváros. \\r
     

könyv

Az első Kertész-kalauz

Szirák Péter: Kertész Imre, Kalligram, 2003

Megjelent az első Kertész-monográfia - ez önmagában ok az ünneplésre, még mielőtt kinyitnánk a kötetet. Kertész nem sokkal e monográfia előtt kapta meg a Nobel-díjat - ez némi gyanakvásra késztethetne, ám ha csak belepillantunk a könyvbe, látható, hogy igen alapos, átgondolt, nyilván régóta készülő munkával van dolgunk, nem a nagy esemény "meglovagolásáról", nem alkalmi, összecsapott, protokolláris szövegről. S ha végül el is olvassuk a művet (vagy legalább bele-beleolvasunk kedvenc Kertész-műveink értelmezésébe), egyértelműen megállapítható: kiváló, színvonalas, sok-sok évre mértékadó Kertész-értelmezést kaptunk Szirák Pétertől, aki sok tekintetben az úttörés munkáját is vállalta.
     

könyv

Duplafenekű doboz

Tóth Krisztina: Londoni mackók, Csimota Kiadó, 2003

Van egy dobozom, nem is doboz, valójában táska, nem is táska, inkább egy duplafenekű kincsesláda - van benne tíz kicsi mesekönyv és sok hely. Ha gyerek lennék, belepakolhatnám a gumikacsát, a négerbabát meg a mamám csatos emlékkönyvét, és még a nagypapa jelvényei is beleférnének simán. Füle is van a táskámnak, mint annak, amivel a felnőttek járnak. De sokkal színesebb, nem olyan bőr seszínű, mint nekik. Mindenféle rajzok meg fényképek is vannak rajta, olyanok, mint odabent, hogy mégse vegyen az ember zsákbamacskát, pardon, zsákbatigrist meg zsákbazsiráfot. Na szóval van benne minden, ami kell. Még én is.
     
hirdetés